DOKUMENTI: Agresija Armije BiH na HVO i Hrvate u Konjicu

Vrijeme:8 min, 51 sec

 

 

 AGRESIJA A BiH NA HVO I HRVATE U KONJICU

ČINJENICE

Agresija – napad postrojbi A BiH na HVO
OPĆINA KONJIC – STANJE OD 13.4.1993. DO 25.4.1993.

Preostali džepovi obrane HVO – poslije napada A BiH

OPĆINA KONJIC – STANJE SVIBANJ 1993. DO 10.7.1993.

 

OPĆINA KONJIC – STANJE OD 10. SRPNJA 1993.

 

KOMENTAR :

Svima onima koji su znali za rečenicu komandanta 3.Korpusa A BiH koju je napisao komandi štaba obrane Bugojna i 307. br. A BiH, 20. 1. 93.

Savršeno je jasna i dobro je i pažljivo treba pročitati: „Izvještaje pišite tako da odražavaju borbenu situaciju, a ne da budu političke lekcije. ZA SUKOBE U SVIM GRADOVIMA HZ HERCEG BOSNA još je PREURANJENO, MADA JE I TA OPCIJA PREDVIĐENA.

20. 1. 1993. godine jest datum kada je opcija NAPADA NA HRVATE (HVO) već debelo predviđena.

Molim, nastavite se ispričavati za „pogrešnu“ hrvatsku politiku u BiH, koja je „sigurno“ pripremala sukobe s A BiH.

Za takvu rabotu ne nedostaje Vam ni pameti, ni znanja, ni snishodljive podaničke pokornosti. „Dostojanstveno“ i europejski se ispričavajte i dalje ali, molim, ne u moje ime.

 

KOMENTAR :

ZAPOVIJED SEFERA HALILOVIĆA KOJOM SE ODUSTAJE OD SURADNJE A BiH I HVO

Vidjeli smo u dokumentu D-165a kojeg potpisuje Enver Hadžihasanović, zapovjednik 3. Korpusa A BiH da je u ovo vrijeme (siječanj 1993. godine) još rano za napad na HVO u gradovima.

Trebalo je napraviti pretpostavke za napad, a to znači očistiti sve one Muslimane koji surađuju s Hrvatima, s političkim i vojnim dijelom HVO-a.

Ti Muslimani, legalno, demokratski izabrani predstavnici naroda, a koji su u mnogim mjestima (Mostar, Konjic, Jablanica, Rama, Bugojno, … ) zajedno s Hrvatima sastavili vlast, postali su smetnja ostvarenju već sačinjenih planova o „oslobađanju“ tih prostora od Hrvata.

Plan i A BiH i politike stranke SDA; tako Alija Izetbegović u proljeće 1993. godine, bez zakonskog uporišta, oktroiranom voljom, smjenjuje izabrane Muslimane u Jablanici, Konjicu i Rami, te postavlja dr. Safeta Ćibu.

***

KOMANDANTU 4. KORPUSA

Prema našim saznanjima na prostoru Jablanice, Konjica, Pazarića, Tarčina a vjerovatno i drugih mjesta u zoni odgovornosti 4.K. jedan manji dio kadrova iz Armije RBiH, MUP-a i vlasti u potpunosti se stavio u službu ostvarenja velikohrvatske politike kroz potpuno sprovodjenje zadataka koje dobijaju od rukovodilaca HZ «HR-HB», što direktno utiče na razbijanje našeg fronta borbe za cjelovitu i demokratsku RBiH, a posredno i neposredno zbunjuje jedan dio naših pripadnika i dovodi ih u zabunu. Ovo se naročito odnosi na dr. R. Hadžihuseinovića – predsjednika SO Konjic, Jasmina Gusku – načelnika MUP-a Konjic. Načelnika MUP-a Hadžići Tufo i komandanta 7. konjičke brigade Cerovac Midhada. Radi sagledavanja cjelovite situacije i planskog preduzimanja mjera

N A R E D J U J E M :

1. Što prije otići na Igman i obaviti razgovor sa komandantom OG «Igman» gospodinom Dževadom Radjom, Ališpaga Zulfikarom i ostalim.

2. Angažujte sve ostale moguće izvore radi što hitnijeg sagledavanja cjelokupnog stanja i utvrđivanja istine, jer ovdje je istina jedini kriterij.

3. Problem svestrano izučite i ono što je u vašoj nadležnosti odmah riješite, a predložite koje i kakve (ako su potrebne) kadrovske promjene treba da uradi GS OS R BiH, MUP ili Predsjedništvo R BiH ili eventualno stranka.

4. Po potrebi predložite posebne mjere krivičnog gonjenja ili eventualno ako je potrebno napraviti plan akcije za koju ćemo blagovremeno odrediti snage i sredstva.

5. Provjerite ima li sličnih pojava i na drugim mjestima.

N A Č E L N I K ŠTABA VRHOVNE KOMANDE OS RBiH Sefer Halilović

 

KOMENTAR:

A BiH u Konjicu je počela opći obračun s „ustašama“, kako to postojano govori Sefer Halilović.

