Dr.Josip Stjepandić: Klevetanje i propaganda protiv Hrvata u SR Njemačkoj

Vrijeme:9 min, 43 sec

 

 

Preuzvišeni gospodo biskupi Njemačke biskupske konferencije,

Pozivamo se na članak „‘Lik mržnje‘: Povjesničarka odvraća od kanonizacije kardinala Stepinca“, koji je objavljen na vašem portalu katholisch.de, 8. prosinca 2020.

 

 

Osim vanjskog prikaza, koja sugerira veliku senzaciju u sadržaju, sadržaj članka jednako je nedostojan katoličkog medija i kao takav se može primiti na znanje samo s velikom zabrinutošću.

Iako su svi suvremeni pape, od Pija XII. do Benedikta XVI., uvijek hvalili život i djelo blaženog kardinala Stepinca (“uzor apostolske gorljivosti i kršćanske jakosti”, “ponos kardinalskog zbora”, ” učitelj pouzdanja i dobrote”, “blaženik i mučenik”, “Bedem kršćanstva ispred komunizma”), povjesničarka specijalizirana za Srbiju, koja javno simpatizira milijunskog ubojicu Josipa Broza Tita, trebala bi izgleda dokazati upravo suprotno.

Nakon što je dugotrajni postupak kanonizacije blaženog Alojzija Stepinca doveden do završnog čina, predmetni intervju može imati samo svrhu poricanja cijelog postupka.

Što neiskusni čitatelj može zaključiti iz članka nakon što je nakon Münchena drugi spomenik kardinalu Stepincu u Saveznoj Republici Njemačkoj bio otkriven 2. veljače 2020.u Koblenzu u nazočnosti biskupa Ackermann-a:

         *Crkva nije potpuno sigurna u svoj cilj?

         *Crkva želi u potpunosti ukinuti kanonizaciju?

Ili jednostavno:

        *Portal Katholisch.de postao je žrtvom najgore antikatoličke propagande?

Intervju je toliko ispunjen činjeničnim pogrješkama, kako kod novinara, tako i kod sugovornice, da bi analiza uzela višestruko više prostora.

Stoga se mora u potpunosti odbaciti kao bezvrijedna propaganda.

Posebno smo kritični prema spremnosti profesorice Calic da odgovara na pitanja o temi o kojoj nije objavila niti jedan znanstveni rad.

Stoga bismo Vam željeli skrenuti pozornost na zabrinjavajući razvoj koji Vam je očigledno promaknuo.

Nakon što je Hrvatska 900 godina bila pod mađarskom, a zatim i srpskom vlašću, godine 1992. stekla je državnu neovisnost, što je 1995. konačno dovelo do potpunog oslobođenja od srpskog agresora.

Međunarodni sudovi također su presuđivali o hrvatskom Domovinskom ratu. Godine 2015.  stalni Međunarodni sud pravde u Haagu odbio je hrvatsku tužbu protiv Srbije za genocid, ali istodobno naglasio u stavku 295 da su srpske trupe na mnogim mjestima izvršile “actus reus” genocida. Srpske trupe jednostavno su ubile premalo Hrvata i, između ostalog, uništile premalo crkava (samo 122) da bi Srbija bila osuđena.

Nažalost, time srpska agresija nije bila okončana.

Za razliku od Mađarske, koja je u potpunosti odustala od svojih bivših pretenzija prema Hrvatskoj i sada ima dobrosusjedske odnose s mladom državom Hrvatskom, čemu doprinosi i mađarska manjina u Hrvatskoj, Srbija nikada nije odustala od svojih pretenzija prema Hrvatskoj, uključujući u tu svrhu i instrumentalizaciju srpske manjine u Hrvatskoj.

Teško da prođe tjedan dana da srpski član vlade izostavi obvezni verbalni napad na Hrvatsku, koji biva pojačan snažno orkestriranim medijima u Srbiji i onda odaslan u inozemstvo.

Hrvatsku i Hrvate optužuju za sklonost ka fašizmu, antisemitizmu i ksenofobiji.

Predsjednik Tuđman, blaženi kardinal Stepinac te razne sportske i glazbene zvijezde koriste se  kao personificirani ciljevi takvih napada.

