Zrinko Ogresta i Ivan Maloča – demanti priopćenja Koordinacije

Vrijeme:3 min, 5 sec

 

Na mail adresu Hrvatskoga neba  stigao je demanti  Interfilm-a Zagreb . Koliko je on vjerodostojan valjda ćemo nekada i doznati  . Za sada uredništvo će ga samo objaviti  onakaovoga kakovog je uredništvo i dobilo.

 

 

Poštovani,

sukladno Članku 40. i 41. Zakona o medijima zahtjevamo ispravak nesitinitih informacija koje su 26. listopada 2016. objavljene u Vašem sredstvu priopćavanja prenošenjem izjava odnosno priopćenja Koordinacije braniteljskih i stradalničkih udruga proizašlih iz Domovinskog rata. U spomenutom priopćenju između ostalog stoji i sljedeće:
„Koordinaciji udruga hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata dostavljeni su i podaci o daljnjim slučajevima velikih protivzakonitosti u djelovanju HAVC-a. Na temelju toga pripremamo i daljnje tužbe protiv odgovornih osoba.
Radi se o protuzakonito dodijeljenim sredstvima u iznosu od ukupno 10.802.000,00 kuna Inter filmu, za film ‘S one strane’ u kojem su redatelj Zrinko Ogresta i producent Ivan Maloča ujedno i članovi Hrvatskog AV Vijeća!“
Neistinita je tvrdnja da je Inter filmu HAVC dodijelio iznos od ukupno 10.802.000,00 kuna za film „S one strane“.
Istina je sljedeća: na 50. sjednici Hrvatskog audiovizualnog vijeća održanoj 5. rujna 2014. Hrvatsko audiovizualno vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju prijedloga liste prioriteta i raspodjele sredstava prema Javnom pozivu za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2014. u kategoriji – poticanje proizvodnje audiovizualnih djela – dugometražni igrani filmovi. Tom su prilikom prema izboru i prijedlogu umjetničkih savjetnika Branka Schmidta i Dalibora Matanića prihvaćeni sljedeći filmski projekti s navedenim financijskim potporama:

Ministarstvo ljubavi (redatelj Pavo Marinković, producent Telefilm d.o.o.) – 3.900.000,oo kn

S one strane (redatelj Zrinko Ogresta, producent Inter film d.o.o.) – 3.700.000,oo kn

Moj dida je vanzemaljac (redatelji Dražen Žarković & Marina Andre Škop,
producent Studio dim d.o.o.) – 3.500,000,oo kn

Comic Sans (redatelj Nevio Marasović, producent Kinorama d.o.o.) – 3.200.000,oo kn
Ugovor broj 5-01-2015/14 zaključen 25. veljače 2015. između HAVC-a i Inter filma d.o.o. o sufinanciranju proizvodnje dugometražnog igranog filma „S one strane“, a koji su potpisali ravnatelj HAVC-a Hrvoje Hribar, producent Inter filma Ivan Maloča i redatelj filma „S one strane“ Zrinko Ogresta, u Članku 3 propisuje sljedeće:

Članak 3.
Za izvršenje Odluke iz članka 1. stavka 1. ovoga Ugovora, Centar se obvezuje osigurati sredstva u iznosu od: 3.700.000,00 kn (slovima: trimilijunasedamstotisuća kuna)

Dalje, neistinita je tvrdnja da je Ivan Maloča član AV Vijeća. Ivan Maloča nikada nije bio niti jest član AV Vijeća.
Zrinko Ogresta jest član AV Vijeća kao predstavnik visokih učilišta iz područja audiovizualnih djelatnosti. Rad članova AV vijeća propisan je Zakonom o audiovizualnim djelatnostima i Poslovnikom o radu Hrvatskog audiovizualnog vijeća. Djelovanje Zrinka Ogreste u AV Vijeću činjenicom da mu je na Javnom pozivu odobren film, ni u jednom detalju nije u suprotnosti sa Zakonom i Poslovnikom. U tom smislu na 50. sjednici Hrvatskog audiovizualnog vijeća održanoj 5. rujna 2014. izglasovano je i sljedeće (citat iz Zapisnika sa Sjednice, klasa: 111-003 Urbroj: 3313-2014 od 10. rujna 2014.):

„Hrvatsko audiovizualno vijeće jednoglasno je sa sedam (7) glasova „za“ i jednim (1) „suzdržan“ (g. Ogresta zbog mogućeg sukoba interesa) donijelo odluku o usvajanju prijedloga liste prioriteta i raspodjele sredstava prema Javnom pozivu za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2014. u kategoriji – poticanje proizvodnje audiovizualnih djela – dugometražni igrani filmovi u ukupnom iznosu od 14.300.000,00 kuna“. (Opaska: navedeni iznos je zbroj prethodno navedenih potpora za četiri (4) odobrena filma).

Rezultati Javnoga poziva objavljuju se odmah po zaključenju sjednice AV vijeća na internetskoj stranici HAVC-a.
Poštujući Vas,

Zrinko Ogresta, mr. art. red. prof., redatelj Ivan Maloča, univ. spec. oec., producent

Zagreb, 27. listopada 2016.

Interfilm
Nova ves 45
10000 Zagreb

 Hrvatsko nebo 

Odgovori