Uoči Stepinčeva dr.Ivo Korsky: Smrt sveca

Vrijeme:3 min, 30 sec

 

Uoči Stepinčeva

dr.Ivo Korsky:

Smrt sveca

 

U Tebe sam se pouzdao, Gospodine.

(Motto kardinala Stepinca)

 

U svojih devet stoljeća zagrebačka je nadbiskupija imala mnogo slavnih  predstavnika: velikih državnika, velikih pisaca, velikih mecena, velikih vojnika. Bila je jedna od onih ustanova oko koje su se u dobru i zlu skupljali svi Hrvati. “Namjesnik Kraljevstva”, biskup zagrebački, štitio je  prava Hrvatske kad nije bilo građanske vlasti i tako je vremenom oko katedrale Sv. Kralja nastao novi glavni grad Hrvatske.

Ta biskupska stolica zagrebačka do sada je dala hrvatskom narodu sve — da mu danas konačno dade i krunu, prvog biskupa-sveca. Ne želimo time reći da dotadanji biskupi i nadbiskupi nisu bili ljudi sveta i kreposna života. Daleko od toga, jer nam je poznato da je krepost, uz muževnost, bila odlika skoro svih tih slavnih muževa. Ali sa Stepincem došao je na  nadbiskupsku stolicu svećenik koji je živio samo i isključivo za Krista i za svoj pastirski poziv.

Dr. Alojzije Stepinac nije bio ni umjetnik, ni vojnik, ni političar, nego samo svećenik u najuzvišenijem smislu riječi. I baš tom predanošću svom pozivu, on je za hrvatski narod učinio više nego ijedan od njegovih slavnih predšasnika. Jer u apokaliptičnim prilikama u kojima se našao hrvatski narod za drugog svjetskog rata, a pogotovo nakon propasti  njegove kratkotrajne države, ni diplomat ni vojnik ne bi mogao odigrati ulogu koju je izvršio skromni sluga Božji. Sile, koje su se podignule protiv hrvatskog naroda, bile su tako jake da obična ljudska snaga nije bila dovoljna da im se suprotstavi. Tu je bila potrebna natprirodna pomoć, koju dobiva samo onaj koji vjeruje i živi za Izvor te pomoći.

Stepinac je živio za Izvor svega života i za nj je bio spreman podnijeti sve muke. I time je od Izvora dobio potrebnu snagu da bude svom narodu nešto više od običnog duhovnog pastira. Postao je Hrvatskoj “luč, koja svijetli u tami”. Ta Luč je bila jača od svih tankova, mudrija od svih diplomata, uzvišenija  od svih umjetnika. Ona je u najtežim časovima podnijela javno svjedočanstvo da se hrvatski narod ne odriče Boga i Vjere. Ali u isto vrijeme ta je Luč zasvjedočila da se taj hrvatski narod ne odriče ni svoje slobode i da nema razloga stidjeti se što je proglasio hrvatsku državu.

Kardinal Stepinac (“optuženi Stepinac”, kako ga je nazivao državni tužitelj na “sramotnom'” procesu), nije pokušao spašavati sebe i crkvu na račun slobode svoga naroda. On, koji se nikad nije bavio politikom i koji je neustrašivo propovijedao etička načela i onda kad su nosioci vlasti njegove Hrvatske znali pogriješiti, u odsudnom času pokazao je da razlikuje između pogrešaka jednog režima i prava naroda na slobodu. U isto vrijeme branio je i Crkvu i Hrvatsku Državu. Time je postao oličenje stoljetnog sklada između Crkve i Države u Hrvatskoj.

Stepinac je pronio hrvatsko ime po cijelom svijetu, ali to je manje važno od njegova djelovanja u domovini, jer je tamo svojim držanjem pokazao svima da vjera i pravda pobjeđuju unatoč svim tehničkim sredstvima moderne diktature. Sin skromnih hrvatskih seljaka nije se dao zabliještiti ni kardinalskim grimizom, nego je ostao kod svoga stada, vjeran svojem pozivu do zadnjega daha.

Danas, kad je mrtav. moramo biti u izvjesnom smislu zadovoljni što je jugoslavenski komunistički režim u svojoj zaslijepljenosti odbio pustiti kardinala Stepinca na slobodu, te je time jedan sveti, ispovjednički život ovjenčan krunom mučeništva. Ako je dopušteno usporediti ga s njegovim Velikim Uzorom, koji mu je ulijevao snage do zadnjega časa, Stepinac je odigrao ulogu žrtvenog jagnjeta za hrvatski narod pred Pilatom-Titom, oko kojega je Srpska crkva klicala, kao ono farizeji prije dva tisućljeća: “Raspni ga.“

“Republika Hrvatska” br. 38 (10. travnja 1960.), str. 1-2.

Hrvatsko nebo

POVEZANO

Ilija Vincetić: Blaženi kardinal Alojzije Stepinac i njegova “krivnja” (uvodnik)

Ilija Vincetić: Blaženi kardinal Alojzije Stepinac i njegova “krivnja” (1. dio)

Ilija Vincetić: Blaženi kardinal Alojzije Stepinac i njegova “krivnja” (2. dio)

Ilija Vincetić: Blaženi kardinal Alojzije Stepinac i njegova “krivnja” (3. dio)

Ilija Vincetić: Blaženi kardinal Alojzije Stepinac i njegova “krivnja” (4. dio)