Dr. Josip Stjepandić: Nazovi MM, ako hoćeš oblatiti Hrvatsku (2)

Vrijeme:9 min, 25 sec

 

Položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini stvarno je neizdrživ. Gotovo svi su devedesetih protjerani iz Republike Srpske pod srpskom dominacijom. Povratnicima prijete, a ponekad ih i ubijaju brojni srpski ekstremisti, što pokazuje nedavni slučaj u Derventi. U drugoj polovici države (Federacija BiH) oni su – iako po slovu ustava ravnopravni – pod ogromnim političkim pritiskom Bošnjaka, koji žele u miru učiniti ono što su Srbi uspjeli u ratu: pokoriti i u konačnici raseliti Hrvate. Povrh toga dolaze takozvani predstavnici međunarodne zajednice, koji se uglavnom ponašaju kao muslimanski, bošnjački lobisti. Austrijanci Wolfgang Petritsch i Valentin Inzko ostali su po zlu zapamćeni jer su kao visoki predstavnici znatno smanjili politička prava Hrvatima. Kao šlag na gorku tortu tu su novinari poput Michaela Martensa koji uvijek uspiju napisati loše o Hrvatima, a da s njima nisu razgovarali.

U svom članku “Igra moći preko plinovoda: Gdje plin još dolazi iz Rusije” (FAZ, 28. veljače 2024., https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wieso-bosnien-hercegovina-noch- gas- from-russland-gets-19549686.html), Michael Martens opisuje kako bi Bosna i Hercegovina mogla postati neovisna o ruskom plinu izgradnjom dodatnog plinovoda. Tome, međutim, smetaju “zli hercegovački Hrvati” predvođeni Draganom Čovićem, potpomognuti premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem.

Na grafici uz članak, koja prikazuje shematski BiH, već se vidi da autor uopće nije razumio stvarni problem. Prema njoj, predmetni plinovod, dug oko 130 km, ide od hrvatske granice do Travnika u središnjoj BiH, uglavnom kroz Bosnu. Neupućeni čitatelj mogao bi zaključiti da se Hrvati iz Hercegovine miješaju u stvari koje ih se uopće ne tiču. Zašto se ljute i žele voditi posao preko novoosnovane operativne tvrtke u Mostaru kad plinovod ne prolazi kroz njihov kraj? Autor zanemaruje činjenicu da plinovod prolazi isključivo kroz područja naseljena većinski hrvatskim stanovništvom, poput Završja (Tropolje), koje nije dio Bosne ni Hercegovine. Stoga je legitimno pravo suupravljati važnom gospodarskom imovinom. Autor bi to doznao da je pitao Hrvate.

Takva ekonomska politika vuče tradiciju od 1918. godine. Austro-Ugarska je bila posljednja vlast koja je ulagala u većinsko hrvatsko područje. Uskotračna željeznica, koja je nekada pružala skromnu mobilnost i transport, u komunističkoj Jugoslaviji je bez zamjene ukinuta. Ni autoceste, ni veće tvornice, ni elektrane, ni veće bolnice, ni sveučilišta nema u hrvatskim krajevima – uostalom, prema mišljenju “dobro umreženog sugovornika u Sarajevu” (očito bošnjačke nacionalnosti), Hrvati bi trebali izgubiti i pravo na obranu od nepravde!?

U Sarajevu postoji tvrtka za distribuciju plina pod nazivom BH Gas, koja je odgovorna za opskrbu središnje regije B.-H. ruskim plinom. No, tvrtka je u ozbiljnim financijskim problemima jer joj prijeti doplata u arbitražnom postupku u visini višoj od polugodišnjeg prometa. Posebnost BH Gasa je njegova upravljačka struktura. Uz Srbina Mihajla Krmotića je 9 Bošnjaka i nijedan Hrvat. Ovo je ravnopravnost u sarajevskom stilu!

Autor, ali i moćni transatlantski partner, osporavaju da bi se za planirani dio plinovoda koji bi trebao biti dovršen za desetak godina osnovala nova operativna tvrtka. Ipak, osim BH Gasa, u Republici Srpskoj postoje još dva plinovodna poduzeća: Gas Promet, Pale i Sarajevo-Gas, Istočno Sarajevo, koji su odgovorni za 19, odnosno 40 km plinovoda. Sve se može pročitati u posljednjem dostupnom izvješću BH Gasa za 2021. godinu koje se na mreži nalazi pod naslovom “Godišnje izvješće za 2017. godinu”! (https://www.bh-gas.ba/wp-content/uploads/2023/03/Izvjestaj-o-poslovanju-za-2021_web.pdf). Logičan zaključak: Plinskim poslom u B.-H- mogu upravljati sve nacionalnosti, osim Hrvata.

U Njemačkoj i SAD-u tržište plina je vrlo decentralizirano. Poslovanje plinom u Njemačkoj tradicionalno se odvija u Ruhrskoj oblasti – daleko od glavnog grada Berlina. Slična je situacija i u Washingtonu. Zašto onda sve u multietničkoj državi BiH mora biti strogo centralizirano pod vodstvom Bošnjaka, koji su u zadnjih 30 godina dokazali da ne mogu pokrenuti zemlju naprijed? Nije li vrijeme da se dijelovi gospodarstva stave u ruke Hrvata, koji su privatnom inicijativom gospodarski bolje razvili svoje prostore nego politički dominantni Bosanci i Srbi?

Kako izgleda promašena energetska politika pokazuju brojne vjetroturbine na hrvatskim prostorima koje su postavili kineski investitori, njima upravljaju sarajevske tvrtke, a inače miruju jer nema priključka na mrežu!

Ako je bogatstvo koje se pripisuju Draganu Čoviću istinite, onda je on definitivno duboko korumpiran. Nažalost, to nije neka razlika među političarima današnje Bosne i Hercegovine. Ali što reći o bošnjačkoj oligarhiji u Sarajevu, gdje je, primjerice, lažna fakultetska svjedodžba dovoljna da napravite karijeru ravnateljice ginekologije i sveučilišne profesorice, poput u međuvremenu smijenjene Sebije Izetbegović, supruge najmoćnijeg bošnjačkog političara Bakira?

Čoviću svakako treba zamjeriti što je tolerirao friziranje bilanci BH Gasa i što još nije pokrenuo stečaj. Tada bi barem financijska situacija bila jasna i neke bi se optužbe otklonile.

I na kraju: Kad bi svi hrvatski političari u B.-H. bili korumpirani, je li to razlog da se Hrvatima uskraćuju sva prava upravljanja u državnim tvrtkama?

Michael Martens je iskusan novinar koji dobro poznaje svoj posao, a FAZ je bio najugledniji list u Njemačkoj. Njihove neprimjerene postupke stoga treba promatrati vrlo kritički, jer o Hrvatima pišu ono što čuju iz neimenovanih izvora u Beogradu i Sarajevu. Nažalost, izgleda da se opet vraćaju na slogan: “Nazovi M.M. kad hoćeš oblatiti Hrvatsku” 

 

Dr. Josip Stjepandić

Predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori i domovini

Hrvatsko nebo

Dr. Josip Stjepandić: „M.M. anrufen, wenn Du Kroatien verunglimpfen willst“

 

 

 

„M.M. anrufen, wenn Du Kroatien verunglimpfen willst“ (2)