Političko vodstvo SDA pripremilo je teren, a propaganda će učiniti svoje – HVO uvijek napada. Muslimani su žrtve u Sarajevu, a kada su već jedanput postali žrtve – žrtva ne može biti kriva.

Kako će i zašto 20% Hrvata u Konjicu, s vojnom silom od jedne bojne HVO-a u gradu (na linijama prema VRS – Vojsci Republike Srpske) i jedne bojne iz Kostajnice (ukupno 600-700 vojnika), napasti četiri puta jače snage A BiH ?

Ali, tko šljivi logiku i činjenice !?

Nastavimo čitati dokumente.

***

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA                                               ZAPOVJEDNIŠTVO

ARMIJA R BiH 4. KORPUS                                                                  4. korpusa

7. BRIGADA «SUAD ALIĆ» KONJIC                                                    br. 02-2236/93

Broj: 02-7…/93                                                                              Datum 24. 3. 93.

Datum: 23. 03. 1993. god.

4. KORPUS MOSTAR

VANREDNI OPERATIVNI IZVJEŠTAJ

Obavještavamo Vas da je stanje u zoni naše odgovornosti sljedeće:

– 150 pripadnika HVO zarobljeno,

– Grad blokiran,

– život u gradu paralizovan,

– Nastavljamo sa hapšenjem.

K O M A N D A N T

Cerovac Midhad

4. KORPUS – CENTAR VEZE

CADCN3Uf

 

KOMENTAR:

16. 4. 1993. godine, Esad Ramić piše borbeni izvještaj:

a) Objekt Zlatar je u okruženju, a HVO traži pomoć – „na izmaku su snaga“;

b) Babin Nos je blokiran;

c) „Interesantno je da HVO Konjic putem veze vapi za pomoć …“.

Eto, „interesantno“ je da HVO traži pomoć.

I na kraju, jasna poruka do kada će to A BiH raditi: „DO KONAČNE POBJEDE“ !

Ali, ne u Sarajevu, ili Srebrenici, ili Bihaću …, treba probati slomiti slabijeg, a cjelokupno naoružanje dobili su iz Hrvatske i od HVO-a.

Molim da se ne zaboravi – ta se agresija sakrila pod floskulom:

„Nesretni muslimansko-hrvatski sukob u BiH“.

Ma koga vi, izgovaratelji te laži, gluposti, prevare, koga vi zajebavate i do kada ćete to raditi. Kome vi muda pod bubrege prodajete?

***

U toku danassnjeg dana na podruccju Konjica nastavljene su borbe na svim dijelovima opsstine. Possto je jedan uredjaj bio u kvaru nemam puno informacija iz Klisa. Dobili smo uredjaj sa Igmana i ponovo uspostavili vezu. Izvjessten sam da tamo nema veccih problema i da se brigada «Neretvica» uspjessno nosi sa agresorskim HVO-om.

U zoni 7. brigade situacija je sljedecca:

– objekat Zlatar je u okruzzenju i nastavlja se sa dejstvima. HVO intenzivno trazzi pomocc i ssto se ticce ovog objekta na izmaku su snage. Inacce sa ovog objekta artiljerijom nemilosrdno tuku grad i sva muslimanska sela,

– uveli smo svjezze snage na pravcu Podorassac-s. Ovccari i uspjeli deblokirati selo i pomocci civilima. Po izvjesstaju occisscen je rejon jugozapadno od vijadukta prema Zlataru.

– Nastavljeno jhe dejstvo nassih snaga na pravcu s.Homolje–Repovica i trenutno cciste selo Galjevo. Tu HVO daje veliki otpor i tu su poginula nassa dva borca. Nastavit cce se do kraja jer je ovladjivanje Repovicom uslov za pokret ka Babinom Nosu. Objekat Zlatar dominira nad svim a njegovim osvajanjem komanduje Cerovac, i veoma je spor ssto se odrazzava na ostalo.

HVO potisnut je iz sela Ovccari i sela Borovac povukao se u magacin DC prema gradu. Od strane grada blokiran je sa snagama VP pod komandom Ssahicha koji veoma uspjessno komanduje bataljonom.

– Objekat Babin Nos je blokiran a u njegovo osvajanje cce krenuti tek poslije Zlatara i Repovice.

– Interesantno je da HVO Konjic putem veze vapi za pomocc i obeccana im je iz Kresseva i Kiseljaka. Na tim pravcima postavljene su zasjede. Inacce ovdje je pozitivno odjeknuo vasse obraccanje javnosti i krajnje otvoreno rekli ssta rade Hrvati.

DO KONACCNE POBJEDE !!!

