AKO I KADA FORMIRAJU IZVRŠNU VLAST U FBIH: Kadrovi nove koalicije preuzet će upravljanje u čak 24 federalne agencije i institucije

Vrijeme:2 min, 27 sec

 

Osim 10 ministarstva, koje bi uz premijersko mjesto trebalo pripasti strankama Osmorke, o čemu je već postignut načelan dogovor s HDZ BiH, njihovi kadrovi trebali bi, kada i ako uspiju formirati novu izvršnu vlast u Federaciji BiH, preuzeti i upravljanje brojnim federalnim agencijama, upravama, zavodima, uredima, kojima sada upravljaju kadrovi SDA. U Fedaraciji BiH postoje čak 24 institucije, kojima upravljaju kadrovi SDA i HDZ BiH ne računajući federalna javna poduzeća poput Cesta FBiH, Željeznica FBiH, BH Telecoma, HT Eroneta, BH Pošte, Hrvatske pošte Mostar, zatim tvrtki iz oblasti namjenske industrije itd, piše Hrvatski Medijski Servis.

I to je jedan od razloga zbog kojih će SDA na sve načine pokušati spriječiti novu vladajuću koaliciju u Federaciji BiH da preuzme vlast pod krinkom “grčevite borbe za interese države”, kako to nedavno izjavi predsjednik ove stranke bakir Izetbegović.

HMS donosi popis federalnih institucija, u kojima će sasvim izvjesno doći do smjene kadrova koje je postavila SDA i imenovanje onih koje predlože stranke Osmorke, ako nova koalicija uspije preuzeti poluge izvršne vlasti. Koji od direktora imenovanih na prijedlog HDZ BiH će ostati na dužnosti, a gdje će biti imenovani novi kadrovi, o tome još, kako HMS neslužbeno doznaje, nije razgovarano.

Federalni agromediteranski zavod
Direktor: Marko Ivanković

Federalni zavod za geologiju
Direktor: Vedad Demir

Federalni zavod za poljoprivredu
Direktor: Omer Kurtović

Federalni zavod za agropedologiju
Direktor: Dženan Vukotić

Federalna uprava za inspekcijske poslove
Direktor: Anis Ajdinović

Federalna uprava civilne zaštite
Direktor: Fahrudin Solak

Federalna direkcija robnih rezervi
Direktor: Tončo Bavrka

Federalni zavod za programiranje razvoja
v.d. direktora: Nijaz Avdukić

Arhiv Federacije BiH
V.d. direktor: mr.sc. Hajrudin Ćuprija

Federalni hidrometeorološki zavod
Direktor: Almir Bijedić

Federalni zavod za statistiku
Direktor: Emir Kremić

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove
Direktor: Željko Obradović

Agencija za državnu službu FBiH
Direktor: Refik Begić

Agencija za privatizaciju u FBiH
Rješenjem Vlade FBiH poslove direktora obavlja Drago Vrbić, zamjenik direktora.

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom
Direktor: Vinko Jakić

Federalna agencija za bankarstvo
direktor: Jasmin Mahmuzić

Zavod za javno zdravstvo FBiH
direktor dr. Siniša Skočibušić

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranje FBiH
direktorica: dr. Vlatka Martinovića

Uredi i službe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Služba za zajedničke poslove organa i tijela FiH

Direktor: Davorin Korać

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine
Direktorica: Ana Vuković

Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću
V.d. direktorice: dr.sci. Samira Demirović

Ured Vlade FBiH za europske integracije
Direktor: mr. Vjekoslav Čamber

Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU
Direktor: Željko Silađi

Ured za suradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine
Direktorica: mr. Meliha Mujezinović Katana

Podsjetimo, HDZ BiH i stranke Osmorke već su postigle dogovor da HDZ BiH zadrži postojećih šest ministarstava, na čijim čelnim pozicijama su bili dužnosnici ove stranke, dok bi Osmorka preuzela ostala ministarstva. O tome kako će izgledati raspodjela pozicija u federalnim agencijama i javnim poduzećima čelnici nove vladajuće koalicije u FBiH tek se trebaju dogovoriti.

HMS/https://hms.ba/Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara

Odgovori