Doc.dr.sc. Vlatka Vukelić: Referendum o Istanbulskoj konvenciji najavljuju odgovorni za novonastalu situaciju!

0

 

 

Zagreb, 09.03.2018.

Predmet: Referendum o Istanbulskoj konvenciji najavljuju odgovorni za novonastalu situaciju!

 

Podsjećamo kako je medijski nezapaženo prošla snažna kritika Istanbulske konvencije od strane HSP AS i drugih relevantnih političkih čimbenika. Istu je Ministarstvo demografije dalo u javnu raspravu od 03.07. do 03.08.2017.

 

HSP AS je tada ukazao na mnogo nedostataka ovog dokumenta, gdje je prije svega nejasno kojoj od tri kategorije on pripada: međunarodni ugovor koji traži donošenje ili izmjenu zakona, međunarodni ugovor vojne i političke naravi ili međunarodni ugovor koji financijski obvezuje Republiku Hrvatsku. Osnovna pitanja koja se trebaju urediti predloženim dokumentom te jasne posljedice koje će njegovom eventualnom ratifikacijom u Hrvatskom saboru proisteći, nigdje nisu navedene. Dakle, u javnoj raspravi nisu predočene potpune, točne i pravodobne informacije. Štoviše, stječe se dojam kako se njome prešućuju bitni sadržaji i posljedice za hrvatsko društvo.

 

Danas smo svjedoci kako teško izvediv referendum najavljuju oni koji snose najveću odgovornost za novonastalu situaciju. Svjesni činjenice da za uspješno provođenje takvog referenduma treba određeni period za financijske, organizacijske i medijske pripreme HSP AS će aktivno sudjelovati u provođenju takvog referenduma u kojem svakako očekujemo najveći doprinos „dizača ruku“ Bruxelleskih poslušnika koju predvodi aktualna Vlada RH. Ističemo još jednom da je nužno upozoriti na to kako Istanbulska konvencija u pravni poredak unosi pojam „roda“ i određuje ga kao „društveno oblikovane uloge, ponašanja, aktivnosti i osobine koje određeno društvo smatra prikladnima za žene i muškarce“. Time negira prirodni, biološki, genetički, ustavni i tradicionalni pojam spola, prema kojem ljudsko biće može biti muško ili žensko. Istanbulska konvencija uspostavlja institute: „rodne perspektive“, „rodni identitet“, „rodno osjetljive politike“, „rodno osjetljive smjernice“, „rodno osjetljivi postupci“, „rodno osjetljivo tumačenje“, „rodno utemeljeno nasilje“ i „rodno uvjetovana diskriminacija“, koji su strani hrvatskomu ustavnopravnomu poretku i hrvatskoj tradiciji. Jasno je i kako oni ne mogu biti od pomoći u sprječavanju nasilja nad ženama, kućnoga nasilja i suzbijanju tih nasilja. „Rod“ nije ustavna kategorija, a zagovornici potvrđivanja Istanbulske konvencije zapravo traže njezinu potvrdu kako bi mogli tražiti usklađivanje i promjenu Ustava u skladu s tom konvencijom.

 

Žrtvama nasilja nad ženama i žrtvama kućnoga nasilja treba konkretno djelovanje da se spriječe i suzbiju pojave nasilja, dok zagovornici potvrde Istanbulske konvencije otkrivaju kako su njihovi ciljevi politički i ideološki. Ova konvencija hrvatskom pravnom poretku nije potrebna, jer je unutarnjim zakonodavstvom već utvrđen sustav zaštite od nasilja nad ženama i od kućnoga nasilja. Sustav zaštite se treba provoditi dosljedno i naše društvo treba težiti ka boljemu, no bez podvala koje uključuju nasilnu, snažnu, ne tradicionalnu i ozbiljnu transformaciju hrvatskoga društva s mnogim negativnim posljedicama u konačnici.

 

Dopredsjednica HSP AS

 

Doc.dr.sc. Vlatka Vukelić

Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara