Izbori 2016 : Neslužbeni rezultati DIP-a po izbornim jedinicama

Vrijeme:5 min, 5 sec

 

I. IZBORNA JEDINICA

Stanje od 12.09.2016. 07:30

SDP, HNS, HSS, HSU – 39,36%
HDZ, HSLS – 31,63%
MOST – 10,41%
ŽIVI ZID, PH, AM, ABECEDA – 5,89%
PAMETNO, ZA GRAD – 4,83%”
STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”,
REFORMISTI, NOVI VAL, HSS – SR, BUZ – 4,30%
SMS – 0,67%SU – 0,45%
NLSP, SH, PZ, ORaH – 0,44%
HSP, HČSP, ABH, OS – 0,43%
HSP AS, DESNO, HKDU – DR. MARKO VESELICA, USP, HDS – 0,33%
LABURISTI – 0,26%
BLOKIRANI – 0,19%
A – HSP – 0,18%
SRP – 0,17%
POKRET ZA MODERNU HRVATSKU – 0,14%
HRS – 0,10%
BDSH – 0,07%
HBPS – 0,04%

II. IZBORNA JEDINICA
Stanje od 12.09.2016. 07:30HDZ, HSLS – 35,54%
SDP, HNS, HSS, HSU – 35,22%
“STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”, REFORMISTI, NOVI VAL, HSS – SR, BUZ – 9,24%
MOST – 8,61%
ŽIVI ZID, PH, AM, HDSS, ABECEDA – 6,97%
PAMETNO, ZA GRAD – 1,33%
SU – 0,52%
HSP, HČSP, ABH, OS – 0,52%
HSP AS, DESNO, HKDU – DR. MARKO VESELICA, USP, HDS – 0,48%
A – HSP – 0,37%
NLSP, SH, PZ, ORaH – 0,34%
LABURISTI – 0,30%
SRP – 0,25%
HBPS – 0,14%
HSR – 0,11%

III. IZBORNA JEDINICA
Stanje od 12.09.2016. 07:30SDP, HNS, HSS, HSU – 52,56%
HDZ – 24,70%
ŽIVI ZID, PH, AM, ABECEDA, HDSS, MS – 6,63%
MOST – 5,92%
“STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”, REFORMISTI, NOVI VAL, HSS – SR, BUZ – 4,71%
PAMETNO, ZA GRAD – 1,03%
NLSP, SH, PZ, ORaH – 0,79%
HSP, HČSP, ABH, OS – 0,66%
LABURISTI – 0,63%
ZS, SU – 0,51%
HSP AS, DESNO, HKDU – DR. MARKO VESELICA, USP, HDS – 0,39%
MDS – 0,38%
A – HSP – 0,33%
BLOKIRANI – 0,23%
NEOVISNA LISTA – ŽELJKO KNAPIĆ – 0,19%
BDSH – 0,15%
HSR – 0,12%

IV. IZBORNA JEDINICA
Stanje od 12.09.2016. 07:30HDZ – 38,26%
SDP, HNS, HSS, HSU – 29,59%
HDSSB, HKS – 9,84%
MOST – 8,45%
ŽIVI ZID, PH, AM, ABECEDA – 7,16%
“STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”, REFORMISTI, NOVI VAL, HSS – SR, BUZ – 1,59%
PAMETNO, ZA GRAD – 1,06%
HSP AS, DESNO, HKDU – DR. MARKO VESELICA, HDS, USP – 0,95%
HSP, HČSP, ABH, OS – 0,70%
SU – 0,64%
NLSP, SH, PZ, ORaH – 0,44%
A – HSP – 0,33%
ABU HRVATSKE – 0,27%
LABURISTI – 0,24%
BDSH – 0,15%
SHV – 0,12%
HSR – 0,10%

V. IZBORNA JEDINICA
Stanje od 12.09.2016. 07:30HDZ – 47,11%
SDP, HNS, HSS, HSU – 25,22%
MOST – 9,50%
ŽIVI ZID, PH, AM – 5,46%
HDSSB, HKS – 4,89%
“STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”, REFORMISTI, NOVI VAL, HSS – SR, BUZ – 3,13%
HSP AS, DESNO, HKDU – DR. MARKO VESELICA, USP, HDS – 1,50%
PAMETNO, ZA GRAD – 0,66%
HSP, HČSP, ABH, OS – 0,57%
SU – 0,48%
A – HSP – 0,47%
DSŽ – 0,32%
NLSP, SH, PZ, ORaH – 0,25%
LABURISTI – 0,19%
NEOVISNA LISTA – DRAGUTIN DUKIĆ – 0,18%

VI. IZBORNA JEDINICA
Stanje od 12.09.2016. 07:30HDZ – 35,08%
SDP, HNS, HSS, HSU – 34,55%
MOST – 9,27%
“STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”, REFORMISTI, NOVI VAL, HSS – SR, BUZ – 7,58%
ŽIVI ZID, PH, AM – 6,58%
PAMETNO, ZA GRAD – 1,97%
HSP, HČSP, ABH, OS – 1,04%
HSP AS, HKDU – DR. MARKO VESELICA, USP, DESNO, HDS – 0,63%
SU – 0,58%
NLSP, SH, PZ, ORaH – 0,51%
LABURISTI – 0,38%
A – HSP – 0,35%
SRP – 0,31%
BLOKIRANI – 0,29%
DSŽ – 0,28%
ZELENI – 0,26%
HRS – 0,13%
HBPS – 0,12

VII. IZBORNA JEDINICA
Stanje od 12.09.2016. 07:30SDP, HNS, HSS, HSU – 35,48%
HDZ – 35,14%
MOST – 9,11%
ŽIVI ZID, PH, AM, ABECEDA – 8,51%
“STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”, REFORMISTI, NOVI VAL, HSS – SR, BUZ – 4,81%
PAMETNO, ZA GRAD – 2,42%
PGS, IDS, RI – 1,13%
HSP, HČSP, ABH, OS – 0,69%
SU – 0,47%
DSŽ – 0,42%
NLSP, SH, PZ, ORaH – 0,35%
HSP AS, HKDU – DR. MARKO VESELICA, HDS, USP, DESNO – 0,32%
A – HSP – 0,31%
LABURISTI – 0,26%
HRS – 0,16%
SRNA – 0,15%
HBPS – 0,12%
SHV – 0,06%

VIII. IZBORNA JEDINICA
Stanje od 12.09.2016. 07:30SDP, HNS, HSS, HSU – 35,76%
IDS, PGS, RI – 22,79%
HDZ – 20,01%
ŽIVI ZID, PH, AM – 7,65%
MOST – 6,48%
PAMETNO, ZA GRAD – 1,61%
“STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”, REFORMISTI, NOVI VAL, HSS – SR, BUZ – 1,26%
ID-DI – 0,95%
SU – 0,54%
NLSP, SH, PZ, ORaH – 0,48%
HSP, HČSP, ABH, OS – 0,45%
SRP – 0,40%
LABURISTI – 0,35%
ZELENI – 0,35%
A – HSP – 0,29%
BLOKIRANI – 0,28%
HSP AS, DESNO, HKDU – DR. MARKO VESELICA, USP, HDS – 0,27%

IX. IZBORNA JEDINICA
Stanje od 12.09.2016. 07:30HDZ – 49,61%
SDP, HNS, HSS, HSU – 24,06%
MOST – 12,72%
ŽIVI ZID, PH, AM – 4,16%
NLSP, SH, PZ, ORaH, SHZ, SU – 3,23%
“STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”, REFORMISTI, NOVI VAL, HSS – SR, BUZ – 2,30%
PAMETNO, ZA GRAD – 1,22%
HSP AS, DESNO, HKDU – DR. MARKO VESELICA, USP, HDS – 0,83%
HSP, HČSP, ABH, OS – 0,56%
A – HSP – 0,43%
BLOKIRANI – 0,32%
SRP – 0,30%
BDSH – 0,18%

X. IZBORNA JEDINICA
Stanje od 12.09.2016. 07:30HDZ, HDS – 43,53%
SDP, HNS, HSS, HSU – 27,33%
MOST – 16,62%
ŽIVI ZID, PH, AM, ABECEDA – 3,67%
PAMETNO, ZA GRAD – 3,67%
“STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”, REFORMISTI, NOVI VAL, HSS – SR, BUZ – 1,45%
HSP, HČSP, ABH, OS – 1,24%
NLSP, SH, PZ, ORaH, SU – 0,65%
SRP – 0,42%
HSP – 1861 – 0,40%
HSP AS, DESNO, HKDU – DR. MARKO VESELICA, USP, HDS – 0,35%
A – HSP – 0,23%
BLOKIRANI – 0,23%
HBPS – 0,14%

XI. INOZEMSTVO
Stanje od 12.09.2016. 07:30HDZ – 62,72%
NEOVISNA LISTA – ŽELJKO GLASNOVIĆ – 24,91%
“STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”, REFORMISTI, NOVI VAL, HSS – SR, BUZ – 4,47%
MOST – 3,13%
HNS, HSU – 1,73%
AM – 0,61%
PAMETNO, ZA GRAD – 0,54%
HSP, HČSP, ABH, OS – 0,46%
HSP AS, HKDU – DR. MARKO VESELICA, DESNO, USP, HDS – 0,31%
NLSP, SH, PZ, ORaH – 0,29%
DSŽ – 0,27%
A – HSP – 0,23%
BDSH – 0,14%
HSR – 0,11%

Hrvatsko nebo

Odgovori