Većina građana EU-a želi mirovno, a ne ratno rješenje u Ukrajini!

Vrijeme:2 min, 12 sec

 

Europski institut za vanjske odnose (ECFR) proveo je istraživanje u 10 zemalja EU-a o odnosu prema poželjnom rješenju rata u Ukrajini. Anketirani su ovisno o odgovorima razvrstani u četiri skupine: mirovni skup, pravednički skup, kolebljivci i ostali. Najviše je  onih koji se zauzimaju za mirovno rješenje. Jedino je u Poljskoj većina za „rješenje po pravdi”, koje znači da bi Rusiju trebalo vojno poraziti i tako riješiti problem.

Naslov je prikazanog istraživanja Peace versus Justice: The coming European split over the war in Ukraine – Mir nasuprot pravdi: Dolazi do europskog rascjepa u pogledu rata u Ukrajini.

Raspoloženja su različita po zemljama. Naslovna slika pokazuje da je u Poljskoj većina za nastavak ratne opcije u Ukrajini, da je u Velikoj Britaniji najviše kolebljivaca, a da u svim ostalim zemljama većinu imaju oni koji žele da se do rješenja dođe na miran način odnosno putem političko-diplomatskih pregovora.

Apsolutnu potporu miroljubivom rješenju daju Talijani, njih 52 posto, dok svega 16 posto njih zagovara ratnu opciju, a osam posto koleba se. Talijanima pušu za vratom Nijemci: njih 49 posto želi političko rješenje, rješenje na bojnom polju svega njih 19 posto, dok se 14 posto koleba. Ostale zemlje imaju ovakva raspoloženja (miroljubivi-ratoborni-kolebljivi): Rumunjska 42-23-10, Francuska 41-20-13, Švedska 38-22-18, Španjolska 35-15-26, Portugal 31- 21-30, Finska 26-25-24, V. Britanija 22-21-32, Poljska 16-41-25.

Iz tih podataka vidljivo je da se službene politike vlada država članica EU-a uvelike razlikuju od raspoloženja u narodu. Odale se zaključuje da će uskoro početi dolaziti do korekcija službenih politika, zbog straha vladajućih ekipa od slabljenja političke popularnosti među biračima, a i zbog drugih razloga, među kojima su na prvom mjestu sve teže ekonomske posljedice rata u Ukrajini odnosno rata sankcijama i trgovinskog rata s Rusijom. Mnoge europske zemlje, a osobito Njemačku i Italiju, jako su ovisne o ruskoj nafti i plinu, uz ostalo.

Realno je dakle očekivati da će u postavljanju prema Rusiji jačati tendencije političkog dogovoranja na štetu radikalne odlučnosti u vojnom pomaganju Ukrajini s isključivim ciljem da ruska vojska ondje bude svakako zaustavljena, a po mogućnosti i poražena.

ECFR na svojoj mrežnoj stranici donosi i prikaze odgovora na druga pitanja koja su povezana s odnosom prema ratu u Ukrajini, a svi oni ona uglavnom potvrđuju ocjene dane u prikazanim odgovorima na osnovno pitanje. Tabelarne i grafičke prikaze rezultata opsežne ankete može se vidjeti na mrežnoj stranici ECFR-a, koji je službeni institut EU-a, na engleskom jeziku, ovdje:

https://ecfr.eu/publication/peace-versus-justice-the-coming-european-split-over-the-war-in-ukraine/

Priredio: Zdravko Gavran

 

ECFR/Zdravko Gavran/ Hrvatsko nebo