INSTITUT ZA HRVATSKI JEZIK Mjesec hrvatskoga jezika: 21. veljače do 17. ožujka

Vrijeme:2 min, 57 sec

 

Organizirat ćemo i Dane otvorenih vrata Instituta te ponovno organizirati Sat hrvatskoga jezika u Institutu – putem interneta i uživo.

INSTITUT ZA HRVATSKI JEZIK

Mjesec hrvatskoga jezika: 21. veljače do 17. ožujka
Pred nama je Mjesec hrvatskoga jezika, prestižna obrazovno-kulturna manifestacija koja se već 10 godina, od 2014. godine, obilježava na poticanju Instituta za hrvatski jezik. Riječ je o manifestaciji koja je u sklopu Međunarodnog dana maternjeg jezika (proglasio UNESCO 1999. godine), 21. veljače, te dana objave čuvene Deklaracije o imenu i statusu hrvatskog književnog jezika od 17. ožujka 1967. godine.
U Mjesecu hrvatskoga jezika, koji se u Hrvatskoj obilježava već niz godina, ali i svugdje gdje se govori hrvatski jezik, posebna pažnja usmjerena je na jedno od najvažnijih obilježja hrvatskog nacionalnog identiteta – hrvatski jezik, koji, unatoč brojnim okolnosti koje mu nisu bile naklonjene, zadržale su svoj identitet i autonomiju i izborili se sa svim pritiscima, devalvacijama i zabranama tijekom svoje tisućljetne povijesti.
Institut će i ove godine organizirati brojne javne manifestacije, predavanja i prezentacije naših izdanja iz protekle godine, kao što su obilježavanje 50. obljetnice smrti Blaža Jurišića u Vrgadi i predstavljanje Institutovog izdanja “Judita Marka Marulića – transkripcija i adaptacija suvremenom hrvatskom jeziku” u Slavonskom Brodu. Organizirat ćemo i Dane otvorenih vrata Instituta te ćemo još jednom organizirati Sat hrvatskog jezika u Institutu – online i uživo.
Pozivamo sve govornike hrvatskog jezika da nam se pridruže u obilježavanju Mjeseca hrvatskoga jezika i Dana hrvatskog glagoljice i glagoljaškog jezika 22. veljače, kojeg je Hrvatski sabor proglasio na prijedlog Instituta za hrvatski jezik u obilježavanje prve tiskane hrvatske knjige: Misal prema Zakonu Rimskog suda iz 1483. godine.

INSTITUTE OF CROATIAN LANGUAGE

A Month of Croatian Language: 21st February to 17th March
The Month of the Croatian Language is upon us, a prestigious educational and cultural manifestation that has been celebrated for 10 years, since 2014, at the instigation of the Croatian Language Institute. It is a manifestation that is part of the International Mother Language Day (proclaimed by UNESCO in 1999), on 21st February, and the day of the publication of the famous Declaration on the Name and Status of the Croatian Literary Language from 17th March1967.
In the Month of the Croatian Language, which has been celebrated in Croatia for a number of years, but also everywhere where the Croatian language is spoken, special attention is directed to one of the most important features of the Croatian national identity – the Croatian language, which, despite numerous circumstances that were not favorable to it, has kept its identity and autonomyy and fought off all pressures, devaluations and prohibitions during its millennial history.
This year, the Institute will organize numerous public events, lectures and presentations of our publications from the past year, such as the commemoration of the 50th anniversary of the death of Blaž Jurišić in Vrgada and the presentation of the institute’s edition of “Marko Marulić’s Judit – transcription and adaptation to the contemporary Croatian language” in Slavonski Brod. We will also organize the Open Days of the Institute and once again we will organize the Croatian Language Class at the Institute – online and live.
We invite all speakers of the Croatian language to join us in celebrating the Month of the Croatian Language and the Day of the Croatian Glagolitic and Glagolitic Language on 22nd February, which was proclaimed by the Croatian Parliament on the proposal of the Institute for the Croatian Language in commemoration of the first printed Croatian book: Missal According to the Law of the Roman Court from the year1483.

 

domoljubni.hr / Hrvatsko nebo

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)