Z. Gavran: „Okrenite oči prema Sjeveru, prema Beču, Pešti i Varšavi“

0
Prije 70 godina – davne 1949. – politički emigrant, novinar, publicist, esejist, pjesnik i pripovjedač Ivo Lendić objavio je u dalekoj Argentini esej „Hrvatska u Podunavlju i Europi“, potpisan njegovim redovnim pseudonimom „Ante Planika“....