SURADNJA SUM I UNIZG/ PROF BILIĆ/Diplome stečene na SUM-u priznate su u RH pa tako i sa studija Logopedije

Vrijeme:1 min, 11 sec

 

„Diplome stečene na Sveučilištu u Mostaru priznate su u Republici Hrvatskoj pa tako i diplome studija Logopedije Filozofskog fakulteta SUM-a“, kazao je gostujući na Televiziji Sveučilišta u Mostaru (SUM TV) dekan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ante Bilić, a osim njega gostovao je i prodekan za studije i studente Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Luka Bonetti.

Dekan dr. Bilić je rekao kako je na snagu stupio novi zakon o istovrijednosti diploma zemalja koje nisu članice EU. „Sveučilište u Mostaru je izuzeto upravo zbog čvrste suradnje s Hrvatskom i što je uskladilo svoje programe s referentnim programima u Hrvatskoj“, rekao je dr. Bilić.

Prodekan dr. Bonetti je govorio o usklađenosti nastavnog plana i programa studija Logopedije na Filozofskom fakultetu SUM-a s referentnim studijima logopedije u Hrvatskoj.

„Program Logopedije na Filozofskom fakultetu SUM-a i na referentnim studijima logopedije u Hrvatskoj su u visokom stupnju usklađeni, oba programa su sadržajno organizirana na sličan način, s vrlo sličnim brojem ECTS bodova te su u visokom stupnju sukladni“, objasnio je prodekan dr. Bonnetti.

Dekan dr. Bilić i prodekan dr. Bonneti su istaknuli kako je jedna od misija Sveučilišta u Zagrebu pomaganje svim drugim hrvatskim sveučilištima, kako pomažu pri izvođenju studija Logopedije te da za njih daljnja suradnja nije upitna.

Više o svemu može se pogledati u videu emisije na SUM TV-u.

 

hms.ba / Hrvatsko nebo

 

Facebook komentari

komentara

Odgovori