1000 MISLI U KORIST ŽIVOTA

Vrijeme:1 min, 38 sec

 

Brak i bračna ljubav po svojoj su prirodi usmjereni na prokreaciju i odgoj potomstva.

123
● „Bračna ljubav je plodonosna ljubav koja se ne iscrpljuje u sjedinjenju bračnih drugova, već
joj je cilj nastaviti se stvaranjem novih života.

124
● Brak i bračna ljubav po svojoj su prirodi usmjereni na prokreaciju i odgoj potomstva.

125
● „Djeca su, bez sumnje, najdragocjeniji dar braka i uvelike pridonose dobru samih roditelja.“
(Gaudium et spes, 50)

126
● Iako su davanje života i potpuna ljubav jezgra braka, sam brak se proširuje i obogaćuje
plodovima moralnog, duhovnog i natprirodnog života kojeg su otac i majka pozvani da daju
svojoj djeci. A ova se vokacija iz obitelji proširuje prema Crkvi i svijetu.

127
● U mentalitetu u korist života, gdje prioritet imaju najplodonosnije ljudske i duhovne
vrijednosti, brojna je obitelj shvaćena, prihvaćena i zaštićena. No kad je najvažniji komfor ili
uživanje, onda nije tako. Pitamo se: ako nije važan novi život djeteta, što je onda zaista važno?

128

● Netko je rekao da je u ovom trenutku „Europa ekonomski div i duhovni patuljak“. I premijer
Finske, Harri Holkeri, već je 1993. u svezi s demografskom implozijom izjavio: „Moji demografi
mi kažu da ukoliko se nastave današnje natalitetne tendencije, 3000. godine na zemlji će ostati
samo dva Finca. Ako budu istog spola, Finska će biti u problemima“.

129
● Izraz „odgovorno roditeljstvo“ govori i potvrđuje da je na bračnim drugovima odluka o
rađanju djece. To je odluka koju valja donijeti pred Bogom u molitvi i kontemplaciji o Onome
koji daje to zvanje i poslanje.

130
● Kad kažemo „odgovorno roditeljstvo“, ono nam se ukazuje kao Božji dar i predanost oca i
majke s odgovornošću pred tim životom kojeg istodobno primaju i prenose.

131
● „Odgovorno roditeljstvo“ spaja, a ne razdvaja ono što je intimno združeno u našem stanju bića
koja je stvorio Bog, u našoj ljudskoj prirodi: aspekt „sjedinjenja“ odnosno potpune ljubavi i
međusobnog davanja i aspekt „rađanja“ odnosno davanja života i pozivanja na život.

Matej

Hrvatsko nebo

 

Facebook komentari

komentara

Odgovori