Die Situation der Kroaten in Bosnien-Herzegowina ist wirklich prekär. Aus der serbisch dominierten Republika Srpska wurden sie bereits in den 90er Jahren fast alle vertrieben. Rückkehrer werden von den zahlreichen serbischen Extremisten bedroht und mitunter ermordet, wie der jüngste Fall in Derventa zeigt. In der anderen Landeshälfte (Föderation BiH) stehen sie – obwohl gleichberechtigt nach dem Wortlaut der Verfassung – unter einem enormen politischen Druck der Bosniaker, die im Frieden das tun möchten, was den Serben im Krieg gelang: die Kroaten zu unterwerfen und schließlich zu verdrängen. Obendrein kommen die sog. Vertreter der internationalen Staatengemeinschaft, die meistens wie die moslemische, bosniakerische Lobbisten handeln. Die Österreicher Wolfgang Petritsch und Valentin Inzko sind in ganz schlechter Erinnerung geblieben, weil sie als Hohe Repräsentanten die politischen Rechte der Kroaten stark beschnitten hatten. Als Dessert gibt es Journalisten wie Michael Martens, die es immer wieder fertigbringen, über die Kroaten schlecht zu schreiben, ohne mit ihnen gesprochen zu haben.

In seinem Artikel „Machtspiel um eine Pipeline: Wo das Gas noch aus Russland kommt“ (FAZ, 28.2.24, https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wieso-bosnien-hercegovina-noch-gas-aus-russland-bekommt-19549686.html) beschreibt Michael Martens, wie Bosnien-Herzegowina durch den Bau einer zusätzlichen Gas-Pipeline unabhängig vom russischen Gas werden könnte. Dies stören aber die „bösen Kroaten aus Herzegowina“, angeführt von Dragan Čović, unterstützt vom Ministerpräsidenten Kroatiens Andrej Plenković.

Die dem Artikel beigefügte Grafik mit einer schematischen Landkarte von B-H. zeigt bereits auf, dass der Autor das eigentliche Problem überhaupt nicht verstanden hat. Demnach verläuft die betreffende Pipeline von der kroatischen Grenze bis Travnik in der Mitte von B.-H. von rund 130 km Länge ganz überwiegend durch Bosnien. Unkundiger Leser könnte nämlich schließen, dass sich die Kroaten aus Herzegowina in Angelegenheit einmischen, die sie überhaupt nicht angeht. Warum regen sie sich auf und wollen das Geschäft durch eine neu gegründete Betreibergesellschaft in Mostar verwalten, wenn die Pipeline durch ihr Gebiet gar nicht verläuft? Dabei übersieht der Autor, dass die Pipeline ausschließlich durch die mehrheitlich von Kroaten besiedelte Gebiete wie Završje (Tropolje), welche weder zu Bosnien noch Herzegowina gehört, verläuft. Es ist daher ein legitimes Recht, das wichtige Wirtschaftsgut mitzuverwalten. Dies hätte der Autor erfahren, wenn er sich bei den Kroaten erkundigt hätte.

Solche Wirtschaftspolitik hat seit 1918. Tradition. Österreich-Ungarn war der letzte Herrscher, der in die mehrheitlich von Kroaten besiedelten Region investiert hat. Die Schmalspurbahn, die einst für die bescheidene Mobilität und Transport gesorgt hat, wurde im kommunistischen Jugoslawien ersatzloch abgebaut. Keine Autobahn, keine größere Fabrik, kein Kraftwerk, kein größeres Krankenhaus, keine Universität – schließlich sollten die Kroaten nach der Ansicht des „gut vernetzten Gesprächspartners in Sarajevo“ (offensichtlich bosniakerischen Nationalität) auch das Recht verlieren, sich gegen das Unrecht zu wehren!?

Es gibt nämlich ein Gasversorgungsunternehmen in Sarajevo namens BH Gas, das sich um die Versorgung der Zentralregion von B.-H. mit dem russischen Gas kümmert. Das Unternehmen ist allerdings finanziell schwer angeschlagen, denn es droht eine Nachzahlung im Schiedsgerichtsverfahren in Höhe von mehr als einem halben Jahresumsatz. Eine Besonderheit von BH Gas ist seine Führungsstruktur. Neben dem Serben Mihajlo Krmotić sitzen 9 Bosniaker und kein Kroate. Dies ist die Gleichberechtigung nach Sarajevo-Art!

Der Autor, aber auch der mächtige transatlantische Partner, mokieren sich darüber, dass für ein geplantes Stück Pipeline, das in etwa zehn Jahren fertiggestellt werden soll, gleich eine neue Betreibergesellschaft aufgebaut werden soll. Gleichwohl gibt es neben BH Gas zwei weitere Gas-Pipeline-Gesellschaften in der Republika Srpska: Gas Promet, Pale sowie Sarajevo-Gas, Istočno Sarajevo, die jeweils 19 bzw. 40 km Pipeline verantworten. Alles nachzulesen im letzten verfügbaren Bericht der BH Gas für das Jahr 2021, der im Web unter dem Titel „Geschäftsbericht für das Jahr 2017“ gefunden werden kann! (https://www.bh-gas.ba/wp-content/uploads/2023/03/Izvjestaj-o-poslovanju-za-2021_web.pdf). Logischer Schluss: Alle Nationalitäten dürfen das Gasgeschäft in B.-H- betreiben, außer die Kroaten.

In Deutschland und den USA ist der Gasmarkt stark dezentralisiert. Das Gasgeschäft in Deutschland wird traditionell im Ruhrgebiet betrieben – weit von der Hauptstadt Berlin. In Washington ist die Situation ähnlich. Warum muss dann im Vielvölkerstaat Bosnien-Herzegowina alles unter der Führung der Bosniaker strikt zentralisiert werden, die in den letzten 30 Jahren bewiesen haben, dass sie das Land nicht voranbringen können? Wäre es nicht an der Zeit, Teile der Wirtschaft in die Hände der Kroaten zu geben, die ihre Gebiete durch Privatinitiative wirtschaftlich weiterentwickelt haben als die politisch dominanten Bosniaker und Serben.

Wie eine verfehlte Energiepolitik aussieht, zeigen viele Windräder in den Kroatengebieten, die von den chinesischen Investoren aufgestellt, von Firmen aus Sarajevo verwaltet werden und sonst still stehen, weil der Netzanschluss fehlt!

Wenn die Vermögensverhältnisse stimmen, die Dragan Čović nachgesagt werden, dann ist er bestimmt hochkorrupt. Dies ist leider kein Unterscheidungsmerkmal im heutigen Bosnien-Herzegowina. Was will man aber über die bosniakerische Oligarchie in Sarajevo sagen, wo z.B. ein gefälschtes Universitätszeugnis ausreicht, um als Leiterin der Frauenklinik und Universitätsprofessorin Karriere zu machen, wie mittlerweile abgesetzte Sebija Izetbegović, die Frau des mächtigsten bosniakerischen Politikers Bakir eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat?

Čović ist bestimmt anzukreiden, dass er die Bilanzfälschung bei BH Gas toleriert und noch keinen Insolvenzantrag angeregt hat. Dann würde wenigstens die finanzielle Situation klar und manchen Vorwürfen der Boden entzogen.

Und schließlich: Falls alle kroatischen Politiker in B.-H. korrupt sind, ist dies ein Grund, den Kroaten sämtliche Mitwirkungsrechte bei Staatsunternehmen zu verweigern?

Michael Martens ist ein erfahrener Journalist, der sein Geschäft gut versteht, und die FAZ war die angesehenste Zeitung in Deutschland. Ihre Verfehlungen sind daher sehr kritisch zu beurteilen, denn sie schreiben über die Kroaten, was sie von nicht genannten Quellen aus Belgrad und Sarajevo hören. Leider sieht es danach aus, als würden sie wieder nach dem Motto arbeiten: „M.M. anrufen, wenn Du Kroatien verunglimpfen willst“ .

 

Dr. Josip Stjepandić

Präsident der Kroatischen Akademie der Wissenschaften und Künste in der Diaspora und der Heimat

Hrvatsko nebo

Dr. Josip Stjepandić: „M.M. anrufen, wenn Du Kroatien verunglimpfen willst“