Mile Prpa: POČELO POČELA – VELEBNO FILOZOFSKO DJELO

0

POČELO POČELA (ELEMENTUM ELEMENTORUM)

Anno Domini 1994

P R E D G O V O R

Književno djelo Počelo počela, koje autor naziva “metafizičko filozofsko djelo u stihovima”, možemo predstaviti kao pjesničku poemu sastavljenu od osam ciklusa pjesama u kojima su izražena u slijedu osebujnih vizija poetski transformirana saznanja o bitku sveukupnog postojanja. Dometi ljudskih misli u sferi spoznaje stvarnosti, misaona shvaćanja o početku, o razvoju, o trajanju, o zakonitosti, o logici, o smislu, o sudbini Svijeta, Kozmosa, Materije, Duha, Čovjeka, Stvoritelja sažeta su u metafizičko- filozofske teme koje u autorskoj viziji prate čovjeka i zaokupljaju njegov um i srce od vremena starih orijentalnih i antičkih mislilaca do današnjih nosioca rasprava na područjima kosmologije, astronomije, fizike, metafizike, teorije spoznaje i logike. Autor na pjesnički način očitava pergamene kojima skida davne pečate i raskriljuje ih, pa mu one nude dio istine, dokučive, a istovremeno i nedokučive, koja sapinje čovjeka i goni ga na razmišljanje o sveopćem izvoru, o početku, o kondenziranom prasku, o sveopćem gibanju, o zakonu dvojstva, o materiji i antimateriji te o logici po kojoj se kreću pojave stvarnosti. Neobičnim intenzitetom autor uvodi čitaoca u bujne maštovite vizije kojima oslikava stvarni domet ljudskih spoznaja, shvaćanja, tumačenja i dilema. Pred čitaocem se otvara čudesan svijet misaonih i osjećajnih transformacija koje pjesnik u svojim vizijama sagledava i u stihovima iznosi kao svoj credo.

U Zagrebu, 1995.

Akad. A. Mohorovičić


Metafizičko filozofsko djelo u stihovima!


A samo je mijena tvari, a samo je rasap svemira.
Vječni rasap svemira.


Zapis o Postanku: Viđen maštom slikara, pjesnika.
Grešnici, ne čitajte!
Stvari su onakve kakve ih vidimo, dok ih drugačije ne vidimo!

 

 

Mile Prpa/Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara