BAKIR I., SDA I RATNI ZLOČINI ARMIJE BIH I MUSLIMANSKO-BOŠNJAČKE STRANE (3)

Vrijeme:15 min, 24 sec

 

Srušene i oštećene katoličke crkve i vjerski objekti

 

Nakon u prvom dijelu danog prikaza ratnih zločina masovnih ubojstava koja su u ratu 1991.-1995. počinile nad Hrvatima, najviše nad  civilima, postrojbe odnosno pripadnici tzv. Armije BiH, te nakon u drugom dijelu danog prikaza muslimanskih logora i hrvatskih žrtava u njima, u ovom, trećem i zaključnom dijelu povijesnog osvrta prikazat ćemo pregledno i u slikama na desetke oštećenih katoličkih crkava i drugih vjerskih objekata.

Uvjerljivu većinu – od 1000 registriranih – uništenja, oštećenja i skrnavljenja katoličkih vjerskih objekata počinile su srpske snage, ali ni nedjela  na tom planu muslimanskih snaga nisu nipošto zanemariva, kao što pokazuju priloženi tabelarni podatci na kraju ovog prikaza i kao što se vidi iz odabranih fotografija i potpisa pod njih.

Udara u oči mržnja s kojom su se uništavali, oštećivali i skrnavili vjerski objekti, koji nisu bili legitimni vojni ciljevi. Kod muslimanskih zločina udara u oči pojava da su se na udaru našla u razmjerno većoj mjeri i katolička groblja, te da su neki katolički objekti oštećivani ili skrnavljeni od muslimanskih ekstremista i poslije rata.

Očito, nekim muslimanskim snagama ili zapovjednicima ili političkim komesarima smetali su kršćanski simboli. I srpskim i muslimanskim osvajačkim snagama smetali su dokazi i sami tragovi katoličkog i hrvatskog identiteta. Znači, u ratu im je bila namjera i zatrti njima “nepotreban” i nepoželjan identitet za budućnost i u smislu opstanka Hrvata i katolika, čiji sakralni objekti i groblja svjedoče kao materijalni dokazi njihovo tisućljetno opstojanje na bosansko-hercegovačkim prostorima.

Ovim trodijelnim prilogom reagirali smo na veliku neistinu koju je nedavno još jednom izrekao Bakir Izetbegović, šef SDA-e i vodeći političar među muslimanima odnosno Bošnjacima u Bosni i Hercegovini. On je naime ne trepnuvši (po poznatoj političarskoj metodi “gleda te u oči i – …. laže”) ustvrdio da Armija BiH nije činila ratne zločine.

Dokle god ostane tako da muslimansko-bošnjačka strana svoje zločine ne priznaje ni sebi ni pred drugima, dokle ih uporno niječe  ili ne procesira odnosno ne dopušta pokretanje istražnih i pravosudnih postupaka, dokle ih prikriva i zataškava, dokle ih ne spominje u udžbenicima i medijima, dotle ne će postojati pretpostavke za prevladavanje ratnih razdora i za pomirenje za budućnost u pravdi i istini.

Nijekanje i prešućivanje “vlastitih”  zločina s jedne, a istodobno bezobzirno isticanje, napuhivanje ili izmišljanje isključivo “tuđih” zločina s druge odnosno treće strane nipošto nije put ni prema političkom konsenzusu među trima konstitutivnim narodima o budućnosti zajedničke nama domovine i sadašnje  (daytonske) države.

Darko Daran Bašić, glavni urednik portala Hrvatsko nebo

 

 

SRUŠENE I OŠTEĆENE KATOLIČKE CRKVE I VJERSKI OBJEKTI U BiH U RATU 1991. – 1995. SRUŠENO I DEVASTIRANO OD NEKIH POSTROJBI A BiH

 

 

ČINJENICE

 

 

PODRUČJE MOSTARA I JUŽNE HERCEGOVINE

MOSTAR, župa sv. Petra i Pavla – župna crkva sv. Petra i Pavla i franjevački samostan . Crkva je višestruko devastirana od strane JNA i VRS, a 12.05.1993. god. u samostan je ubačena eksplozivna naprava koja je počinila najveću štetu, a od travnja do početka listopada 1993. godine pripadnici muslimanskih snaga ispalili su na samostan i crkvu dvadeset i sedam granata različitog kalibra

 

 

 

 

JABLANICA, župa Jablanica – župna crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. Uz sakristiju eksplodirala je 21.12.1992. god. eksplozivna naprava koja je oštetila crkvu, a od 20.03.1993. godine područje župe je pod nadzorom muslimanskih snaga

 

 

KONJIC, župa KONJIC – župna crkva sv. Ivana Krstitelja i franjevački samostan

 

 

 

 

 

BISTRICA, župa Bistrica – župna crkva sv. Terezije i župna kuća. Tijekom srpnja i kolovoza 1993. godine crkva je izravno pogođena topničkim projektilom i unutrašnjost je u cijelosti devastirana.

 

 

 

BISTRICA, župa Bistrica – kuća časnih sestara Kćeri Božje ljubavi. Kuća je u potpunosti opljačkana i spaljena

 

 

 

BISTRICA, župa Bistrica – grobljanska kapela i groblje. Kapela je devastirana, a groblje teško oštećeno

 

BRISTOVI, župa Bugojno – filijalna crkva i groblje. Crkva je demolirana, ostali su samo zidovi, a groblje je uglavnom uništeno.

 

 

 

 

BUGOJNO, župa Bugojno – župna crkva sv. Ante Padovanskog. Pripadnici muslimanskih postrojbi podmetnuli su eksplozivnu napravu koja je uništila vitraje i vanjski zid.

 

 

 

 

BUGOJNO – ČAUŠLIJE, župa Bugojno – grobljanska kapela sv. Mihovila i groblje. Kapela je opljačkana i teško oštećena, a sve nadgrobne ploče su porušen

 

 

 

 

 

DONJA RIČICA, župa Skopaljska Gračanica – grobljanska
kapela. Kapela je opljačkana i devastirana

 

 

 

 

DONJA RIČICA, Petnaestak nadgrobnih spomenika je porušeno.

 

 

 

BUGOJNO, župa Bugojno – grobljanska kapela sv. Ivana Krstitelja i groblje. Kapela i groblje je teško oštećeno i srušeno je oko 180 nadgrobnih ploča.

GRAČANICA-HUMAC, župa Skopaljska Gračanica – filijalna crkva Srca Marijina. Crkva je tijekom 1993./94. godine demolirana, a 14.07.1996. godine spaljena je unutrašnjost crkve. S groblja su odneseni nadgrobni križevi.

 

 

 

DONJI VAKUF, župa Bugojno –filijalna crkva. Nakon što je A BiH preuzela nadzornad tim područjem eksplozivnom napravom oštećena je unutrašnjost crkve.

 

 

 

 

 

DRVETINE, župa Bugojno – filijalna crkva sv. Ante Padovanskoga. Crkva je spaljena i sve oko nje je u potpunosti uništeno tijekom 1995. godine.

 

 

 

 

GLAVICE, župa Glavice – župna crkva Srca Isusova i župna kuća. Crkva je u potpunosti opljačkana, a župnu kuću su opljačkali i dijelom spalili.

 

 

 

 

 

GORNJA RIČICA, župa Skopaljska Gračanica – grobljanska kapela. Kapela je uništena, a groblje lakše oštećeno.

 

 

 

 

 

 

GLAVICE, župa Glavice – grobljanska kapela i groblje. Kapela je u potpunosti uništena, a nadgrobni spomenici su

 

 

 

GRAČANICA-HUMAC, župa Skopaljska Gračanica – filijalna crkva Srca Marijina. Crkva je u potpunosti opljačkana i devastirana, a župna kuća je opljačkana i spaljena

 

 

 

GORNJI VAKUF/USKOPLJE, župa Gornji Vakuf – župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i župna kuća. U vremenu od 23.10.1992. do 31.12.1993. godine teško oštećena granatiranjem

 

 

 

 

GORNJI VAKUF/USKOPLJE, župa Gornji Vakuf – dom sv. Ante. Dom sv. Ante je granatiran i spaljen 05.02.1993. godine

 

 

 

 

GRAČANICA-HUMAC, župa Skopaljska Gračanica – župna crkva Prečistog Srca Marijinog. Crkva je u potpunosti opljačkana i devastirana, a župna kuća je opljačkana i
spaljena.

 

 

 

GRAČANICA, župa Skopaljska Gračanica – kuća časnih sestara Služavki malog Isusa. Kuća je opljačkana i spaljena.

 

 

 

 

GRNICA-TREBARE, župa Bistrica – grobljanska kapela i groblje. Kapela je djelomično devastirana

 

 

 

KANDIJA, župa Kandija – župna crkva sv. Ilije i župna kuća. Crkva je teško devastirana, a župna kuća je u potpunosti spaljena zajedno s knjižnicom u kojoj se nalazilo 8000 knjiga.