PNSS ZA ONP ESAD RAMICH

 

KOMENTAR:

Kakvi potpisani sporazumi u Ženevi, kakav VANCE–OWEN, kakvi dogovori o prekidu borbi, kada Arif Pašalić 17. 4. 93. naređuje:

Točka 3.: „U svemu ostalom pridržavati se ranije dobivenih naređenja i uputstava.“

Esad Ramić istoga dana, 17. 4. 1993., izvješćuje svog zapovjednika Pašalića (4. Korpus A BiH): „NASTOJAĆEMO ŠTO PRIJE ZAVRŠITI POSAO U KONJICU A ZATIM SA SVIM BRIGADAMA KRENUTI U PROTIVUDAR U DVA PRAVCA“

1. Konjic – Jablanica – Mostar

2. Konjic – Prozor – Rama

Kakav je to udar HVO-a bio i na koga i iz kojeg pravca i s kojim efektivima i koja vojska ?

HVO NIJE NAPADAO!

Bijedne ofucane laži.

Ponavljale su se do unedogled, a i prodavača i kupaca bilo je i previše. Iz mnogih razloga.

Točno je, dakle, da je HVO naftom platio VRS da izvuče civile i spasi ih od masakra, da zbrine ranjenike i spasi ih od smrti, ali VRS je granatirala Konjic iz svojih vojnih razloga.

I što je u toj „nafti“ sporno, što je sporno u toj „trgovini“ – dati naftu za spasiti ljude – a to je bila jedina mogućnost.

A vi, čitatelji, mislite da možda nije trebalo tako postupiti ? A da Vam je sin bio tamo, da je bio ranjen, da li biste tako postupili ? Prezrite one koji „tuđim kurcem mlate gloginje“ – u ime svojih glupih i kretenskih ideja, načelnih, naravno.

A da u to vrijeme počinje strateški dogovor Muslimana i Srba u pokretu prema moru, pokazat će naredni dokumenti.

***

 

 

KOMENTAR:

Rezultate i uspjehe te muslimanske agresije na Hrvate u Konjicu pročitajte u ovom izvješću Žarka Keže od 23. travnja 1993. godine.

***

INFORMACIJA,

PRILOG O KONJICU

Dostavljamo Vam spisak sela koja su popaljena, iz kojih su protjerani Hrvati i o kojima nemamo podataka.

a) Konjička općina – rajon Klis /dolina Neretvice/

1. Selo Trusina, Hrvati protjerani, jedan dio strijeljan a selo zapaljeno.

2. Selo Sultić, Hrvati protjerani, a selo spaljeno.

3. Selo Bušćak, Hrvati protjerani, jedan dio sela spaljen, muškarci strijeljani.

4. Selo Orlište, Hrvati koji su se zatekli svi poubijani, selo potpuno spaljeno.

5. Selo Mrkosovice – Lukšije, Hrvati protjerani, nemamo podataka o poginulim, ne znamo da li je spaljeno.

6. Selo Jasenik, Hrvati protjerani.

7. Selo Slavkovići, Hrvati protjerani a selo opljačkano.

8. Selo Dobričevići, Hrvati protjerani a selo opljačkano.

9. Selo Bare, Hrvati protjerani a selo opljačkano.

10. Selo Prijeslop, Hrvati protjerani a selo opljačkano.

11. Selo Solakova Kula, Hrvati protjerani a selo opljačkano.

12. Selo Goransko polje, Hrvati protjerani, a selo opljačkano.

13. Selo Gorani, Hrvati protjerani, a 10 kuća opljačkano.

14. Selo Ljesovina, Hrvati pružaju otpor, izloženi desetodnevnom napadu.

15. Selo Budišnja ravan, Hrvati protjerani i nalaze se u Ljesovini.

b) Područje grada Konjica i prigradska sela.

1. Sam grad Konjic pod potpunom kontrolom drže muslimani. Hrvati ili protjerani ili zatvoreni u s.Čelebići gdje prema našim saznanjima u tom logoru ima oko 300 Hrvata.

2. Prognani Hrvati iz grada skoncentrirani su selima: Turija, Zabrđe i Zaslivlje.O njihovoj sudbini ništa ne znamo.

3. Hrvatsko selo Dubravice, Hrvati protjerani, korišteni kao živi zid za osvajanje objekta Zlatar koga je držao HVO. O sudbini vojnika i civila ništa ne znamo.

4. Selo Galjevo, Hrvati protjerani, selo opljačkano pa spaljeno.

5. Selo Ovčari, Hrvati protjerani, selo opljačkano, ne znamo da li je spaljeno.

6. Selo Radešine, Hrvati se nalaze u okruženju već 10 dana, nalaze se na lijevoj obali Jablaničkog jezera u potpunom okruženju.

NAPOMENA

U potpunom okruženju nalazi se selo Vrci /nasuprot Radešinama/, Hrvati se dobro drže.

Selo Obri nalaze se u potpunom okruženju, odvojeni su od Vrca i Buturović polja. Hrvati se u ovom selu dobro drže.

Za NAČELNIK VOS GS HVO

ŽARKO KEŽA

 

Izvor: https://www.slobodanpraljak.com/

Za portal priredio Daran Bašić/Hrvatsko nebo 

One thought on “DOKUMENTI: Agresija Armije BiH na HVO i Hrvate u Konjicu

Odgovori