Arogantni Pernar iznad zakona Republike Hrvatske

Vrijeme:2 min, 39 sec

Oglasio se Ivan Pernar kao saborski zastupnik. Ali saborski zastupnik  Sabora koji nije niti konstituiran . I pokazao svima  kako će se ponašati kao zastupnik.

Postavit će se iznad zakona  . Jer već sada je Pernar po svom osobnom mišljenju nedodirljiv .

 

pernarPrijete mi iz policije prisilnim dovođenjem jer se nisam odazvalo na razgovor Sanji Jugec Peer, gospođo Peer, tko ste vi da prijetite saborskom zastupniku prisilnim dovođenjem. Nema šanse da ću vam se odazvati jer su optužbe protiv mene lažne i nemam vremena za gubljenje.

 

 

 

 

 

 

 

Arogantni Ivan Pernar se već sada poziva na imunitet saborskoga zastupnika .Ali  Pernar bi prije morao upoznati se sa tim što zakon kaže o njegovom imunitetu.

 

 

 

POGLAVLJE II. – ZASTUPNIČKI IMUNITET I KLUBOVI ZASTUPNIKA

ODJELJAK A – ZASTUPNIČKI IMUNITET

Članak 23.

Zastupnik ima imunitet od dana konstituiranja Sabora do dana prestanka zastupničkog mandata.

Kad se steknu uvjeti za određivanje istražnog zatvora (pritvora) zastupnika ili za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika, nadležno državno tijelo, oštećenik kao tužitelj, odnosno privatni tužitelj, obvezni su zatražiti za to odobrenje Sabora.

Privatni tužitelj, uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, dužan je priložiti dokaz o podnesenoj tužbi nadležnom sudu.

Zahtjev za odobrenje istražnog zatvora (pritvora), odnosno za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika, nadležno državno tijelo, oštećenik kao tužitelj, odnosno privatni tužitelj, podnosi predsjedniku Sabora koji ga dostavlja Mandatno-imunitetnom povjerenstvu.

Članak 24.

Mandatno-imunitetno povjerenstvo dužno je u roku od tri dana od dana dostave raspraviti o zahtjevu za odobrenje istražnog zatvora (pritvora), odnosno za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika, kao i o izvješću o istražnom zatvoru (pritvoru) zastupnika zatečenog u činjenju kaznenog djela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju duljem od pet godina te podnijeti o tome izvješće Saboru na prvoj sljedećoj sjednici.

Članak 25.

O zahtjevu za odobrenje istražnog zatvora (pritvora) zastupnika, odnosno za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Sabor odlučuje na temelju izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva.

Članak 26.

O odluci o zahtjevu za odobrenje istražnog zatvora (pritvora) zastupnika, odnosno za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Sabor će izvijestiti nadležni sud, državnog odvjetnika, odnosno privatnog tužitelja.

Članak 27.

Kada Sabor ne zasjeda, odobrenje za lišenje slobode zbog određivanja istražnog zatvora (pritvora), odnosno za nastavljanje kaznenog postupka, daje i o primjeni imuniteta zastupnika odlučuje Mandatno-imunitetno povjerenstvo, uz naknadnu potvrdu Sabora na prvoj sljedećoj sjednici.

Zastupnik koji je pozvan na obavijesni razgovor ima pravo ne odazvati se tom razgovoru.

Članak 28.

Kada Sabor, odnosno Mandatno-imunitetno povjerenstvo dade odobrenje za određivanje istražnog zatvora (pritvora) zastupnika, odnosno da odobrenje za pokretanje kaznenog postupka, zastupniku može biti određen istražni zatvor (pritvor), odnosno kazneni se postupak protiv njega može voditi samo za kazneno djelo za koje je dano odobrenje.

  Članak 23 je posve jasan . Zastupnik ima imunitet od dana konstituiranja Sabora do dana prestanka zastupničkog mandata.Kako Sabor nije konstituiran  tako Pernar nema ni imunitet i ne može se postaviti iznad zakona.

   No sve i da je Pernar uistinu saborski zastupnik  ne može sam odlučivati o svom imunitetu mora znati da je i tada odgovoran pred  Zakonom i o njegovom imunitetu  odlučuje   Mandatno-imunitetno povjerenstvo.

  Kakav će to Sabor biti ukoliko ovakova osoba  sjedi u njemu .

 Daran Bašić/Hrvatsko nebo 

Odgovori