1000 misli u korist života

Vrijeme:2 min, 15 sec

„U životu me najviše mučilo grizodušje zato što nisam imala svoje dijete… Ništa na svijetu ne može zamijeniti dijete. Shvatila sam to kad je već bilo kasno i nikad si to nisam prestala spočitavati.“ (ovo je 1976. izjavila Gloria Swanson, slavna glumica iz 1930-ih i 1940-ih godina, na proslavi manifestacije Godina žena)

 

66

  • „Zamijenimo li pravo na život, dar života, s pravom na oduzimanje života nevinom čovjeku, tad ne možemo sumnjati da, usred svih tehničkih i materijalnih vrijednosti kojima mjerimo dimenziju napretka i civilizaciju, ostaje poništena esencijalna i temeljna vrijednost koja je pravedan uzrok i mjera istinskog napretka: vrijednost ljudskog života, to jest, vrijednost čovjekova postojanja.“ (Ivan Pavao II)

 

67

  • „Prihvatimo li pravo na oduzimanje dara života nerođenom čovjeku, hoćemo li kasnije uspjeti obraniti pravo čovjeka na život u svim ostalim situacijama, hoćemo li uspjeti zaustaviti proces uništenja ljudske savjesti?“ (Ivan Pavao II)

 

68

  • „U životu me najviše mučilo grizodušje zato što nisam imala svoje dijete… Ništa na svijetu ne može zamijeniti dijete. Shvatila sam to kad je već bilo kasno i nikad si to nisam prestala spočitavati.“ (ovo je 1976. izjavila Gloria Swanson, slavna glumica iz 1930-ih i 1940-ih godina, na proslavi manifestacije Godina žena)

 

69

  • „Tijekom više od 30 godina, noću sam nasamo plakala… Kad bi postojala samo jedna stvar koju bih ponovno mogla napraviti u životu, imala bih to dijete.“ (Patricia Neal, slavna hollywoodska glumica iz 1950-ih i 1960-ih godina, koja je često govorila na sastancima udruge Pro Life na kojima je hrabro iznosila svoju uvjerenost da je pobačaj što ga je učinila ostavio u njoj neizlječivu emocionalnu napuklinu)

 

70

  • „Vjerujem da se u nekim stvarima slažem s Katoličkom crkvom. Možda vam se to neće svidjeti.“ I govoreći o dvama pobačajima koja je učinila: „Vrlo sam usamljena žena. Dala bih sav svoj novac, nagrade koje mi je dodijelila Akademija, svoju karijeru, da sada mogu imati tu djecu…“ (Shelley Winters, glumica, u emisiji „The Donahue Show“)

 

73

  • Studija koju je provela dr. Anne Speckhard sa Sveučilišta u Minesotti (SAD) na ženama koje su pobacile u prva tri mjeseca:

 

85% bile su iznenađene svojom emocionalnom reakcijom.

65% su razmišljale o samoubojstvu.

31% su pokušale samoubojstvo.

81% su se osjetile žrtvom svog pobačaja (osjetile su se prisiljenima ili nisu dobile odgovarajuće informacije).

96% su smatrale da je pobačaj oduzimanje života jednoj osobi.

92% su osjećale depresiju, bijes i krivnju.

81% su prihvatile da je pobačaj naštetio njihovoj slici o sebi.

69% su izjavile da su im se životi pogoršali zbog pobačaja.

40% parova se rastalo.

Prethodno:

1000 misli u korist života

 

1000 misli u korist života/ Hrvatsko nebo