Na zahtjev Košarca sa dnevnog reda povučen Nacrt zakona o sudovima BiH, odobren projekt nabavke vozila za OSA-u

Vrijeme:13 min, 12 sec

 

ODRŽANA 23. REDOVITA SJEDNICA VIJEĆA MINISTARA BIH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o financiranju Programa aktivnosti prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Srbija za razdoblje 2021. – 2027. godina između Europske unije i Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije.
Zaduženo je Ministarstvo financija i trezora BiH da Prijedlog sporazuma, s Osnovama za zaključivanje, dostavi Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da za potpisnika sporazuma odredi direktora Direkcije za europske integracije BiH.
Predmetnim sporazumom utvrđuje se financiranje prekograničnog programa aktivnosti suradnje Bosna i Hercegovina – Srbija 2021. – 2027. godina, ukupne vrijednosti 16.223.529,42 eura, od čega se očekuje maksimalan doprinos EU-a u iznosu od 14 milijuna eura.
Za implementaciju ovog  programa kontribuciju u vezi s pojedinačnim projektima u iznosu od 2.223.529,42 eura snosit će krajnji korisnici projekata, pretežno s nižih razina vlasti, a u slučaju da se kao korisnik granta pojavi neka od institucija Bosne i Hercegovine, sredstva domaćeg sufinanciranja bit će planirana u proračunu institucija BiH.
Program aktivnosti prekogranične suradnje se provodi u skladu s odredbama Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Bosne i Hercegovine o aranžmanima za implementaciju financijske pomoći Europske unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) za razdoblje 2021. – 2027. godina i u skladu s odredbama Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Republike Srbije o aranžmanima za provođenje financijske podrške Europske unije Republici Srbiji u okviru IPA-e III za razdoblje 2021. – 2027. godina.
Program prekogranične suradnje ima za cilj unapređenje dobrosusjedskih odnosa, njegovanje integracije u EU i promoviranje društveno-ekonomskog razvoja kroz zajedničke lokalne i regionalne inicijative, dajući doprinos jačanju međusobne suradnje i unapređenju sigurnosti.

PREDLOŽENA RATIFIKACIJA UGOVORA ZA PROJEKT MEDICINSKOG KOMPLEKSA BANJA LUKA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Ugovora o financiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Europske investicijske banke (Projekt medicinskog kompleksa Banja Luka) (FI N 91. 071), te će ga dostaviti Predsjedništvu BiH u proceduru ratifikacije.
Ugovor o financiranju potpisan je 1. lipnja 2023. godine u Sarajevu, 24. svibnja 2023. godine u Banjoj Luci i 14. lipnja 2023. godine u Luxembourgu, na engleskom jeziku.
Cilj projekta je proširenje i unapređenje infrastrukture Medicinskog kompleksa na Paprikovcu u Banjoj Luci, koji se sastoji od Sveučilišnog kliničkog centra Republike Srpske, Fakulteta medicine i zdravstvene njege Sveučilišta u Banjoj Luci i Centra za obrazovanje i istraživanje. Dio projekta je medicinski kampus koji obuhvaća Medicinski fakultet i Centar za obrazovanje i usavršavanje, a uključuje izgradnju i opremanje nove zgrade kapaciteta 1.400 studenata.
Projekt podržava prvu fazu dugoročnog plana infrastrukturnog razvoja ovog kompleksa za pružanje visokokvalitetne zdravstvene njege i usluga medicinskog obrazovanja za potrebe građana.
Rok otplate kredita je 25 godina, uključujući šest godina grejs perioda, s alokacijom na Republiku Srpsku.
Ukupna vrijednost ovog projekta procijenjena je na 105,783 milijuna eura, od čega je kredit EIB-a 75 milijuna eura, a domaća kontribucija i drugi izvori financiranja iznose 30,783 milijuna eura.
Planirano je da Projekt bude implementiran do kraja siječnja 2029. godine.

