SVETAC DANA”Sveti Stjepan Prvomučenik”

Vrijeme:1 min, 49 sec

Jedan od sedmorice đakona prve Crkva i prvi koji je dao život za Krista.

Sv. Stjepan prvomučenik je prvi za Krista posvjedočio svojom krvlju i zbog toga je nazvan Prvomučenik. Živio je u Jeruzalemu. Prema predaji Stjepan je bio učenik Gospodinov, dobro upućen u aleksandrijsku filozofiju kao i stare židovske predaje. Jedan je od prve sedmorice đakona koje je Crkva postavila da se brinu za život zajednice. Đakoni su pazili na red kod zajedničkih slavlja, pri dijeljenju hrane vjernicima, nosili pričest bolesnicima i utamničenicima te brinuli za udovice i sirotinju. Sveti se Stjepan među đakonima isticao revnošću i čudesima koje je Duh Sveti po njemu činio. Bio je i vrstan intelektualac koji je znao obrazložiti razloge svoje nade. Posvuda je navješćivao Radosnu vijest svog Učitelja. Na njegovu su se propovijed obratili mnogi Židovi, a broj prvih učenika u Jeruzalemu je iz dana u dan sve više rastao. I židovski svećenici su se obraćali na kršćanstvo.

Sva su ta pozitivna događanja razgnjevili Židove u Sinagogi i u Hramu, pa su čvrsto odlučili Stjepana uhititi i izvesti pred sud te pogubiti. Protiv Stjepana su ustali učeni ljudi iz židovske zajednice jer u raspravama nisu mogli pobijediti njihovu mudrost. Zato su pobunili narod i starješine, uhvatili ga, doveli pred Veliko vijeće lažne svjedoke koji su govorili da Stjepan huli na Boga i govori protiv Mojsijeva zakona. O svemu tome izvješćuju nas Djela apostolska u 6. i 7. poglavlju. Dok su progonitelji kamenovali Stjepana, on im je, poput svoga Učitelja Isusa, oprostio i molio: ”Gospodine primi duh moj!… Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh“ (Dj 7,60). Veliki svetac pokazao se najvećim u najtežem času. Među progoniteljima je bio i Savao, kasnije apostol Pavao, koji je nakon obraćenja bio najveći borac za Krista i najveći propovjednik Kristova Evanđelja svih vremena.

Prema legendi, nakon četiri stoljeća pronašli su njegov grob i tijelo prenijeli u Rim te pokopali uz ostatke mučenika svetog Lovre u njegovoj bazilici. Zazivaju ga kod glavobolje, a zaštitnik je đakona. Sveti se Stjepan obično prikazuje kao mladić odjeven u đakonsku dalmatiku, s mučeničkom palmom u jednoj i kamenom u drugoj ruci.

Moli za nas sv. Stjepane!

 

hkm.hr/ https://hkm.hr/Hrvatsko nebo