Hrvati Sydneya za sat vremena skupili $500.000 za žrtve potresa na Banovini

Vrijeme:3 min, 45 sec

 

 

U prvom danu Nove godine, u petak 1.1.2021. u Hrvatskom klubu “Kralj Tomislav” u poslijepodnevnim satima održan je sastanak predstavnika klubova i Hrvatskih katoličkih centara u Sydneyu na kojem je odlučeno da se zajedno prikuplja novac za stradale u potresu i da je najbolji način da se to sve vodi preko karitativne udruge “Kruh Svetog Ante” koja već tri godine djeluje i radi u Australiji a koju vode naši ovdašnji svećenici franjevci. Zaključeno je takodjer da je najbolje da se novac šalje direktno na Caritas Sisačke biskupije koja je najviše nastradala ili jednostavno na Hrvatski Caritas sa sjedištem u Zagrebu koji je takodjer opet nastradao u potresu u ožujku sada već prošle godine ali nažalost i u ovom zadnjem kada je mnogo onoga što je za prvu ruku uredjeno opet oštećeno ili uništeno.

Medju dvadesetak prisutnih na sastanku koji je tek počinjao Marko Franović je na samom početku ispisao ček na $250.000 a onda je nazočnima i po prvi puta otkrio i rekao da je on već poslao za onaj prvi potres u Zagrebu u ožujku 2020. godine – $100.000 od čega $50.000 samostanu Časnih sestara Milosrdnica u Zagrebu sa sjedištem u Frankopanskoj ulici te $50.000 “Povijesnom institutu” na Gornjem gradu takodjer u Zagrebu.

Marko Franović je dakle sam dao $350.000. Markov brat Božo Franović koji je takodjer bio na sastanku te večeri dao je $100.000 a Ivan Špehar je dao $50.000.

 

Fra Petar Horvat župnik Hrvatskog katoličkog centra u St. John’s Parku u Sydneyu rekao je da je čim je čuo vijest o potresu počeo prikupljati novac koji su mu njegovi župljani počeli samoinicijativno slati te je prikupio gotovo $50.000 koje je odmah poslao svom subratu fratru Draganu Grizelju župniku župe Hrastovica u neposrednoj blizini Petrinje koja je teško nastradala.

Fra Ivo Tadić iz Wollongonga u ime “Kruha Svetog Ante” u Australiji rekao je da će oni dati  zasada – $40.000  s time da je ovo jasno tek sami početak akcije.

Svi prisutni složili su se da je to zapravo samo prva akcija prikupljanja i da će se za stradale potresom nastaviti prikupljati kroz cijelu godinu koja je pred nama te da će se sljedeći sastanak kordinacije klubova i crkava održati u nedjelju, 10.1.2021. takodjer u Hrvatskom klubu “Kralj Tomislav”.

Dan kasnije, točnije u pola noći, sa subote na nedjelju, sa 2.1. na 3.1.2021. u kući Marka Franovića na Cronulli u Sydneyu okupilo se nekoliko hrvatskih muškaraca revnih katolika; Zoran Mihaljević, Mile Michael Bošnjak, Mark Franović, Ante Mihaljević i Damir  Berdi te Petar Mamić koji su zajedno molili krunicu s Sisačkim biskupom Vladom Košićem, te isusovcem patrom Ikom Mandurićem i fra Markom iz Kanade u sklopu “Krunice Hrvata cijeloga svijeta” koju mole u isto vrijeme Hrvatice i Hrvati sa svih kontinenata.

U Hrvatskoj je to bila subota poslijepodne u dva sata a u Sydneyu pošto je deset sati ispred – bila je točno ponoć. Biskup Košić zahvalio je u svoje ime i svih svojih vjernika prisutnima a posebno Marku Franoviću i bratu mu Boži.

Marko Franović je tom prilikom nasmijao sve prisutne jer kada su ga pitali kako se osjeća nakon preboljene bolesti uzrokovane Covidom 19 (kada je bio mjesec dana bez svijesti na respiratoru u teškom stanju u ožujku i travnju 2020. godine) i da li ima kakvih promjena, odgovorio je da jasno ima; rekao je – prije sam radio šest dana tjedno po desetak i više sati te sam se ustajao svako jutro u pet minuta do četri (3.55AM) a sada to više nije tako –  sada radim šest dana po opet desetak sati i više ali se ustajem u – četri i dvadeset (4.20 AM).

Neka Bog blagoslovi i čuva hrabrog i velikog  domoljuba nesalomljiva duha i srca – Marka Franovića – koji će ako Bog da ove godine u subotu 8. svibnja 2021. napuniti – 80 godina života!

Marku Franoviću ovo je samo još jedan od mnogobrojnih čekova koje ispisuje desetljećima i daje za Hrvatske klubove, crkve, udruge, pojedince i potrebe širom Australije i Hrvatske.

Od ovog prvog broja naših novina pa kroz cijelu 2021. godinu iz broja u broj donositi ćemo novosti u vezi vaših donacija, imena darovatelja, te izvještaje iz Caritasa što se dogadja s novcem koji šaljemo.

Na zadnjoj stranici na posteru imate informacije kako možete darovati novac za stradale u potresu.

 

Domovina info/https://domovina.info/Hrvatsko nebo