BUNOZA/Slijedi ubrzanje provedbe ključnih reformi u sektoru pravosua

Vrijeme:3 min, 0 sec

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva pravde BiH, nedavno je usvojilo Prijedlog sporazuma između Europske unije (EU) i Bosne i Hercegovine o sudjelovanju u programu ‘Pravosuđe 2021 – 2027. godine’.

Ministar pravde BiH Davor Bunoza Feni je kazao kako se radi o programu čiji je opći cilj doprinijeti daljnjem razvoju europskog područja pravde na temelju vladavine prava, uključujući neovisnost i nepristranost pravosuđa, kao i jačanje pravosudne suradnje.

– Naš cilj pristupanja ovom projektu jeste jačanje pravosudne suradnje nadležnih institucija BiH i zemalja članica EU-a. Sudjelovanje u ovom programu omogućit će nam unapređenje i ubrzanje provedbe ključnih reformi u sektoru pravosua i stvoriti uvjete za intenziviranje procesa europskih integracija – istaknuo je Bunoza, podcrtavajući kako se na taj način potiče razvoj demokracije, vladavina prava i zaštita prava svakoga pojedinca.

Precizirao je da spomenuti program ima tri specifična cilja, te da prvi podrazumijeva jačanje vladavine prava i neovisnost i nepristranost sudstva kroz potporu pravosudnoj suradnji u građanskim i kaznenim predmetima, kao i potporu poboljšanju učinkovitosti nacionalnih pravosudnih sistema i efikasnijoj provedbi odluka.

Drugi cilj je orijentiran na promidžbu obuka u pravosuđu s ciljem jačanja zajedničke pravne i pravosudne kulture, te kulture utemeljene na vladavini prava, kao i na potporu dosljednoj i djelotvornoj provedbi pravnih instrumenata EU.

Treći cilj programa fokusiran je na učinkovit i nediskriminatoran pristup pravdi za sve, među ostalim, elektroničkim sredstvima (e-pravosuđe), promicanjem učinkovitih građanskih i kaznenih postupaka i podupiranjem prava svih žrtava kaznenih djela, kao i procesnih prava osumnjičenika ili optuženika u kaznenim postupcima.

Inače, program Pravosuđe 2021 – 2027. je u nadležnosti Glavne uprave za pravosuđe i potrošače Europske komisije, a sudjelovanje u programu se ostvaruje objavljivanjem poziva za predaju projektnih prijedloga i dodjelom financijske potpore odabranim projektima.

Ministarstvo pravde BiH, kao institucija nadležna za vođenje procesa pristupanja, je kroz širok proces konzultacija s nadležnim institucijama iniciralo i pokrenulo proceduru pristupanja ovom programu.

– Pristupanjem ovom programu otvara nam se mogućnost unapređenja i poboljšavanja pravosudne suradnje u građanskim i kaznenim stvarima, kao i osiguranje poštivanja temeljnih ljudskih prava i sloboda. Također, otvara nam se mogućnost kvalitetnije suradnje nadležnih institucija BiH s institucijama članica EU kroz razmjenu informacija, iskustava i dobrih praksi – kazao je ministar pravde BiH.

Ukazao je u tom kontekstu na značaj koji sudjelovanje u programu ima za proces europskih integracija.

– Sudjelovanje BiH u Programu Pravosuđe 2021 – 2027. doprinijet će i njenom napretku u okviru procesa europskih integracija vezano za oblast vladavine prava, što će se, zasigurno, pozitivno cijeniti i pratiti kao jedan od kriterija pridruživanja BiH Europskoj uniji od Europske komisije – konstatirao je ministar Bunoza.

U Ministarstvu pravde BiH, istodobno, očekuju da se procedura potpisivanja i ratificiranja Sporazuma o pristupanju programu Pravosuđe 2021-2027. okonča do travnja, nakon čega slijedi punopravno sudjelovanje naše zemlje u tom programu.

Kako iz resornog ministarstva pojašnjavaju, iako sporazum još uvijek nije potpisan, aplikanti iz Bosne i Hercegovine već sada mogu aplicirati na već objavljene pozive iz prosinca 2023. godine, kao i na one koji će biti objavljeni u 2024. godini.

Poziv u vezi s tim upućen je pravnim stručnjacima u oblasti vladavine prava, kreatorima i provoditeljima politika, akademskoj zajednici, te predstavnicima organizacija civilnog društva da prijavom na projekte programa Pravosuđe 2021 – 2027. doprinesu usklađivanju pravnih sistema u BiH sa standardima EU.

Podnositeljima prijave iz Bosne i Hercegovine, čiji projektni prijedlozi iz poziva za 2023. godinu budu odabrani, financijska potpora bit će dodijeljena pod uvjetom da grant ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava bude potpisan nakon početka primjene Sporazuma o pridruživanju.

Na temelju zaključaka s 38. Sjednice Vijeća ministara BiH, održane 9. veljače , Ministarstvo pravde BiH će Prijedlog sporazuma dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju zakonom predviđenu proceduru.

 

hms.ba / Hrvatsko nebo

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)