SVETAC DANA “Anđeli čuvari”

0

Danas slavimo svete Anđele čuvare.

02.10.2021. 

Crkva danas slavi Svete anđele čuvare. Svaki anđeo, pa tako i anđeo čuvar, duhovno je biće koje neprestano gleda Božje lice, uživajući u Božjoj ljubavi i blizini. To je vjerska istina. Biblija anđele spominje na više mjesta. Evanđelist Matej je zabilježio Isusove riječi: ‘Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih malenih, jer anđeli njihovi, kažem vam, na nebesima neprestano gledaju lice Oca moga nebeskoga!’

Anđeli čuvari nas štite, vode i brane od svakoga zla. Mogu davati spasonosne poticaje. Anđeo čuvar dobar je životni prijatelj. O tomu svjedoče brojni sveci i uzori kršćanskog života koji su znali surađivati s anđelima. Njih nam je Bog dao kao svojevrsnu svoju produljenu pratnju. Kako svaki čovjek ima poslanje na zemlji, dobro će mu doći suradnja s anđelima. Neka i ovaj današnji spomen Anđela čuvara, koji Crkva stavlja pred nas, podsjeti na to kakvo je blago čovjeku ponuđeno i kakve mogućnosti imamo kao vjernici.

 

https://hkm.hr/Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara