Kaznena prijava sucu Ivanu Matančeviću, sutkinji Ani Lovrinov i predsjednici Općinskog građanskog suda u Zagrebu

0

 

Udruga Veronika Vere, za pomoć i zaštitu žrtvama pravosuđa, koju vodi predsjednik Drago Raspudić, podigla je Kaznenu prijavu protiv suca Općinskog građanskog suda u Zagrebu Ivana Matančevića, predsjednice Ovršnog odjela toga suda Ane Lovrinov i predsjednice Općinskog građanskog suda koja je neposredno zadužena za zakonit rad suda i sudaca toga suda.

Kaznena prijava protiv suca podignuta je iz razloga jer nekoliko godina već sudi u ovršnom polstupku u kojem ne postoji ovršenik,  ne donosi odluku u sudskom predmetu u zakonom propisanim rokovima, sprječava pristup pravosuđu osobama s pravnim interesom onemogućujući ih u njihovim pravima da kao treće osobe sudjeluju u postupku,  nije utvrdio da je predmet ovrhe pogrešno identificirana nekretnina i da se ovrha provodi za tražbinu koja je podmirena, i to na imovini koja je bila u vlasništvu ovršenika koji nije dužnik.

Predsjednica Ovršnog odjela Ana Lovrinov  ima saznanja o postupanju suca protivno zakonu, ali  nije reagirala, već je nakon što je spis bio kod nje tri mjeseca sudac krivotvorio sudsko rješenje na način da je donoseći Rješenje o ispravku  17 godina nakon donošenja ispravljanog rješenja, kao stranku naveo potpuno drugu pravnu osobu, a ne onu koja je bila u Rješenju navedena kao stranka, što je nedopustivo. Tim više što je to ispravljeno rješenje, kao i niz odluka koje su ispravljenom rješenju prethodile slao na adrese neovlaštenih osoba, i nepostojećih osoba.

Isti sudac vodi i postupak radi osiguranja u kojem ne postoji ni dužnik ni vjerovnik,  i to 9 godina nakon što je nad dužnikom okončan stečaj.

Predsjednica suda Oćinskog građanskog suda u Zagrebu Jadranka Liović Merkaš  pisanim je, ali i usmenim putem više puta upozorena na nezakonit rad suca, ali na isto nije reagirala na način kako je to propisano Sudskim poslovnikom, obzirom da je kao predsjednica suda zadužena za zakoni rad sudaca.

Člankom 3. Zakona o sudovima propisano je da „sudovi štite Ustavom i zakonima utvrđeni pravni poredak Republike Hrvatske, te osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona, ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom.

Člankom 5. Zakona o sudovima  propisano je da „sudovi sude na osnovi Ustava i Zakona“.

JURA NOVIT CURIA – temeljno je pravilo je po kojem bi sud morao poznavati zakon i strogo ga primjenjivati.

Kako su prijavljeni suci sudili protivno zakonima Republike Hrvatske i na način koji nije jednak postupanju u drugim, sličnim predmetima, i u sličnim pravnim stvarima što upućuje i na  sumnju u ozbiljnu pristranost, pa i u korupciju,  osumnjičeni  suci dovode u pitanje  posjeduju li znanja koja kao sudci moraju imati, a obzirom da se radi o elementarnom poznavanju propisa koje je trebalo primijeniti u ovim  predmetima, kao i o različitoj primjeni zakona na različite stranke, obzirom da je isti sudac u drugim ovršnim predmetima donosio na zakonu utemeljene odluke te je prekinuo, a potom i obustavljao ovršne postupke u kojima stranka kao pravna osoba ne postoji,

Predsjednik Udruga Veronika Vere Drago Raspudić nakon predaje Kaznene prijave DORH-u i USKOK-u dostavio je istu i Vrhovnom sudu Republike Hrvatske i predsjedniku Đuri Sessi, na znanje i daljnje postupanje, obzirom da je Vrhovni sud ovlašten inicirati pokretanje stegovnog postupka, odnosno skidanje imuniteta radi pokretanja kaznenog postupka i postupka sudačke odgovornosti.

 

Autor: Z.M./HAZUD.HR/http://www.hazud.hr/Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara