UDBA VRŠILA TERORISTIČKE NAPADE SA NAJPOZNATIJIM TERORISTOM NA SVIJETU KOJI JE LIKVIDIRAO OKO 2.000 LJUDI (Šakal je terorističke akcije u Marseilleu, Bonnu i Parizu izveo uz pomoć jugoslavenske tajne službe, zloglasne Udbe)

DA LI ĆE BITI POKRENUT NOVI SUDSKI POSTUPAK PROTIV UDBINIH AGENATA KOJI SU ZAJEDNO SA TERORISTOM ŠAKALOM UBIJALI FRANCUSKE I NJEMAČKE CIVILE https://komunistickizlocini.files.wordpress.com/2016/08/svjedoc487enje-udbac5a1a-duc5a1ana-stupara-o-zajednic48dkim-teroristic48dkim-akcijama-udbe-i-carlosa.mp4    ...