VIDEO: Dokumentarni film “Neoproštena pobjeda” redatelja i scenarista Nenada Piskača

Vrijeme:3 min, 3 sec

 

 

 

Neoproštena pobjeda dokumentarni je film o politici jugoslavena, komunista i velikosrba u postkomunističkoj Hrvatskoj u posljednjih dvadeset godina.

Oni su preuzeli upravu i nadzor nad hrvatskom pobjedom, državom i društvom, proglasili su pobjedu zločinom kako bi održali društvene odnose kakvi su vladali u totalitarnoj komunističkoj Jugoslaviji i socijalističkoj Hrvatskoj.

Hrvatsko nebo objavljuje dokumentarni film Neoproštena pobjeda uz suglasje Croatia-film.com-a i gospodina Nenada Piskača redatelja i scenarista filma.

 

Croatia-film.com* globalno je neprofitno uzletište hrvatskome neovisnom domoljubnom filmu. U prvom planu je dokumentarni i igrano dokumentarni žanr. Okupljamo relevantne autore i filmove, kojima je kriterij istine iznad komercijalnih, ideoloških i strančarskih interesa. Utočište smo filmova, scenarista, redatelja i producenata koji nemaju pristup državnim središtima financiranja i medijima glavne struje. Mislimo nacionalno, djelujemo globalno.

 

Misija

Misija platforme croatia-film.com jest u svijetu filma okupiti ciljane nacionalne teme, ugraditi ih u globalni virtualni svijet i učiniti ih dostupnima bez naknade. Ciljane teme croatia-film.com od važnosti su za hrvatsku prošlost, sadašnjost i budućnost, oslobođene mitova i krivotvorina totalitarnih režima. Želimo djelovati slobodni od komunističkog jednoumlja i postkomunističke političke korektnosti.

Vizija

Svjesni smo da je dugotrajno komunističko naslijeđe ostavilo posljedice koje se osjećaju i u 21. stoljeću ne samo u Hrvatskoj. Želimo na njih upozoriti. Podupiremo slobodarske i demokratske snage u Europi i svijetu, koje se bore s ostatcima komunističkoga naslijeđa i nastoje trajno obilježiti žrtve komunističkih režima. Cilj nam je podići svijest o razornim učincima komunističkoga totalitarizama na hrvatski narod u 20. stoljeću. Za hrvatski narod i njegovu državu specifično je da se tijekom 20. stoljeća uz komunistički totalitarizam suočio i sa jugoslavenskim i velikosrpskim totalitarizmima. Zbog toga zagovaramo i promičemo vrijednosti Domovinskoga rata (1990. – 1998.), kojim se hrvatski narod oslobodio komunističkoga režima, jugoslavenskoga uređenja i velikosrpskoga koncepta.

***

Croatia-film.com is a global non-profit runway for Croatian independent patriotic films. At the forefront are the documentaries and the feature-length documented genre. We gather relevant authors and films, for whom the criterion of truth is above commercial, ideological and party political interests. We are a haven for films, script writers, directors and producers who do not have access to state-run centers of finance and mainstream media. We think nationally, operate globally.

The mission

The mission of the croatia-film.com platform is to bring together targeted national themes within the world of film, to build them into the global virtual world and to make them accessible without payment. The targeted themes of croatia-film.com are of importance to the Croatian past, present and future, freed from myths and forgeries of totalitarian regimes. We wish to work free from communist single-mindedness and the post-communist political correctness.

Vision

We are aware that the lengthy communist heritage left consequences that are felt in the 21st century and not only in Croatia. We wish to warn about them. We support libertarian and democratic forces in Europe and the world that are fighting the remnants of the communist heritage and striving to permanently mark the victims of communist regimes. Our aim is to raise awareness on the destructive effects of communist totalitarianism for the Croatian people in the 20th century. It is specific to the Croatian people and their state, that during the 20th century, they faced alongside the communist totalitarianism also the Yugoslav and the Greater Serbian totalitarianism. This is the reason why we advocate and promote the values of the Homeland War (1990 – 1998), through which the Croatian people freed themselves of the communist regime, the Yugoslav set-up and the Greater Serbian concept.

Hrvatsko nebo/Croatia-film.com

One thought on “VIDEO: Dokumentarni film “Neoproštena pobjeda” redatelja i scenarista Nenada Piskača

Comments are closed.