Umjerena hrvatska desnica

    Umjerena hrvatska desnica, koja nikada nije prihvatila jugoslavenski državni okvir kao svoje rješenje, ni Titov komunizam kao politički ideal, ostala je osjećajno izvan stranaka koje su zastupljene u Hrvatskom saboru. U biti je ona...