PRIJEDLOG ODLUKE O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O INVESTICIJSKOM GRANTU ZA PROJEKT VODOOPSKRBE

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog Odluke o ratifikaciji Sporazuma o investicijskom grantu za potporu Projektu vodoopskrbe i sanitacije u BiH u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) II. između BiH i Europske investicijske banke, koju će Ministarstvo vanjskih poslova BiH dostaviti Predsjedništvu BiH u proceduru ratifikacije.

Sporazum o investicijskom grantu, u iznosu od šest milijuna eura, za potporu Projektu vodoopskrbe i sanitacije u BiH potpisan je 22. svibnja 2023. godine u Sarajevu i 15. lipnja 2023. godine u Luxembourgu, na engleskom jeziku.
Projekt je dio programa obnove sektora vodoopskrbe koji se sastoji od niza općinskih ulaganja s ciljem osiguravanja usluga vodoopskrbe i kanalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) i Republici Srpskoj (RS).
Komponente projekta koje financira EIB sukladno ovom sporazumom uključuju Prozor-Ramu, Široki Brijeg, Mostar, Gračanicu, Tešanj, Gornji Vakuf-Uskoplje u FBiH i Prijedor, Gacko, Šipovo, Brod, Foču, Čelinac, Sokolac i Bileću u RS-u. Projekt za FBiH bit će proveden u razdoblju od 2022. do 2024. godine, a za RS u razdoblju 2022. – 2023. godine.
Ukupna vrijednost projekta za FBiH je procijenjena na 121,3 milijuna eura, od čega je kredit EIB-a 60 milijuna eura, domaća kontribucija entiteta ili krajnjih korisnika 40,3 milijuna eura, IPA 2008. 2,9 milijuna eura, IPA 2009. 10,8 milijuna eura, VBIF sredstva Europske komisije za Općinu Jajce 1,5 milijuna eura, grant sredstva SIDA-e 2,9 milijuna eura, te sredstva iz investicijskog granta IPA 2018. 2,9 milijuna eura.
Ukupna vrijednost projekta za RS je procijenjena na 100 milijuna eura, od čega je kredit EIB-a 50 milijuna eura, kontribucija entiteta ili krajnjih korisnika 30,9 milijuna eura, IPA 2010. 12,4 milijuna eura, grant sredstva SIDA-e 3,2 milijuna eura, VBIF sredstva Europske komisije za Grad Zvornik 0,6 milijuna eura, te sredstva iz investicijskog granta IPA 2018. 2,9 milijuna eura.

ODOBREN VIŠEGODIŠNJI PROJEKT NABAVE VOZILA ZA OSA-U

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta “Nabava službenih specijaliziranih vozila za potrebe Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine” za razdoblje od 2024. do 2026. godine, u ukupnom iznosu od šest milijuna KM.
Financijska sredstva namijenjena su za kupovinu 100 putničkih motornih vozila i dva kombi vozila.
Ovaj višegodišnji projekt bit će financiran iz proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH, i to sa po 2.500.000 KM u 2024. i 2025. godini te s 1.000.000 KM u 2026. godini.

SREDSTVA ZA NABAVU I NADOGRADNJU SPECIJALNE OPREME ZA OSA-U

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta “Nabava i nadogradnja specijalne opreme za potrebe Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine” za razdoblje od 2024. do 2026. godine, u ukupnom iznosu od 18 milijuna KM.
Sredstva su namijenjena za nabavu elektroničkih sustava za prikupljanje podataka i nadogradnju sustava za nadzor telekomunikacija i interneta.
Višegodišnji projekt bit će financiran iz proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH, i to s po šest milijuna KM tijekom tri godine provedbe.

