Prof. emer. Miroslav Furić (PMF Sveučilišta u Zagrebu): Predlažem da u predmetu Građanski odgoj i obrazovanje, uz predložene domene koje se mogu integrirati u jednu, postoje dodatne, vrlo bitne domene: građanska kultura, ljudske vrline te hrvatska kultura i tradicija.

  GRAĐANSKI ODGOJ   prof. emer. Miroslav Furić (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu)   Predlažem da u predmetu Građanski odgoj i obrazovanje, uz predložene domene...