Ova je propaganda u međuvremenu prenesena i u Saveznu Republiku, gdje hrvatski dušobrižnici i poznate osobe iz sporta, kulture i gospodarstva služe kao ciljevi.

Čini se da bi Hrvat morao pitati srpske vlasti smije li se predstavljati Hrvatom i koje običaje smije prakticirati.

Činjenice, pak, govore same za sebe: glede inkluzivnosti, prema analizi Sveučilišta Berkeley USA

https://belonging.berkeley.edu/system/tdf/2019_inclusiveness_index.pdf? file=1&force=1),

 

Hrvatska je među najboljima odmah iza Njemačke ispred Švicarska. To osjeća svatko od 3 milijuna Nijemaca koji svake godine posjete Hrvatsku. Prema statistikama Saveznog ureda kriminalističke policije, Hrvati su u statistici kriminala neupadljivi poput Nijemaca. Na parlamentarni upit stranke Die Linke iz 2018. godine o navodnim nacionalistima i neofašistima među Hrvatima koji žive u Njemačkoj i posebno katoličkim dušobrižnicima (Drucksache 19/3547), Savezna vlada dala je negativan odgovor.

 

 

Ipak, na temelju takvih navoda stvorila se apsurdna situacija da se dušobrižnik, koji je dugi niz godina besprijekorno radio u Offenbachu, nije smio preseliti u Frankfurt.

Biskupija je na naš upit odgovorila da on nije kompatibilan.

Trenutno izuzetno uspješni i cijenjeni dušobrižnik u Göttingenu mora napustiti svoje mjesto jer ga je tobožnji novinar, koji se javno veselio zbog požara u Notre Dame te javno iznosi svoju raspojasanu mržnju prema Hrvatskoj i Hrvatima, označio kao poricatelja holokausta.

Optužba za poricanje holokausta u potpunosti je dovoljna za uklanjanje dušobrižnika iz službe, obaviješteni smo u telefonskom razgovoru s glasnogovornikom Biskupije.

Izgleda kao da su velikosrpski krugovi u Njemačkoj postigli cilj koji je čak i

na vrhuncu moći ostao uskraćen jugokomunističkom diktatoru Titu: Određivati kome je dozvoljeno raditi kao dušobrižnik za Hrvate u Njemačkoj, a kome ne.

Posljednji postupci njemačkih biskupa kao i članci na portalu kath.ch podupiru pretpostavku da je vodstvo Katoličke crkve u Saveznoj Republici Njemačkoj nasjelo na velikosrpsku propagandu.

Stoga predlažemo da Njemačka biskupska konferencija organizira simpozij o njemačkim odnosima s Hrvatskom, na kojem bi govorili stručnjaci iz obje nacije.

Kao udruga hrvatskih znanstvenika i umjetnika u dijaspori i domovini, među našim članovima imamo nekoliko znanstvenika koji mogu dati kompetentno mišljenje o svim kontroverznim temama.

To posebno vrijedi za Dr. Esther Gitman, židovsko-američku povjesničarku koja je istraživala blaženog kardinala Stepinca i koja je na tu temu doktorirala.

Iznenađeni smo i također razočarani što portal kath.ch nije uvidio, da bi upravo Dr. Gitman bila najbolji sugovornik na temu blaženog kardinala Stepinca.

Nadamo se da ovim prijedlogom možemo pomoći razjasniti brojna otvorena pitanja te se s predbožićnom radošću veselimo Vašem brzom odgovoru.

Srdačan pozdrav

Dr. Josip Stjepandić

Predsjednik

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u dijaspori i domovini

 

***

Hochwürdigste Herren Bischöfe der Deutschen Bischofskonferenz,

Wir nehmen Bezug auf den Artikel „‘Hassfigur‘:  Historikerin warnt vor Heiligsprechung Kardinal Stepinacs“, der auf Ihrem Portal katholisch.de am 8.12.2020 veröffentlicht wurde.

Ganz abgesehen von der Aufmachung, die eine große Sensation im Inhalt andeutet, ist der Inhalt eines katholischen Mediums gleichermaßen unwürdig und kann als solcher nur mit großer Besorgnis zur Kenntnis genommen werden.

