Objavljen cijeli tekst sporazuma Srbije i Kosova s kojim su se suglasili Vučić i Kurti

Vrijeme:2 min, 39 sec

 

Kao što je visoki predstavnik EU za vanjske poslove i sigurnost Josph Borell i najavio, sporazum između Srbije i Kosova, kojeg je sačinila Francuska i Njemačka, a podržale svih 27 članica Europske unije, te se o njegovom sadržaju prema Borellovim riječima suglasili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti na jučerašnjem sastanku u Bruxellesu objavljen je sinoć na stranicama Europske službe za vanjske poslove, prenosi Hrvatski Medijski Servis.

Sporazum sadrži 11 članaka.

Članak 1. 
“Strane će međusobno razvijati normalne, dobrosusjedske odnose na osnovu jednakih prava. Obje strane će međusobno priznati svoja dokumenta i nacionalne simbole, uključujući putovnice, diplome, registarske tablice i carinske pečate”.

Članak 2.
“Obje strane će se rukovoditi ciljevima i principima postavljenim u Povelji Ujedinjenih naroda, posebno onim o suverenoj jednakosti svih država, poštovanju njihove neovisnosti, autonomije i teritorijalnog integriteta, pravu na samoopredjeljenje, zaštiti ljudskih prava i nediskriminacija”.

Članak 3.
“U skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda, strane će rješavati sve sporove između sebe isključivo mirnim sredstvima i uzdržavati se od prijetnje ili uporabe sile.”

Članak 4.
“Strane polaze od pretpostavke da nijedna od njih ne može predstavljati drugu u međunarodnoj sferi ili djelovati u njeno ime. Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji.”

Članak 5.
“Nijedna strana neće blokirati, niti poticati druge da blokiraju napredak druge strane na njihovom putu ka EU na osnovu vlastitih zasluga. Obje strane će poštovati vrijednosti navedene u članovima 2. i 21. Ugovora o Europskoj uniji.”

Članak 6.
“Iako sadašnji sporazum predstavlja važan korak normalizacije, obje strane će novim zamahom nastaviti proces dijaloga predvođen EU koji bi trebao dovesti do pravno obvezujućeg sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji njihovih odnosa. Strane su suglasne da će produbiti buduću suradnju u oblastima gospodarstva, znanosti i tehnologije, transporta i povezanosti, pravosudnih i policijskih odnosa, pošte i telekomunikacija, zdravstva, kulture, vjere, sporta, zaštite okoliša, nestalih osoba, raseljenih osoba i drugih sličnih oblasti kroz zaključivanje konkretnih sporazuma. Detalji će biti dogovoreni u dodatnim sporazumima koji će biti omogućeni Dijalogom koji vodi EU.”

Članak 7.
“Obje strane se obvezuju da će uspostaviti posebne aranžmane i jamstva, u skladu s relevantnim instrumentima Vijeća Europe i oslanjajući se na postojeća europska iskustva, kako bi se osigurala odgovarajuća razina samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu i sposobnost za pružanje usluga u određenim oblastima, uključujući mogućnost financijske podrške Srbije i izravan kanal komunikacije srpske zajednice s Vladom Kosova. Strane će formalizirati status Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i pružiti snažnu razinu zaštite srpskim mjestima vjerskog i kulturnog naslijeđa, u skladu s postojećim europskim modelima.”

Članak 8.
“Strane će razmijeniti stalne misije. Oni se osnivaju u sjedištu odgovarajuće Vlade. Praktična pitanja koja se odnose na uspostavljanje misija bit će obrađena posebno.”

Članak 9.
“Obje strane uzimaju u obzir opredijeljenost EU i drugih donatora da uspostave poseban paket investicija i financijske podrške za zajedničke projekte Strana u ekonomskom razvoju, povezivanju, zelenoj tranziciji i drugim ključnim oblastima.”

Članak 10.
“Strane će uspostaviti zajednički komitet, kojim predsjedava EU, za praćenje implementacije ovog sporazuma. Obje strane potvrđuju svoju obvezu da implementiraju sve prethodne sporazume Dijaloga, koji ostaju važeći i obvezujući.”

Članak 11.
Strane se obvezuju da će poštovati Mapu puta za implementaciju priloženu ovom sporazumu.”

HMS/https://hms.ba/Hrvatsko nebo