PRAVILNIK O SLUŽBENIM VOZILIMA ZA SPECIJALIZIRANE NAMJENE U AGENCIJI ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Vijeće ministara BiH dalo je suglasnost na Prijedlog pravilnika o službenim vozilima za specijalizirane namjene u Agenciji za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini.
Ovim pravilnikom uređuju se broj vozila, uvjeti nabave, način korištenja, te se određuju osobe sa pravom korištenja službenih vozila za specijalizirane namjene u Agenciji za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini.
Za provođenje Pravilnika potrebna su financijska sredstva u iznosu od 60.000 KM, koja se osiguravaju u proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.

INFORMACIJA O POSJETU ECRI POVJERENSTVA BOSNI I HERCEGOVINI

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o posjetu Europskog povjerenstva za borbu protiv rasizma, diskriminacije i netolerancije (ECRI) Bosni i Hercegovini i zadužilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da je objavi na svojoj web-stranici.
ECRI povjerenstvo je tijekom monitoring posjeta Bosni i Hercegovini, od 22. do 26. 5. 20223. godine, imalo više tematskih sastanaka s predstavnicima institucija, međunarodne zajednice, nevladinog sektora i civilnog društva te posjetilo općinu Srebrenica i Osnovnu školu u Novoj Kasabi.
Nakon toga su istaknute dvije prioritetne preporuke vezane za poboljšanje stupnja zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, i to potreba iznalaženja mehanizama za implementaciju presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu “Sejdić – Finci protiv Bosne i Hercegovine” i provođenje daljnjih aktivnosti nadležnih obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini s ciljem ukidanja diskriminacije i segregacije u obrazovanju.
ECRI povjerenstvo će u idućem razdoblju sačiniti izvješće o monitoring posjetu Bosni i Hercegovini te ga dostaviti vlastima u BiH na eventualno očitanje i komentare i Komitetu ministara Vijeće Europe na usvajanje.
Sljedeći posjet ECRI povjerenstva planiran je početkom 2027. godine.

INFORMACIJA I PISMO SUGLASNOSTI ZA PROGRAM INTERREG EUROPA 2021. – 2027.

Vijeće ministara BiH usvojilo  je Informacija o programu međuregionalne suradnje Interreg Europa 2021. – 2027. u vezi s potpisivanjem Pisma suglasnosti za sudjelovanje Bosne i Hercegovine u Programu te ovlastilo direktora Direkcije za europske integracije BiH da potpiše Pismo suglasnosti.

Interreg Europa 2021. – 2027. spada u programe teritorijalne suradnje u Europskoj uniji i predstavlja jedan od instrumenata europske kohezijske politike. Fokus ovog programa je regionalni razvoj, odnosno smanjenje razlika u regijama EU-a u pogledu rasta, razvoja i kvalitete života stanovništva.
U Programu je dosad sudjelovalo 27 zemalja članica EU-a te Norveška i Švicarska, a ove godine sudjelovanje u Programu ponuđeno je za još sedam zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina.
Potpisivanjem Pisma suglasnosti Bosna i Hercegovina će se suglasiti sa sadržajem Programa i obvezom sufinanciranja tehničke pomoći, koja ukupno za našu državu iznosi 40.510,00 eura, podijeljeno na četiri rate kroz četiri godine.
Interreg Europa ima proračun od 379 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), plus 10 milijuna eura iz IPA programa i pet milijuna eura iz Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju (NDICI). Partnere iz Norveške i Švicarske sufinanciraju državni fondovi iz tih zemalja.
Nakon potpisivanju Pisma suglasnosti očekuje se da će Europska komisija u najkraćem roku dostaviti nacrt financijskog sporazuma koji bi sve IPA i NDICI zemlje trebale zaključiti s Europskom komisijom i Francuskom kao sjedištem Upravljačkog tijela Programa.

