Uredništvo portala Hrvatsko nebo Federalnom štabu civilne zaštite: Hoćete li poduzeti sankcije protiv onih koji su kršili Vaše propisane mjere i kakove će sankcije biti? Ako ih neće biti zašto ih neće biti?

0

 

 

Poštovana gospodo iz Federalnog štaba civilne zaštite,

fucz@fucz.gov.ba,

Direktor:
Fahrudin Solak fahrudin.solak@fucz.gov.ba,

Pomoćnik direktora – rukovodilac kabineta:
Dalila Efendić dalila.efendic@fucz.gov.ba,

Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću:
Majda Kovač majda.kovac@fucz.gov.ba

Na nastavljenoj 19. vanrednoj sjednici FŠCZ održanoj 14. svibnja 2020. FŠCZ je produžio rok primjene do 30. svibnja ove godine za jedan broj naredbi, donio dvije nove naredbe, jednu dopunio, a one sa rokom primjene do 15.05.2020. koje nisu produžene, po automatizmu od sutra nisu na snazi. O tome ste na svojim internet stranicama uredno izvijestili i javnost

Od mjera koje ste propisali na toj sjednici izdvojili smo neke

Među mjerama kojima je produžena primjena do 30.svibnja ove godine, je i naredba o zabrani održavanja svih javnih skupova u FBiH u skladu sa propisima o javnom o okupljanju, s tim da je dopunjena tačka 1. ove naredbe kojom je dozvoljeno javno okupljanje u zatvorenom prostoru uz osiguranje 10 m2 po osobi i poštivanje epidemioloških mjera.

Produžena je i mjera kojom se naređuje aktiviranje svih kantonalnih, općinskih/gradskih štabova civilne zaštite, te angažovanje svih formiranih službi zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć kao i druge službe zaštite i spašavanja i jedinice civilne zaštite radi provođenja mjera i aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju širenja zaraze bolesti koronavirusa.

FŠCZ produžio je i primjenu za naredbu kojom se od direktora FUCZ traži da aktivira federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite radi provođenja mjera i aktivnosti na sprečavanju, suzbijanju širenja zarazne bolesti koronavirusa, te da stavi na raspolaganje FŠCZ zalihe zaštitne opreme i MTS-a za potrebe provođenja mjera i aktivnosti na zaštiti ljudi od zarazne bolesti koronovirusa.

Produžena je primjena naredbe kojom se zadužuju kantonalne uprave civilne zaštite da obezbijede neprekidno funkcionisanje kantonalnih operativnih centara civilne zaštite koji će putem broja 121 zaprimati sve pozive koji se odnose na pojavu zarazne bolesti koronavirus (prijava novih slučajeva, narušavanje samoizolacije ili drugih naredbi koje se odnose na ponašanje stanovništva u novonastaloj situaciji.

Do 30. svibnja  produžena je i naredba o zabrani održavanja svih javnih skupova u FBiH u skladu sa propisima o javnom o okupljanju, s tim da je danas  donijeta i nova dopunjena naredba sa primjenom do 30. maja kojom se dozvoljava javno okupljanje u zatvorenom prostoru uz osiguranje 10 m2 prostora po osobi i poštivanje epidemioloških mjera.

Još uvijek je na snazi naredba građanima za obavezno korištenje lične zaštitne opreme (maska, pamučna traka, šal i sl) i poštivanje socijalne distance od najmanje 2 metra na javnim površinama i zatvorenim javnim objektima na području FBiH.

 

*****

Jučer smo svjedočili da je veliki broj građana Sarajeva, samozvanih antifašista kršilo sve vaše odredbe, u prilogu Vam dostavljamo video….

 

 

Poštovana gospodo Uredništvo portala Hrvatsko nebo za Vas ima par pitanja …..

Hoćete li poduzeti sankcije protiv onih koji su kršili Vaše propisane mjere i kakove će sankcije biti. Ako ih neće biti zašto ih neće biti….!?

Tko je odgovoran pa se kršenje Vaših mjera nije spriječilo i zašto niste aktivirali  “federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite radi provođenja mjera i aktivnosti na sprečavanju, suzbijanju širenja zarazne bolesti koronavirusa, te da stavi na raspolaganje FŠCZ zalihe zaštitne opreme i MTS-a za potrebe provođenja mjera i aktivnosti na zaštiti ljudi od zarazne bolesti koronovirusa”.

Kakovu poruku vi šaljete većini pučanstva koje poštuje sve Vaše mjere?

Da te mjere vrijede za jedne a za druge ne….

 

Daran Bašić za Uredništvo portala Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara