Obrana ljudskog života nije ideološko pitanje

Vrijeme:1 min, 9 sec

 

Obrana ljudskog života od prvog trenutka začeća do naravne smrti odgovara imperativu inteligencije i srca, a ne nekom ideološkom pitanju.

 

Možda se nikad kao pretkraj 20. i početkom 21. stoljeća nije s tolikom upornošću pisalo i promicalo sve što se odnosi na ljudska prava.

Ostavljajući po strani ideološki oportunizam i njegove posljedične manipulacije, uvijek vezane za velika središta moći i gospodarske centre, osvješćivanje u obrani dostojanstva ljudske osobe predstavlja vrijedan i značajan napredak svekolikog čovječanstva.

Zbog toga je zanimljivo da upravo pravo na život, korijen i temelj svih ostalih prava, biva osporavano i gaženo s takvom lakoćom.

Trgovci smrću, koje s nezamislivom žestinom podupiru sredstva javnog priopćavanja, od kojih se mnoga prodaju boljem ponuđaču, provode konstantan pritisak kako bi postigli svoje ciljeve: novac i moć.

Zbog svega iznesenoga, plješćemo i čestitamo onima koji nam trudom i upornošću nude sažetak izvjesnih aspekata bioetike i izjava tolikih dalekovidnih mislioca i proučavatelja ove teme.

Obrana ljudskog života od prvog trenutka začeća do naravne smrti odgovara imperativu inteligencije i srca, a ne nekom ideološkom pitanju.

Kao konzultativni i pomoćni tekst za one koji teže biti obrazovani i upućeni, djelo nudi misli ozbiljnih i priznatih proučavatelja, brižnih pastira i osoba koje su osnovano uvjerene da život, dar i misterij, nikad ne može biti unižen na razinu beskorisnog i odbacivog predmeta.

fra Berislav i fra Jordan Ostojić

franjevački svećenici

1000 misli u korist života/Hrvatsko nebo