BiH u programskom ciklusu 2021.-2027. trenutno sudjeluje u četiri EU programa

Vrijeme:2 min, 44 sec

 

Bosna i Hercegovina u tekućem programskom ciklusu 2021.-2027. trenutno sudjeluje u četiri programa Europske unije – Obzor Europa, Kreativna Europa, Program Erasmus+ i Programski mehanizam civilne zaštite.

Angelina Pudar, voditeljica Odjela za programe pomoći pristupanju EU u Upravi za europske integracije, rekla je kako je u planu sudjelovanje u još dva programa – Programu za jedinstveno tržište, njegovoj komponenti COSME, namijenjenom privatnom sektoru, malom i srednjih poduzeća, kao i Program Fiscalis koji je prvenstveno namijenjen službenicima koji rade na poreznim politikama u institucijama BiH.

– Planiramo i razmatramo ulazak u još šest programa u različitim područjima u kojima ti programi djeluju – rekao je Pudar tijekom prošlotjednog susreta s novinarima koji izvještavaju o europskim integracijama.

Objasnila je da su programi Obzor Europa i Kreativna Europa značajni jer omogućuju našim znanstvenoistraživačkim institucijama i pojedincima da se uključe u istraživačke tokove Europske unije, da zajednički razvijaju projekte, rade na razini EU.

Napomenula je kako je program Horizon Europe otvoren i za privatni sektor, tvrtke, za inovacije, za primjenu inovacija u gospodarstvu, istraživače, pojedince, sveučilišta, sve istraživačke institucije koje imamo.

– Program Kreativna Europa usmjeren je na kulturni sektor, kreativne industrije, audio-vizualni sektor. Tu smo vidjeli puno prilika za umrežavanje naših kulturnih institucija, djelatnika, povezivanja s kolegama u EU i ostalim članicama programa. Vidjeli smo puno prilika za našu audio-vizualnu industriju, filmsku industriju, festivale, filmsku produkciju, za razvoj djelatnika u filmskoj industriji – rekao je Pudar.

Što se tiče novosti u programu Kreativna Europa, navela je da će od ovog ciklusa 2021.-2027. Po prvi put nakon nekoliko godina imamo pojedinačne pozivnice namijenjene novinarima i medijima. Otvara se i ovaj prostor koji do sada nije postojao.

Govoreći o uspjehu, Pudar je ocijenio dosta dobrim sudjelovanje u programu Horizon Europe. Kaže da naš znanstveno-istraživački sektor treba ojačati, kako bi što bolje konkurirao, imao što više projekata, što uspješnije sudjelovao, povezivao se s kolegama, razvijao, pa povlačio sredstva.

Kaže da Bosna i Hercegovina ima jako dobro učešće u Programu Kreativna Europa, posebno u potprogramu MEDIJI, audio-vizualna industrija, gdje povlačimo sredstva “pet, šest, sedam puta više” nego što platimo ulaznicu. .

Pomoćnik ministra u Ministarstvu civilnih poslova Suvad Džafić, govoreći o programima Kreativna Europa i Horizont Europa, za koje je nadležno ministarstvo, rekao je da su oni osigurali participaciju, financiranje ulaznica te da je BiH praktično dio EU kada dolazi do ovih programa.

Prema njegovim riječima, postoje samo zainteresirani, sudionici koji su zainteresirani za ove EU fondove, od obrazovnih institucija, malih i srednjih poduzeća, raznih nevladinih udruga, pojedinaca – istraživača, kreativaca itd. koji putem odgovarajućih platformi Europske komisije mogu sudjelovati u programu, tražiti sredstva i na kraju dobiti sredstva putem javnih poziva koje raspisuje Europska komisija.

Prema njegovim riječima, ovi programi našim istraživačima daju mogućnost korištenja svih blagodati europskog istraživačkog prostora.

Predstavnica BH Kreativna Europa Deska (potprogram MEDIA) Mirjana Milićević govorila je o programu Kreativna Europa 2021-2027, s posebnim osvrtom na potprogram MEDIA.

Prema njezinim riječima, ono što je važno i što ističe cijeli program Kreativna Europa su partnerstva s drugim zemljama, gdje se povezuju, gdje se vidi inovativnost, gdje se jačaju medijski kapaciteti kroz umrežavanje s drugim zemljama, odnosno kroz iskustva s partnerima iz druge zemlje.

– Bosna i Hercegovina je, što se kulture i medija tiče, zemlja s puno kapaciteta – zaključio je Milićević.

 

rtv-hb.com/ https://rtv-hb.com/ /Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara

Odgovori