Uredništvo portala Hrvatsko nebo Federalnom štabu civilne zaštite: Hoćete li poduzeti sankcije protiv onih koji su kršili Vaše propisane mjere i kakove će sankcije biti? Ako ih neće biti zašto ih neće biti?

    Poštovana gospodo iz Federalnog štaba civilne zaštite, fucz@fucz.gov.ba, Direktor: Fahrudin Solak fahrudin.solak@fucz.gov.ba, Pomoćnik direktora – rukovodilac kabineta: Dalila Efendić dalila.efendic@fucz.gov.ba, Viši stručni saradnik...