Während sämtliche zeitgenossischen Päpste, vom Pius XII bis zum Benedikt XVI, das Leben und Werk vom seligen Kardinal Stepinac stets gepriesen hatten („Ein Muster für apostolischen Eifer und christliche Stärke“, „Stolz des Kardinalskollegiums“, „Lehrer des Vertrauens und der Güte“, „Seliger und Märtyrer“, „Das Bollwerk des Christentums vor dem Kommunismus“), soll nun eine Historikerin, spezialisiert auf Serbien, die den millionenfachen Mörder Josip Broz Tito öffentlich sympathisierte, scheinbar genau das Gegenteil beweisen.

Nachdem der langwierige Prozess der Heiligsprechung des seligen Alojzije Stepinac bis auf die finale Handlung abgeschlossen wurde, kann das betreffende Interview nur den Zweck haben, das ganze Verfahren in Abrede zu stellen.

Was darf der unkundige Leser aus dem Artikel schließen, nachdem in Anwesenheit des Bischofs Schneider in Koblenz nach München bereits das zweite Stepinac-Denkmal in der Bundesrepublik am 2. Februar 2020 enthüllt wurde:

  • Die Kirche ist sich ihrer Sache nicht ganz sicher?
  • Die Kirche will die Heiligsprechung als solche ganz abschaffen?

Oder schlicht:

  • Der Portal Katholisch.de ist der übelsten antikatholischen Propaganda auf Leim gegangen?

Das Interview ist so gefüllt mit Faktenfehlern, sowohl beim Interviewer als auch bei der Interviewten, dass eine Analyse ein Vielfaches an Länge in Anspruch nehmen würde.

Es ist daher als wertloses Propagandastück komplett zurückzuweisen.

Besonders kritisch sehen wir die Bereitschaft von Frau Professor Calic, über ein Thema Rede und Antwort zu stehen, über welches sie keine einzige wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht hat.

Daher möchten wir Sie an eine besorgniserregende Entwicklung hinweisen, die Ihnen ganz offensichtlich entgangen ist.

Nachdem Kroatien 900 Jahre lang unter zunächst ungarischer und dann serbischer Herrschaft stand, erlangte er 1992 die staatliche Unabhängigkeit, die 1995 schließlich zur vollständigen Befreiung gegen den serbischen Aggressor führte.

Über den sog. Kroatischen Heimatkrieg urteilten auch internationale Gerichte. So wies der ständige Internationale Gerichtshof in Den Haag 2015 die Klage Kroatiens gegen Serbien wegen Völkermord ab, hob aber im Absatz 295 zugleich hervor, dass die serbischen Truppen das „actus reus“ des Völkermords in vielen Orten vollzogen haben. Für eine Verurteilung hätten die serbischen Truppen demnach schlichtweg zu wenige Kroaten ermordet und, unter anderem, zu wenige Kirchen (bloss 122) zerstört.

Damit ging die serbische Aggression leider nicht zu Ende.

Im Gegensatz zu Ungarn, der die einstigen Herrschaftsansprüche gänzlich aufgegeben hat und nun gute nachbarliche Beziehungen mit dem jungen Staate Kroatien pflegt, wozu auch die ungarische Minderheit in Kroatien beiträgt, hat Serbien die Herrschaftsansprüche gegen Kroatien zu keinem Zeitpunkt aufgegeben, wozu auch die serbische Minderheit in Kroatien instrumentalisiert wird.

Es vergeht kaum eine Woche, dass ein serbisches Regierungsmitglied eine obligatorische verbale Attacke gegen Kroatien ausläßt, die durch stark orchestrierte Medien in Serbien zusätzlich verstärkt und auch ins Ausland übertragen wird.

Kroatien und Kroaten werden Hang zum Faschismus, Antisemitismus sowie Fremdenfeindlichkeit zur Last gelegt.

Als personifizierte Zielscheiben dienen Präsident Tuđman, der selige Kardinal Stepinac sowie diverse Sport- und Musik-Stars.

Diese Propaganda wurde mittlerweile auch in die Bundesrepublik getragen, wo die kroatischen Seelsorger sowie die in der Öffentlichkeit bekannten Personen aus Sport, Kultur und Wirtschaft als Zielscheiben dienen.

