Priopćenje s 2. sjednice Odjela za branitelje HVO-a i Domovinski rat

Vrijeme:5 min, 46 sec

Dana 27.01.2020. godine u Mostaru je održana 2. sjednica Odjela za branitelje HVO-a i Domovinski rat HNS-a BiH.

Na Dnevnom redu su bili: Informacija o tijeku aktivnosti i radu članova u radnim povjerenstvima za izradu teksta izmjena i dopuna Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (Izvjestitelji:članovi povjerenstva Drago Kopić i Dražen Mustapić), Informacija o tijeku aktivnosti i radu članova u radnom povjerenstvu za izradu teksta izmjena i dopuna Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji (Izvjestitelj: Lazar Martinović), Informacija o Zaključcima radne grupe za izradu Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji (Izvjestitelj: Nikica Tomić), Informacija o provedbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u RH i informacija sa sastanka u RH (Izvjestitelji: Dragan Radić i Martin Frančešević), Informacija o provedbi Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Izvjestitelji: Martin Frančešević i predstavnici ministarstava i uprava za branitelje u županijskim vladama), Upućivanje Zahtjeva Predsjedniku FBiH za utvrđivanje usklađenosti Članka 8. Zakona o povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata (Sl. N. FBiH, broj:4/13 i 90/17) s odredbama dijela II.A., Članak 2. stavak (1) točke c) i k) Ustava FBiH (Izvjestitlj: Pavo Šljivić), Informacija o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u provedbi Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko invalidske zaštite (Izvjestitelj: dr. Ivo Šandrk).

Nakon informacija članova radnih povjerenstava i radnih grupa za izradu prijedloga izmjena i dopuna predmetnih zakona, otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao velik broj članova Odjela, a nakon iste donešeni su zaključci da se daje puna potpora članovima radnih povjerenstava i grupa u daljnjem radu, uz obavezu dostavljanja svih pisanih materijala i nacrta predmetnih izmjena i dopuna zakona na raspravu i zauzimanje stavova o istim od strane Odjela za branitelje HVO-a i Domovinski rat HNS-a BiH, a što će biti i zvanični stav predstavnika HNS-a BiH u Zastupničkom i Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

Kada je u pitanju provedba Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u Republici Hrvatskoj, nakon dobijenih informacija i rasprave koja je vođena na sjednici, iskazano je nezadovoljstvo stupnjem primjene i strogog odnosa liječničkih komisija Zavoda za Mirovinsko osiguranje RH prema pripadnicima HVO-a koji su pokrenuli zahtjeve za ostvarivanje mirovine, odnosno provođenje vještačenja preostale radne sposobnosti umjesto vještačenja stupnja ratnog invaliditeta ranjenih pripadnika HVO-a. To za posljedicu ima da je samo pet RVI-a iz HVO-a po ovom zakonu do sada ostvarilo mirovinu u RH, i ovakvo trenutno stanje je za  članove Odjela za branitelje ali i sve ranjene pripadnike HVO-a sa neriješenim statusom u RH neprihvatljivo, o čemu je na sastanku u Zagrebu upoznat i Ministar branitelja u Vladi RH, gosp. Tomo Medved i predstavnici Zavoda za Mirovinsko osiguranje RH, gdje je tražena promjena pristupa u rješavanju podnešenih zahtjeva od strane pripadnika HVO-a.

Također je bilo rasprave i o problemima rješavanja zdravstvenog osiguranja pripadnika HVO-a u Republici Hrvatskoj, a o ovom problemu upoznato je Ministarstvo zdravstva RH i Zavod za zdravstveno osiguranje RH, od kojih je traženo žurno iznalaženje rješenja za kvalitetno rješavanje statusnih pitanja korisnika prava  pripadnika HVO-a  i članova njihovih obitelji u RH.

O provedbi Zakona o pravima  razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji u FBiH, članovima Odjela data je informacija da je od do sada podnešenih 17333 zahtjeva za egzistencijalnom naknadom od strane razvojačenih branitelja starosti preko 57 godina, njih 13.800 pozitivno riješeno i uvedeno u pravo.

Kada su u pitanju razvojačeni branitelji do 57 godina starosti, a s obzirom da je primjena ovog Zakona u nadležnosti županija/kantona, iskazano je nezadovoljstvo stupnjem primjene ovog zakona, odnosno upućen zahtjev svim županijama i kantonima da sukladno svojim financijskim mogućnostima u suradnji sa županijskim braniteljskim udrugama aktivnije krenu u primjenu Zakona o pravima ravojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, kako bi se u najkraćem vremenskom periodu kroz egzistecijalnu naknadu pomoglo braniteljima, a posebno onima bez ikakvih primanja i omogućio barem jedan minimum za koliko toliko normalniji život.

Nakon presude Ustavnog suda F BiH  U36/18 od 12.11.2019. godine (Službene novine FBiH broj 93/19), da Članak 116. Zakona o MIO/PIO koji propisuje obustavu mirovine zbog zasnivanja radnog odnosa, nije u suglasju s Ustavom FBiH, a s ciljem potpune jednakosti prijevremeno umirovljenih branitelja i spriječavanja bilo kakve diskriminacije u odnosu na ostale umirovljenike, na sjednici je donešen zaključak da se pokrene inicijativa prema Predsjedniku FBiH za podošenjem zahtjeva Ustavom sudu FBiH za utvrđivanje usklađenosti Člaka 8. Zakona o povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata (Službene novine FBiH broj: 41/13 i 90/17) s odredbama dijela II. A., članak 2. stavak1. točke c) i k) Ustava FBiH. Naime, kako se Člankom 8. Zakona o povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata, korisniku mirovine po ovom zakonu, a koji zasnuje radni odnos ili započne obavljati samostalnu djelatnost, mirovina neće isplaćivati za to vrijeme, potrebno je isti poslati na preispitivanje Ustavnom sudu FBiH, te bi po istom principu morala biti proglašena neustavnom i ova dredba članka 8. Zakona o povoljnijem umirovljenju branitelja, kao i članak 116. Zakona o MIO/PIO FBiH, koji na isti način tretiraju zasnivanje radnog odnosa ili obavljanje samostalne djelatrnosti od strane umirovljenika u FBIH.

Na sjednici je razmatrana i informacija o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u okviru provedbe Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko invalidske zaštite (Revizija). Nakon rasprave iskazana je potpora Ravnatelju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, uz zahtjev članova Odjela da proces Revizije preostalog broja pripadnika HVO-a bude završen na korektan, pravičan i zakonit način, a nikako na štetu bilo kojeg branitelja, kako je bilo u vrijeme bivšeg ministra branitelja Zukana Heleza, jer su brojne presude sudova protiv Rješenja koja su donešena u tom periodu, a značajno su bila na štetu branitelja, odnosno prvenstveno pripadnika HVO-a.

Kada je u pitanju donošenje Zakona obraniteljskim udrugama od posebnog društvenog značaja u Domu naroda Parlamenta FBiH o čemu je raspravljano pod točkom razno, ponovljeno je da je po ovome već ranije donešen Zaključak Odjela za branitelje HVO-a i Domovinski rat i on ostaje nepromijenjen, a to je da se mora zadržati paritet udruga HVO-a i Armije BiH, da su četiri udruge branitelja HVO-a i to: Udruga dragovoljaca i vetrana Domovinskog rata HVO HB, Udruga HVIDR-a HVO HB, Udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata HVO HB, Udruga nositelja ratnih odličja HVO HB prioritetne udruge koje će se naći u Zakonu, a ako pored ove 4 udruge, bude povećanja broja udruga sa strane Armije BiH, mora doći i do povećanja broja udruga HVO-a u jednakom broju (paritet), i u tom slučaju dodatne udruge HVO-a po prioritetu su Udruga logoraša HVO-a i Udruga branitelja i invalida Domovinskog rata liječenih od PTSP-a (UBIDRLPTSP HVO-a). Sa ovom raspravom sjednica je završena.

 

hnsbih.ba/ http://www.hnsbih.ba/Hrvatsko nebo