USVOJENO POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvješće o izvršenju proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za prvo polugodište 2023. godine, koje će Ministarstvo financija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH. Izvješće će biti objavljeno na web-stranicama Vijeća ministara BiH i Ministarstva financija i trezora BiH.
Ukupno ostvareni prihodi i potpore za financiranje institucija BiH u razdoblju siječanj – lipanj 2023. godine iznosili su 755.378.196 KM ili 57 % u odnosu na planirane prihode u proračunu za 2023. godinu. Prihodi od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje za financiranje institucija  iznosili su 504.293.759 KM, dok je preneseni višak sredstava iz prethodnih godina bio 141.100.000 KM.
Ukupno ostvareni rashodi i izdaci proračuna institucija BiH u ovom razdoblju iznosili su 530.370.529 KM ili 40 % u odnosu na proračun za 2023. godinu bez namjenskih sredstava, odnosno 35 % u odnosu na korigirani proračun, koji uključuje dodatna namjenska sredstva. Ukupni rashodi i izdaci institucija BiH izvršeni su u većem iznosu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za oko 96,97 milijuna KM ili 22 %. Povećanje se odnosi na veće izvršenje tekućih izdataka, zbog povećanja brutoplaća i naknada zaposlenih u institucijama BiH na temelju zakonskih i podzakonskih akata.
Privremeno financirane institucija BiH, u prvom kvartalu 2023. godine, utjecalo je na minimalni postotak izvršenja rashoda kod proračunskih korisnika, jer nisu mogli započinjati nove ili proširene programe i aktivnosti, nego samo podmirivati nužne tekuće izdatke i nastaviti realizaciju započetih projekata iz prethodne godine.
U prvoj polovici 2023. godini sve dospjele obveze na osnovi vanjskog državnog duga su izmirene pravodobno, u ukupnom iznosu od 574.652.362,70 KM. Od toga se na otplatu glavnice odnosi 470.630.591.80 KM, a na otplatu kamata, servisnih i drugih troškova 104.021.770,90 KM.
Prema preliminarnim podacima, stanje vanjske zaduženosti BiH 30. 6. 2023. godine iznosilo je 8.182.908.233,70 KМ.

