Zorica Gregurić : SKANDALOZNO – DIP UKLONIO HRVATSKI GRB S PEČATA!

Vrijeme:1 min, 49 sec

 

 

SKANDALOZNO – DIP UKLONIO HRVATSKI GRB S PEČATA!

Nije ovo samo kršenje zakona ovo je VELEIZDAJA naših najmilijih koji su dali život, dijelove tijela i zdravlje za Hrvatsku noseći s ponosom krunicu i hrvatski grb.

Dragi prijatelji pozivam Vas da danas iako je Dan Gospodnji i dan odmora djelujemo. Pošaljimo ove dokumente i prijavimo kazneno djelo sukladno ZAKONU O PEČATIMA I ŽIGOVIMA S GRBOM REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.
Pečat i žig s grbom Republike Hrvatske rabe predsjednik Republike Hrvatske, Ured predsjednika Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske, tijela državne uprave, sudovi i druga tijela državne vlasti, Ustavni sud Republike Hrvatske, oružane snage Republike Hrvatske, javni bilježnici, pučki pravobranitelj, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave te tijela kotara s posebnim samoupravnim položajem (u daljnjem tekstu: tijela iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona).

PRAVILNIK   ZA PRIMJENU ZAKONA O PEČATIMA I ŽIGOVIMA S GRBOM REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se veličina pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: pečat i žig), način ispisivanja sadržaja pečata i žiga, izrada, uporaba i rukovanje pečatom i žigom, način-vođenja evidencije o izrađenim pečatima i žigovima te odobrenjima za njihovu izradu, o pečatima i žigovima koji se rabe te postupak uništavanja pečata i žiga i evidentiranja uništenih pečata i žigova.

PRIJAVE pošaljimo na e-mail adrese:
DORH-a:
tajnistvo.kazneni@dorh.hr
DIP-a:
dip@izbori.hr
MINISTARSTVA UPRAVE:
pisarnica@uprava.hr

 

 

 

Podnosim kaznenu prijavu protiv Državnog izbornog povjerenstva te tražim da se provjere i ispitaju svi dopisi Izbornih povjerenstava svih izbornih jedinica zbog korištenja žiga suprotno pozitivnim zakonima i propisima.

  U privitku dostavljam dokumente ovjerene žigom koji je u suprotnosti sa Zakonom o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i Pravilnikom za primjenu zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske koji jasno propisuju, kako izgled samog pečata i žiga, tako i onoga tko ga rabi. Slijedom navedenog predlažem da nadležno Državno odvjetništvo ispita navode ove kaznene prijave, provede zakonom propisane izvide i radnje te nakon što ovu kaznenu prijavu ocijeni opravdanom pokrene kazneni postupak protiv osumnjičenika za kazneno djelo za koje ih se ovom kaznenom prijavom sumnjiči.

 

 

 

Zorica Gregurić /Hrvatsko nebo 

Odgovori