 

 

 

KANDIJA, župa Kandija – grobljanska kapela i groblje “Grabovi”. Kapela i groblje su djelomično oštećeni

 

 

 

 

KANDIJA, Teška oštećenja su počinjena na grobnici kandijskih svećenika

 

 

 

 

 

KRUPA, župa Bistrica – kapela i mjesno groblje. Kapela je devastirana, a 01.03.1993. godine teško je oštećeno groblje, te ponovo 1996. godine.

 

 

 

LENĐEROVINA, župa Bugojno – grobljanska kapela i groblje. Kapela i groblje su jako devastirani.

LUŽANIžupa Skopaljska Gračanica – grobljanska kapela i groblje. Kapela i groblje su lakše oštećeni.

 

 

PAJIĆ POLJE,župa Skopaljska Gračanica– kapela i groblje. Kapela je u potpunosti opljačkana skinut je i krov

 

 

 

PAJIĆ POLJE, župa Skopaljska Gračanica–  Groblje. Gotovo svi nadgrobni spomenici su uništeni

 

 

 

VRSE -župa Gornji Vakuf – grobljanska kapela. Kapela je opljačkana i devastirana, a

 

 

 

VOLJICEžupa Gornji Vakuf – filijalna crkva sv. Ante. Crkva je oštećena granatiranjem.

BILIĆI, župa Deževice – grobljanska kapela. Kapela je opljačkana i oštećena.

BRESTOVO, župa Brestovo – župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije i župna kuća. U travnju 1993. godine oštećena je crkva, a župna kuća pretrpjela je manja oštećenja.

BRESTOVO, župa Brestovo – samostan časnih sestara klarisa. U travnju 1993. godine granatiranjem je zapaljeno krovište.

BRNJACI, župa Kiseljak – filijalna crkva. Oštećena tijekom granatiranja.

BUSOVAČA, župa Busovača – župna crkva sv. Ante Padovanskog. Od 25.01. do 25.12.1993. godine granatiranjem oštećena je crkva

 

 

FOJNICA, župa Fojnica – župna crkva Duha Svetoga i franjevački samostan. U vremenu od 02.-15. 07.1993. godine samostan i crkva bili su izloženi granatiranju. Četvorica pripadnika A BiH ubili su 13.09.1993. godine gvardijana fra Nikicu Miličevića i vikara fra Leona Migića.

 

 

 

 

DEŽEVICE, župa Deževice – župna crkva Gospe Snježne i župna kuća. Crkva je devastirana, a cjelokupan inventar je opljačkan.

KAĆUNI, župa Busovača – filijalna crkva sv. Nikole Tavelića. Crkva je devastirana.

 

 

 

KAZIJEVIĆI, župa Fojnica – filijalna crkva Procijunkula. Crkva je srednje devastirana.

 

 

 

 

KISELJAK, župa Kiseljak – župna crkva sv. Ilije Proroka. U vremenu od 18.04. do 31.12.1993. granatiranjem crkva je oštećena.

LIJEŠEVO, župa Gromiljak – grobljanska kapela. Kapela je potpuno uništena i zapaljena.

MILODRAŽ, spomen kapela (na “AHDNAMU” iz 1463.) i groblje. Kapelu su oštetili, a dio nadgrobnih spomenika su odnijeli.

PROSJE, župa Busovača– grobljanska kapela i groblje. Kapela je spaljena između 25. i 31.01.1993. godine.

 

 

ŠĆITOVO, župa Fojnica – filijalna crkva Presvetog Srca Isusova. Zajedno s inventarom u potpunosti je spaljena.

 

 

 

 

 

DOLJANI, župa Doljani – grobljanske kapele. Koncem srpnja 1993. godine dvije grobljanske kapele djelomično su oštećene.

ZABRĐE, župa Banbrdo/Lepenica – filijalna crkva. Tijekom ljetnih mjeseci crkva je u potpunosti pljačkana i devastirana

 

 

HUDUTSKO, župa Gračac – filijalna crkva. Sredinom 1993. godine crkva je u potpunosti uništena.

 

 

KOMIN, župa Uzdol – kapela sv. Ante. Znatnije je oštećena.

KOSNE LUKE, župa Doljani – groblje. Koncem srpnja 1993. godine nadgrobne spomenike i križeve porušili su pripadnici A BiH.

PROZOR, župa Prozor – župna crkva Presvetog Srca Isusova i župna kuća. Oštećena uslijed granatiranja

 

 

 

 

KOSTAJNICA, župa Obri – filijalna crkva. Unutrašnjost crkve je opljačkana i devastirana.

 

 

 

 

OBRI, župa Obri – zavjetna kapela sv. Ive. Kapela je oštećena, a stari nadgrobni spomenici su razbijeni.

 

 

 

 

OBRI, župa Obri – župna crkva Presvetog Srca Isusova. Crkva je u potpunosti opljačkana i devastirana.

 

 

 

UZDOL, župa Uzdol – župna crkva sv. Ivana Krstitelja i župna kuća. Crkva je znatnije oštećena tijekom 1993. godine, a tako i župna kuća.

ŽITAČE, prostor župe Podhum/Žitače – grobljanske kapele. U vremenu od 02.05. do 02.10.1993. godine oskvrnute su i opljačkane

 

 

SOLAKOVA KULA, župa Solakova Kula–župna crkva sv. Ilije Proroka. Crkva je u potpunosti opljačkana, a kipovi svetaca obezglavljeni.

 

 

 

 

ŽITAČE, prostor župe Podhum/Žitače – župna crkva sv. Ante Padovanskoga. U vremenu od 02.05. do 02.10.1993. godine crkva je oskvrnuta i opljačkana i djelomično spaljena. Župna kuća i dom su devastirani.

 

 

BRNJ, župa Kakanj – kapela. Kapela je djelomično oštećena.

BJELAVIĆI, župa Kraljeva Sutjeska – filijalna crkva. Nakon okupacije mjesta 13.06.1993. godine crkva je devastirana i opljačkana.

 

 

 

BUKOVLJE, župa Kakanj – kapela. Kapela je opljačkana, a potom spaljena

 

 

 

 

BULČIĆI, župa Kakanj – kapela. Kapela je devastirana i ukradeno je zvono.

CRNAČ, župa Kakanj – kapela. Kapela je djelomično oštećena.

DONJI BANJEVAC, župa Kakanj – kapela. Kapela je djelomično oštećena.

GORNJA BOROVICA, župa Borovica – grobljanska kapela. Kapela je opljačkana i djelomično devastirana.

DUBOŠTICA, župa Vareš – filijalna crkva. Tijekom listopada/studenog 1993. godine unutrašnjost crkve je oskvrnuta.

 

 

GORNJI BANJEVAC, župa Kakanj – kapela. Kapela je oštećena.

 

 

 

 

HALJINIĆI, župa Haljinići – župni centar Velike Gospe. Župni centar opljačkan i devastiran.

GRMAČE, župa Kraljeva Sutjeska – filijalna crkva. Nakon okupacije mjesta 13.06.1993

 

 

KAKANJ – BJELICA, župa Kakanj – kapela. Kapela je opljačkana i uništena.

 

 

 

 

 

JUKE, župa Kakanj – kapela. Kapela je opljačkana i uništena, a groblje djelomično oštećeno.

 

 

 

 

KRALJEVA SUTJESKA, župa Kraljeva Sutjeska– župna crkva sv. Ivana Krstitelja i samostan. Potkraj 1993. godine u više navrata oskrvnuta, a početkom 1997. godine oštećena granatom.

 

 

OĆEVIJE, župa Vijaka – filijalna crkva. U drugoj polovici 1993. godine potpuno je opljačkana i oštećena.

MANDOVINA, župa Kakanj – kapela.Kapela je u potpunosti opljačkana i devastirana.

MIR, župa Vareš – kapela i groblje.Kapela je u dva navrata devastirana, a nadgrobne spomenike su porušili.

PAVLOVIĆI, župa Kraljeva Sutjeska –filijalna crkva. Nakon okupacije mjesta 13.06.1993.
godine crkva je spaljena.

POGAR, župa Vareš– filijalna crkva. Početkom studenog 1993. godine pogođena dvjema tromblonskim minama, a unutrašnjost devastirana.

POPE, župa Kakanj – kapela. Kapela je djelomično oštećena.

PRŽIĆ, župa Vareš – filijalna crkva. Crkva je teško oštećena.

VARDA, župa Kakanj – kapela. Kapelu su djelomično oštetili, a nadgrobne spomenike porušili.

VAREŠ MAJDAN, župa Vareš – filijalna crkva. Pripadnici 3. Korpusa muslimanskih
snaga 02.09.1993. godine crkvu su oštetili, a unutrašnjost devastirali.

POLJANI, župa Kraljeva Sutjeska– filijalna crkva. Nakon okupacije mjesta 13.06.1993.
godine crkva je opljačkana i devastirana.

SEOCE, župa Kraljeva Sutjeska– filijalna crkva. Nakon okupacije mjesta 13.06.1993. godine crkva je opljačkana i devastirana.

VIJAKA, župa Vijaka – župna crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije
i župna kuća. U drugoj polovici 1993. godine crkva je manje oštećena, a župna kuća opljačkana.

OLOVO, župa Vijaka – crkva – svetište Majke Božje (Olovska Gospa) i župna
kuća. Opljačkana od strane A BiH.

ZGOŠĆA, župa Kakanj – kapela i groblje. Kapela je oštećena, a groblje devastirano.

 

 

VUKANOVIĆI, župa Vukanovići – župna crkva sv. Ante i župna kuća. Crkva je opljačkana i devastirana.

 

 

ŽITELJ, župa Kakanj – kapela i groblje. Kapela je oštećena, a spomenici porušeni.

BRAJKOVIĆI, župa Brajkovići – župna crkva sv. Petra i Pavla i župna kuća. Crkva je uslijed granatiranja oštećena, a župna kuća devastirana.

BUKOVICA, župa Guča Gora – filijalna crkva i groblje. Crkva i groblje su devastirani.

 

 

DOLAC/BILA, grobljanska kapela na “Bajinom” groblju. Od ljeta 1993. godine područje je pod nadzorom muslimanskih postrojbi. Kapela je opljačkana, a nadgrobne ploče porušene.

 

 

ČUTURE, grobljanska kapela na groblju “Sviba”. Kapela je devastirana, a nadgrobne ploče porušene.

 

 

 

 

DOLAC, župa Dolac – župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i župna kuća. Dana 03.06.1993. godine crkva je tijekom granatiranja oštećena, a župna kuća opljačkana i devastirana.

 

 

 

 

 

DJAKOVIĆI, župa Novi Travnik – filijalna kapela. Kapela je devastirana.

GORICA, župa Guča Gora – groblje.Groblje uništeno i dio nadgrobnih
spomenika.

GOSPINO VRELO, župa Ovčarevo – kapela– zavjetno svetište Rođenja Blažene
Djevice Marije. Kapela je devastirana i uništena.

KASAPOVIĆI, župa Novi Travnik– grobljanska kapela. Kapela je devastirana.

KRALJEVICE, župa Guča Gora– grobljanska kapela i groblje. Kapela i groblje su uništeni.

GOSTUNJ, župa Dolac– filijalna crkva i groblje. Crkva je oštećena početkom lipnja 1993.
godine, a oko 50% nadgrobnih spomenika je uništeno.

HADŽIĆI, župa Novi Travnik– grobljanska kapela. Kapela je devastirana.

 

 

 

GUČA GORA, župa Guča Gora – župna crkva sv. Franje Asiškoga i franjevački samostan. Nakon zauzimanja mjesta 08.06.1993. godine samostan je opljačkan kao i crkva koja je još i devastirana.

 

 

 

 

 

GUČA GORA, župa Guča Gora – grobljanska kapela i groblje. Teško oštećena kapela i groblje.

 

 

 

MALJINE, župa Guča Gora – grobljanska kapela i groblje. Kapela i groblje su devastirani.

MARGETIĆI, župa Novi Travnik – grobljanska kapela. Kapela je devastirana.

NOVI TRAVNIK, župa Novi Travnik – župna crkva Uzašašća Gospodinova. Crkva je oštećena tijekom granatiranja.

OVČAREVO, župa Ovčarevo – župna crkva sv. Mihovila Arkanđela i župna kuća. Nakon zauzimanja mjesta 07.06.1993. crkva je opljačkana i devastirana, kao i župna kuća.

 

 

 

NOVA BILA, župa Nova Bila – župna crkva Svetog Duha, župna kuća i vjeronaučna dvorana. U drugoj polovici 1993. godine tijekom granatiranja.

 

 

 

OVČAREVO, župa Ovčarevo – grobljanska kapela i groblje. Kapela i groblje djelomično oštećeno.

STOJKOVIĆI, župa Dolac – grobljanska kapela i groblje. Kapela je oštećena tijekom granatiranja.

 

 

PRIĆI, župa Ovčarevo – grobljanska kapela i groblje. Kapela i groblje je oštećeno.