VANJSKOTRGOVINSKI PROMET ORUŽJA, VOJNE OPREME I ROBA POSEBNE NAMJENE U 2019. GODINI

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvješće o izdanim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene za 2019. godinu te Izvješće o realizaciji izdanih isprava. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zaduženo je da izvješća dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH.
U Izvješću o izdanim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava navodi se da je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u 2019. godini izdalo ukupno 681 ispravu za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene. Ukupna vrijednost prema izdanim ispravama je 513.339.325,00 eura. Zbog neispunjavanja uvjeta propisanih zakonom, odbijeno je ukupno 11 zahtjeva.
U usporedbi s 2018. godinom, broj izdanih isprava povećan je za 15, a ukupna vrijednost izdanih isprava povećana je za 67.185.036,00 eura.
Broj odbijenih zahtjeva za izdavanje isprava smanjen je s 15 u 2018. na 11 u 2019. godini. Ukupna vrijednost odbijenih zahtjeva u 2018. godini iznosila je 1.717.134,00 eura, a u 2019. godini 4.988.097,00 eura.
Kako se navodi u Izvješću o realizaciji izdanih isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene za 2019. godinu, od izdane 681 isprave, realizacije nije bilo kod 33, dok je ostatak realiziran djelomično ili u potpunosti.
Ukupna vrijednost realiziranog vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i roba posebne namjene u 2019. godini iznosila je 184.732.646,00 eura.
Na osnovu odnosa vrijednosti izdanih i realiziranih isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene u 2019. godini, proizlazi da je postotak realizacije oko 27,78 %.
Razlika iskazanog iznosa vrijednosti robe u Izvješću o izdanim dozvolama za uvoz/izvoz oružja, vojne opreme i roba posebne namjene u iznosu od 513.339.325,00 eura i vrijednosti robe u Izvješću o realizaciji dozvola u iznosu od 184.732.646,00 eura proistekla je iz promjene srednjeg tečaja valute na dan izdavanja dozvole za uvoz/izvoz, u odnosu na dan realizacije dozvole za uvoz/izvoz. Također, razlika u iskazanom iznosu posljedica je djelomične realizacije dozvola, kao i slučajeva kada dozvole nisu realizirane u razdoblju važenja.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O REALIZACIJE STRATEGIJE UNAPRJEĐENJA UPRAVLJANJA JAVNIM FINANCIJAMA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora BiH, usvojilo je Godišnje izvješće o realizaciji Strategije unaprjeđenja upravljanja javnim financijama u institucijama Bosne i Hercegovine 2021. – 2025. s godišnjim Akcijskim planom za 2023. godinu.
U dokumentu se navodi da se na osnovi prikupljenih informacija može konstatirati napredak u realizaciji Strategije unapređenja upravljanja javnim financijama u institucijama Bosne i Hercegovine u 2022. godini. U segmentu ostvarenja rezultata stubova (Fiskalni okvir, Prihodi od neizravnih poreza, Planiranje i priprema proračuna, Izvršenje proračuna, Interna kontrola i Eksterna revizija) zadovoljavajući je omjer postignutih naspram nepostignutih ciljanih vrijednosti.
Institucije su započele većinu planiranih aktivnosti u prvobitnim rokovima, dok samo mali broj aktivnosti planiranih za 2022. godinu nisu započele na vrijeme. To se odražava i na ostvarenje rezultata stupova i mjera, uz napomenu da je veći broj djelomičnog ostvarenja rezultata mjera očekivan, imajući u vidu višegodišnju prirodu aktivnosti koje doprinose ostvarenju rezultata. Potpuno ostvarenje se očekuje u skladu s rokovima iz akcijskog plana.
Vijeće ministara BiH je sredinom 2022. godine usvojilo sveobuhvatnu Strategiju upravljanja javnim financijama u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2021. – 2025. godina, što je značajno doprinijelo intenziviranju planiranih aktivnosti definiranih ovim strateškim dokumentom, te se očekuje da će u idućem razdoblju biti unaprijeđena oblast javnih financija na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini.

SUGLASNOST ZA IMENOVANJE OBRAMBENIH ATAŠEA BJELORUSIJE, KANADE I SLOVAČKE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova BiH, dalo je suglasnost za imenovanje pukovnika Aleksandra Skarinina za obrambenog atašea Republike Bjelorusije za Bosnu Hercegovinu sa sjedištem u Budimpešti.
Također, data je suglasnost za imenovanje brigadira Andrea Sallouma za obrambenog atašea Kanade za Bosnu i Hercegovinu sa sjedištem u Beogradu, te za imenovanje potpukovnika Milana Skruteka za obrambenog atašea Republike Slovačke u Bosni i Hercegovini.

IMENOVAN DIREKTOR DIREKCIJE ZA EUROPSKE INTEGRACIJE BIH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za državnu službu BiH, imenovalo je Elviru Habotu za direktoricu Direkcije za europske integracije (DEI) BiH, na mandat od pet godina, počevši od 03.10.2023. godine.
Istovremeno, doneseno je Rješenje o razrješenju dosadašnjeg direktora DEI BiH Edina Dilberovića, koje stupa na snagu 02.10.2023. godine.

RAZRIJEŠEN DOSADAŠNJI I IMENOVAN NOVI V.D. RAVNATELJA AGENCIJE ZA ANTIDOPING KONTROLU

Vijeće ministara BiH razriješilo je Miju Krešića funkcije vršitelja dužnosti ravnatelja Agencije za antidoping kontrolu BiH, na osobni zahtjev. Rješenje o razrješenju stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana objave u „Službenom glasniku BiH.
Istovremeno, na funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja Agencije za antidoping kontrolu BiH imenovan je Nikola Čiča, do okončanja natječajne procedure, a naviše na razdoblje od tri mjeseca.

 

večernji.ba / Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara

Odgovori