VLADA FBiH; Pokrenuta inicijativa za donošenje zakona o civilnim žrtvama rata

0

 

Vlada Federacije BiH, na današnjoj sjednici u Mostaru, prihvatila je inicijativu Skupštine Zeničko-dobojske županije za donošenje posebnog federalnog zakona o civilnim žrtvama rata, s ciljem boljeg uređivanja ove oblasti i unaprjeđenja njihovog položaja, javlja Hrvatski Medijski Servis.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zaduženo da u roku od šest mjeseci pripremi Prednacrt zakona o civilnim žrtvama rata u Federaciji BiH.

Kao razlog za podnošenje inicijative navedena je potreba da se status civilnih žrtava rata normativno uredi posebnim federalnim zakonom, kako bi u okviru reforme u oblasti socijalne zaštite bio unaprijeđen njihov položaj i osiguralo kontinuirano i cjelovito ostvarivanje materijalnih naknada i drugih prava propisanih važećim federalnim propisom, jer nisu doneseni odgovarajući županijski zakoni i podzakonski akti.

Vlada Federacije BiH smatra da je ovakva inicijativa osnovana i da status civilnih žrtava rata u važećem Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom nije adekvatan.

 

HMS/http://hms.ba/Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara