Odgovornima za dodjelu medalja LJETO

Vrijeme:2 min, 34 sec

 

 

Odgovorni za dodjelu medalje “Ljeto” i ostalih odličja trebali su znati i ovo-

Ovih dana, krajem kolovoza 1995. godine dolaskom generala Janka Bobetka u Liku (Korenicu) počele su pripreme postrojbi Zbornog područja Gospić (ZP Gospić) za provedbu operacije “Maestral”.

U večernjim satima u kući Jakova Blaževića u Mukinjama (Plitvička jezera) održan je sastanak predstavnika ZP Gospić i Armije BiH.

Sastanak je vodio general Janko Bobetko (iako je bio umirovljen).

Na sastanku je dogovoren način djelovanja i ostali oblici suradnje zapovjedništva i postrojbi ZP Gospić, sa snagama Armije BiH angažiranim u području odgovornosti 5.k ABiH.

Dogovoreno je da će težište djelovanja postrojbi ZP Gospić biti usmjereno na vatrenu potporu snagama A BiH, topničkim postrojbama razmještenim na crti Korenica – Mazin.

Provedene su organizacijske pripreme, uspostavljena je radio paket veza, određen je časnik za vezu iz zapovjedništva ZP Gospić.

Nositelj djelovanja bio je 12.trd, razmješten u širem području Mazina.

Dodatne smjernice u odnosu na ulogu zapovjedništva ZP Gospić, nekoliko dana kasnije, u Korenici dobivene su od časnika iz zapovjedništva HVO-a pukovnika Gange i bojnika Perića.

Definiran je oblik i način ostvarivanja suradnje sa 101.pukovnijom HVO-a.

Nakon razbijanja snaga 2.KK sa zapovjedništvom u Drvaru, dio snaga ZP Gospić (263.IDS, 8.dp i 128.br) prelaze Unu i posjedaju položaje na crti Kulen Vakuf- Martin Brod-Drvar (isključno).

Nakon sudara snaga A BiH i HV na cesti Drvar – Bosanski Petrovac, u širem području Oštrelja. 15.09.1995. godine zaustavljaju se borbena djelovanja HV na ovom području.

Snage A BiH nastavljaju borbena djelovanja u smjeru Sanskog Mosta i Ključa, promjenjivim uspjehom.

Snage HV-a neuspješno provode akciju “Una 95”.

Nakon konsolidacije snaga, u listopadu kreće operacija “Južni potez”.

U odnosu na “Južni potez” zapovjedništvo i postrojbe ZP Gospić dobivaju preformuliranu zadaću.

Topničke postrojbe iz sastava 12.trd (bitnica topova 130 mm), 8.dp (bitnica haubica 105. mm) i 9.gbr (samohodno VBR 128 nm) posjedaju položaje na smjerovima napada snaga A BiH.

Sustav dnevne komunikacije putem radio paketa i časnika za vezu nije se mijenjao.

Razrađen je način ostvarivanja kontakta časnika za vezu ZP Gospić sa snagama A BiH i časnika za vezu ZP Split (smješten u Drvaru).

U svojstvu topničke potpore, postrojbe ZP Gospić prate borbeni raspored snaga A BiH do okončanja operacije.

Prekidom i zaustavljanjem operacije “Južni potez” postrojbe ZP Gospić povlače se na teritorij Republike Hrvatske, a uloga časnika za vezu svodi se na telefonski kontakt.

Sve ovo napisano, i puno zanimljivosti koje su se dogodile pripadnicima zapovjedništva i postrojbi ZP Gospić u okviru dviju navedenih operacija zaboravljeno je i ne spominje se.

Ne samo to, svi pripadnici zapovjedništva i postrojbi ZP Gospić koji su dali svoj doprinos u operacijama “Maestral” i “Južni potez” potpuno su zanemareni i izignorirani kada su se dodjeljivale medalje “Ljeto”.

Za razliku od njih, čitam biografije, nekima koji nikada u svom životu nisu prešli put od Laništa, preko Grmeča do Sanskog Mosta dodijeljena je medalja “Ljeto”.

Kažu tako je i prije bilo, nije važno tko je bio, važno je pričati da si bio.

Toliko o inicijativama za ispravljanje nepravdi i propusta.

Ivan Smojver