Es sieht so aus, als würde ein Kroate die serbische Obrigkeit fragen müssen, ob er sich als Kroate ausgeben und welche Rituale praktizieren darf.

Die Fakten sprechen hingegen eine eindeutige Sprache: In Punkto Inklusivität steht Kroatien laut einer Analyse der University Berkeley USA (https://belonging.berkeley.edu/system/tdf/2019_inclusiveness_index.pdf?file=1&force=1) knapp hinter Deutschland und vor der Schweiz in der Spitzengruppe. Dies spürt bestimmt jeder der 3 Millionen Deutschen, die Kroatien jährlich besuchen. Laut Statistiken des Bundeskriminalamtes fallen die Kroaten mit einer ähnlichen Rate wie die Deutschen in der Kriminalstatistik nicht weiter auf. Eine parlamentarische Anfrage der Partei Die Linke aus dem Jahre 2018 über die angeblichen Nationalisten und Neofaschisten unter den in BRD lebenden Kroaten und den katholischen Seelsorgern im Speziellen (Drucksache 19/3547), beschied die Bundesregierung mit einer jeweils negativer Antwort.

Nichtsdestotrotz ergab sich auf Grund solcher Vorwürfe eine absurde Situation, dass ein Seelsorger, der viele Jahre lang eine tadellose Tätigkeit in Offenbach ausübte, fortan nicht nach Frankfurt wechseln konnte.

Er sei nicht kompatibel, wurde uns auf unsere Anfrage hin seitens des Bistums geantwortet.

Aktuell muss ein überaus erfolgreicher und geschätzter Seelsorger in Göttingen seinen Platz räumen, weil er von einem angeblichen Journalisten, der sich seinerseits öffentlich über den Brand von Notre Dame freute und seinen ungezügelten Hass gegen Kroatien und die Kroaten öffentlich zum Ausdruck bringt, als Holocaust-Leugner gebrandmarkt wurde. Diese bewusste und offensichtliche Falschanzeige wurde sowohl vom Portal katholisch.de als auch vom Bistum Hildesheim ohne weitere Prüfung angenommen.

Eine Beschuldigung als Holocaust-Leugner reicht vollkommen aus, um einen Seelsorger aus dem Dienst zu entfernen, wurde uns im Telefonat mit dem Pressesprecher des Bistums mitgeteilt.

Es sieht so aus, als hätten die großserbischen Kreise in BRD das Ziel erreicht, das dem jugokommunistischen Diktator Tito selbst auf dem Höhepunkt seiner Macht versagt blieb: Bestimmen, wer in BRD als Seelsorger für Kroaten tätig sein darf und wer nicht.

Die letzten Handlungen deutscher Bischöfe sowie die Artikel am Portal katholisch.de nähren bei uns die Vermutung, dass die Leitung der Katholischen Kirche in der Bundesrepublik dieser großserbischen Propaganda auf Leim gegangen ist.

Daher möchten wir anregen, dass die Deutsche Bischofskonferenz ein Symposium über die Beziehungen Deutschlands zu Kroatien veranstaltet, bei dem die Experten beider Nationen zur Sprache kommen würden.

Als ein Zusammenschluss kroatischer Wissenschaftler und Künstler in Diaspora und Heimat verfügen wir über mehrere Wissenschaftler unter unseren Mitgliedern, die eine sachkundige Aussage zu allen umstrittenen Themen treffen können.

Hierzu zählt insbesondere Frau Dr. Esther Gitman, eine jüdisch-amerikanische Historikerin, die über den seligen Kardinal Stepinac geforscht und schließlich promoviert hat.

Wir wundern uns und sind auch enttäuscht, dass der Portal katholisch.de nicht nur ungeprüfte Informationen verbreitet, sondern es nicht für richtig gefunden hat, Frau Dr. Gitman über den seligen Kardinal Stepinac zu befragen.

Wir hoffen, mit diesem Vorschlag zur Klärung zahlreicher offener Fragen beitragen zu können und sehen mit vorweihnachtlicher Freude ihrer baldigen Antwort entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Josip Stjepandić

 

Hrvatsko nebo

One thought on “Dr.Josip Stjepandić: Klevetanje i propaganda protiv Hrvata u SR Njemačkoj

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)