 

 

 

 

PEĆINE, župa Pećine – župna crkva Presvetog Srca Isusova i župna kuća. Teško devastiranacrkva i župna kuća.

 

 

 

 

 

PUTIČEVO, župa Dolac – filijalna crkva Kristova Uznesenja i vjeronaučna dvorana. Početkom lipnja 1993. godine crkva je temeljito opljačkana i oštećena, koncem 1996. godine miniranjem je uništen
zvonik.

 

 

 

ROSTOVO, župa Rostovo – župna crkva sv. Ilije Proroka i župna kuća. Crkva je oštećena, a župna kuća devastirana i opljačkana.

 

 

 

 

SEBEŠIĆ, župa Rostovo – filijalna crkva. Crkva je u potpunosti opljačkana i devastirana.

 

 

 

 

 

 

TRAVNIK, župa Travnik – župna crkva sv. Ivana Krstitelja i župna kuća. Crkva je devastirana, a župna kuća.

 

 

 

 

ŠENKOVIĆI, župa Novi Travnik – grobljanska kapela. Kapela je devastirana.

 

 

TRAVNIK, župa Travnik – sjemenišna crkva sv. Alojzija. Crkva je devastirana, a u sjemenište su uselili muslimanske izbjeglice.

 

 

 

TRAVNIK, župa Travnik – grobljanska kapela i groblje Bojna. Kapela je devastirana i oštećeno 39 nadgrobnih spomenika.

 

 

 

 

 

VITEZ, župa Vitez – grobljanska kapela na groblju “Krčevine”. Kapela i groblje oštećeno.

VITEZ, župa Vitez – župna crkva sv. Jurja Mučenika i župna kuća. Crkva je oštećena 06.07.1993. god. tijekom granatiranja. Tijekom siječnja 1994. god. izravno je pogođena granatom.

BILJAČIĆ, župa Zavidovići – kapela. Kapela je opljačkana.

TEŠANJ, župa Jelah – filijalna crkva. Lakše devastirana.

BREZOVO POLJE, župa Žepče – groblje. Groblje lakše oštećeno.

ČAJDRAŠ, župa Čajdraš – župna crkva Srca Isusova. Crkva je lakše oštećena.

DOLINA, župa Zavidovići – filijalna crkva i groblje. Crkva je opljačkana i devastirana, a groblje oštećeno.

ZAVIDOVIĆI, župa Zavidovići – župna crkva sv. Josipa i župna kuća. Lakše oštećeno tijekom granatiranja i neuspio pokušaj miniranja tornja crkve.

 

 

GOLUBINJA, župa Žepče – filijalna crkva i groblje. Crkvaje u potpunosti spaljena sa svim inventarom, a groblje lakše oštećeno.

 

 

 

 

LOVNICA, župa Lovnica – župna crkva sv. Petra i Pavla i župna kuća. Crkva je u potpunosti opljačkana i devastirana, a župna kuća opljačkana, kao i ostale zgrade.

 

 

 

 

MAGLAJ, župa Maglaj – župna crkva – svetište sv. Leopolda Bogdana Mandića i župna kuća. Crkva je teško oštećena tijekom granatiranja, a župnu su kuću zaposjele muslimanske izbjeglice.

 

 

 

LOVNICA, župa Lovnica – grobljanska kapela i groblje. Kapela je opljačkana i devastirana.

 

 

 

ZAVIDOVIĆI, župa Zavidovići – gradsko groblje. Groblje je oštećeno.

 

 

 

 

ZAVIDOVIĆI, župa Zavidovići – Kapela sv. Vida. Kapela je spaljena.

ZENICA – PODBREŽJE, župa sv. Ilije – kapela sv. Roka. Dana 14.05.1993. godine lakše je oštećena kapela, a groblje je oskvrnuto.

ZENICA – STRANJANI, župa sv. Ilije – filijalna crkva. Crkva je devastirana, a na groblju srušeno 50 nadgrobnih spomenika.

ŽEPČE – župa Žepče – župna crkva sv. Ante Padovanskog, stara i nova župna kuća. Crkva je oštećena tijekom granatiranja.

 

 

 

ZENICA – TRAVNIK, župa sv. Josipa – kapela. Kapela je oštećena.

 

 

 

Izvor:

 

 

BAKIR I., SDA I RATNI ZLOČINI ARMIJE BIH I MUSLIMANSKO-BOŠNJAČKE STRANE (2)

 

 Daran Darko Bašić, glavni urednik portala Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.