PHB Priopćaj br. 35: Na što poziva i što promiče Poticajna skupina PHB?

Vrijeme:2 min, 45 sec

 

Priopćaj br. 35

U Zagrebu, 12. svibnja 2020.

 

Na što poziva i što promiče Poticajna skupina PHB?

Među stotinama tisuća nezadovoljnih sadašnjim politikom, vlašću i stanjem društva u Hrvatskoj, a osobito u redovima osoba koje javno istupaju, prisutna je već godinama i desetljećima kritika postojećega. Ona je, s jedne strane nužna: mora se pokazivati što ne valja i zašto ne valja, kako kad je riječ o ključnim povijesnim, tako i kada je riječ o suvremenim temama. No sama svakovrsna i ogorčena kritika, a ni hladna analitika nisu ni u kojem slučaju dovoljne za temeljni preokret u hrvatskoj politici. Da bi do njega došlo, nužna je i ona druga strana medalje, a to je pozitivna dimenzija: kreativna snaga cjelovitog definiranja nacionalnih ciljeva i snaga, znanja i umijeća, programa i kadrova. Snaga mijenjati stanje i snaga činiti sve bolje od onih koji su sada na vlasti, i to u duhu domoljublja, srčanosti, kompetencije i čestitosti.

Otkako je Poticajna skupina „Pokret za hrvatsku budućnost“ (PHB) izašla u javnost u srpnju 2018., za jedan od temeljnih ciljeva imala je upravo to prebacivanje težišta s „negativnoga“ na pozitivno, s kuknjave na pozitivno okupljanje i djelatan politički angažman. U svome Proglasu hrvatskom narodu Poticajna skupina i drugi potpisnici Proglasa stali su iza 19 točaka u kojima se najsažetije ističe ono što ne će („iscrpljeni i kompromitirani dosadašnji model i praksu političkoga i ekonomskoga upravljanja“), ali i ono što se hoće. U Proglasu su iznesena samo načela, no da bi se stanje u domovini i državi preokrenulo, nužno je mnogo, mnogo više. 

Tisuće domoljuba koji javno nastupaju, osobito onih koji tumače politiku u medijima, iscrpljuju na žalost svoje enormne energije na otkrivanje onoga što već odavno imamo i što svi već odavno znamo. Kada bi se te energije usmjerilo na stvaranje onoga što nemamo, ali što mora nastati, tek tada puknuo bi vidik na hrvatsku budućnost. I ne samo vidik, nego bi se uspjelo definirati sve bitne programske točke buduće politike kakva bi se vodila ako bi ozbiljne, kvalitetne i kompetentne snage odnosno ljudi preuzeli kormilo zakonodavne i izvršne vlasti u svoje ruke.

Bez dovoljno kvalitetne alternative većina hrvatskog naroda nikada ne će ugroziti vladavinu HDZ-a, SDP-a i njihovih satelita odnosno njihovih nalogodavaca.

U tom smjeru PHB namjerava i dalje nastaviti djelovati, zato što takvu kvalitativnu razinu hrvatski narod nije još ni izdaleka dosegnuo. Sve domoljube koji su spremni iskreno pridonijeti boljoj hrvatskoj budućnosti od sadašnjosti i prošlosti, osobito domoljube koji su kompetentni i dorasli suvremenim zbiljama i kadri hrvatskom narodu ponuditi kvalitetne sadržaje i načine dosezanja temeljnih nacionalno-političkih ciljeva pozivamo da se pridruže tim nastojanjima. Konačni cilj jest stvaranje snažne, središnje, a ne rubne stranke ili pokreta, no do tog cilja ne će se doći na dosad viđene načine. PHB nastoji pridonijeti dosezanju tog cilja na nestranačkoj i nadstranačkoj razini. Stoga još jednom poziva sve ozbiljne ljude kojima je stalo do vlastitog naroda, domovine i države da se uključe u taj proces dozrijevanja, u taj forum promišljanja, u taj prostor budućeg okupljanja i nacionalne koncentracije što ga u idealnom obliku nudi PHB. Sa svom demokratičnošću i otvorenošću za sve koji su vrijedni i pozitivni, časni i plemeniti, ali isključivo za one kojima u politici vlastiti interes ma koje vrste nije na prvomu mjestu.

 

 PHB, Hrvatsko nebo

 

 

 

Facebook komentari

komentara

Odgovori