Doma naroda Parlamenta BiH usvojio Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Vrijeme:1 min, 11 sec

 

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je na sjednici po hitnom postupku usvojio Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti koji je jedan od uvjeta za otvaranje pregovora s Europskom unijom.

Izaslanici Doma naroda su prihvatili i zaključak koji je predložio drugi zamjenik predsjedavajućeg tog doma Nikola Špirić (SNSD) kojim se zadužuju tajnici oba doma PS da u suradnji s predlagačem zakona isprave normativno-tehničke greške sadržane u mišljenju zakonodavno-pravnog sektora, a s ciljem da ne bi bilo mogućnosti za različita tumačenja.

Usvajanjem tog zakona s oznakom ‘EI’ Bosna i Hercegovina želi poboljšati kapacitete za efikasniju borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma u korist poslovne zajednice i građana BiH.

Prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti jedan je od 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Europske komisije, a njegovim usvajanjem Vijeće ministara BiH u očekivanju dobivanja datuma za otvaranje pregovora šalje snažnu poruku Europskom vijeću koje raspravlja o politici proširenja EU.

Novi zakon harmonizira sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u BiH sa standardima FATF-a i Moneyvala iz zadnjeg kruga evaluacije.

Podsjećanja radi, Zastupnički dom državnog parlamenta je 21. prosinca 2023. godine, također po hitnom postupku, usvojio Prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (P.Z.E.I.), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Usvajanjem tog zakona završena je današnja hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

 

hms.ba / Hrvatsko nebo