Podnesak predlagatelja Josipa Stjepandića i dr.: Ispunjeni svi uvjeti za donošenje odgovarajuće odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o osnovanosti Prijedloga

0

 

 

Još u svibnju mjesecu 2020.godine je 30 hrvatskih državljana iz 6 europskih zemalja, te Kanade, SAD-a i Australije, Ustavnom sudu Republike Hrvatske preko odvjetničkog ureda Knezović podnijelo Prijedlog za ocjenu čl. 6. i 8. Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor s Ustavom RH, međunarodnim ugovorima i antidiskriminacijskim odredbama EU. Među njima nalaze se vodeći članovi Hrvatskoga svjetskog kongresa te Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori i domovini.

Imena potpisnika i PRIJEDLOG za pokretanje postupka za Ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske odredaba čl. 6. i 8. Zakona o izborima zastupnika za Hrvatski sabor možete pročitati ovdje

PRIJEDLOG za pokretanje postupka za Ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske odredaba čl. 6. i 8. Zakona o izborima zastupnika za Hrvatski sabor

 

Pročitajte u privitku kako se Republika Hrvatska, Ministarstvo pravosuđa i uprave, na traženo očitovanje Ustavnog suda, očitovala.

 

Mate Knezović

odvjetnik

Zagreb, Vrbanićeva 20, tel:01 457-2732, fax: 01410-4224

odv.knezovic@gmail.com

Broj: 18/20

Zagreb, 23. travnja 2021.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Na broj: U-I-2232/2020

Podnositelji prijedloga:

Josip Stjepandić i dr.

PODNESAK PREDLAGATELJA

 

Podnositelji su po zastupniku, dana 21. travnja 2021. godine, izvršili uvid u gore navedeni spis i utvrdili da se Republika Hrvatska, Ministarstvo pravosuđa i uprave, na traženo očitovanje Ustavnog suda, očitovala.

Prema navedenom očitovanju Ministarstvo pravosuđa je odgovorilo tako da ukratko ponavlja navode Predlagatelja te citira niz odredbi Ustava Republike Hrvatske koji jamče jednakost svih pred zakonom i zaključno tvrdi da nije moguće tražiti ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi Zakona koje su istovrsne odredbama Ustava i sadržajno čine njegovu razradu te predlaže da Ustavni sud utvrdi da nisu povrijeđene odredbe čl. 6. i 8. Ustava Republike Hrvatske.

Dakle, u odgovoru se ne raspravlja o bitnim razlozima i navodima Predlagatelja, obimnoj sudskoj praksi i stajalištu pravne znanosti o navedenim pitanjima, a koji su potakli Predlagatelja za podnošenje Prijedloga.

Predlagatelji stoga smatraju da su ispunjeni svi uvjeti za donošenje odgovarajuće odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o osnovanosti Prijedloga. Posebno naglašavaju da je Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski Sabor, ključni zakon za demokratski politički ustroj i jednakost svih pred zakonom. Uz navedeno smatraju da je bitno donijeti brzu odluku zbog stabilnosti političkog sustava i brzo provođenje odluke Ustavnog suda prije sljedećih izbora za Hrvatski sabor, kao najviše predstavničko tijelo hrvatskih državljana.

Također ostaju pri prijedlogu da se održi javna rasprava o Prijedlogu, u kojoj će Predlagatelj i Ministarstvo pravosuđa i uprave, te po potrebi i ustavnopravni stručnjaci po zahtjevu Ustavnog suda, iznijeti svoje argumente i dokaze.

p.p.
Josip Stjepandić i dr.

 

 

Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara