43.
MEĐUNARODNO HUMANITARNO
RATNO PRAVO U HV-u I HVO-u
KAKO SMO RADILI

ČINJENICE

KOMENTAR: general -pukovnika Slobodana Praljka

Koncem ožujka ili početkom travnja 1992. godine IPD-odjel MORH-a /Odjel za Informativno-psihološku djelatnost/, kojim odjelom sam ja rukovodio, tiskao je u suradnji s Međunarodnim Komitetom Crvenog Križa /MKCK/ knjižicu „PRAVILA PONAŠANJA ZA BORCE“.

Sredinom ožujka vratio sam se iz Sunje, preuzeo dužnost u MO i odmah smo tiskali priručnik, čim smo se uspjeli obraniti i čim smo bili u mogućnosti ozbiljnije organizirati MO.

„PRAVILA PONAŠANJA ZA BORCE“ tiskana su u otprilike 100.000 primjeraka i tvrdim da je svaki pripadnik HV-a dobio svoj primjerak.

Ako želimo biti matematički precizni, onda gornja tvrdnja ne može biti točna, ali u uobičajenim načinima izricanja tvrdnji, ona je istinita.

Ta je knjižica već u svibnju 1992. dijeljena i borcima HVO-a, jer smo im poslali primjerke – broja se više ne mogu sjetiti.

Kako je odjel IPD MORH-a imao svog predstavnika, člana u svim postrojbama HV do razine satnije, kao pomoćnika zapovjednika postrojbe, ta se knjižica morala proučiti na svim razinama vojnog ustroja.

  

********

KOMENTAR: general -pukovnika Slobodana Praljka

HR-HB tiskala je letak na istu temu – Pravila za ponašanje u oružanom sukobu – u suradnji sa MKCK:

 

********

KOMENTAR: general -pukovnika Slobodana Praljka

01. listopada 1992. godine uputio sam opširno pismo u sve operativne zone HV, Hrvatskoj ratnoj mornarici, Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu i Protuzračnoj obrani sve do razine satnije, kako bi pročitali, proučili i EDUCIRALI PRIPADNIKE HV-a o tome što se ne smije činiti u ratu.

Nema smisla komentirati, pa čitatelja molim da dokument pročita.

NAPOMENA:
Pogrešno bi bilo zaključiti da su navedena kršenja zakona usmjerena nacionalno, samo prema Srbima. Upravo obratno, u to vrijeme „primirja“, a zbog mnogih faktora, povećava se broj prekršajnih i kaznenih djela unutar postrojbi.

*******

KOMENTAR: general -pukovnika Slobodana Praljka

Međunarodno humanitarno ratno pravo bilo je u odjelu koji sam vodio stalna i tema i briga svih mojih suradnika.

Ne mogu sve, ali vam stavljam na uvid još jedan dokument od 17.05.1993.godine.

***********

KOMENTAR: general -pukovnika Slobodana Praljka

U to vrijeme, 26.09.1993. godine ofenziva A BiH na HVO bila je maksimalnog intenziteta.

Nakon što su Muslimani i Srbi potpisali Sporazum o nenapadanju u ljeto 1993., A BiH krenula je na 200 km širokom frontu prema HVO-u i Hrvatima.

Ali, o tome sam već predočio sve važne dokumente u ranijim knjigama.

U više nego nezavidnoj vojnoj situaciji – ogromna prednost napadača u ljudstvu, i sa svim problemima s kojima je bio opterećen vojni ustroj HVO-a, mi smo – ja sam – nastavio praksu kontinuirane edukacije boraca o Međunarodnom humanitarnom pravu.

Vojna obuka koju smo i u takvim ratnim uvjetima prakticirali i izvodili, maksimalno koliko je to bilo moguće, uvijek je u sebi sadržavala „PROGRAM VOJNE OBUKE I ODGOJ VOJNIKA“.

A odgoj sadržavao je i učenje o moralnom vojniku i moralnom postupanju, a u to je bilo uključeno i

Humanitarno ratno pravo.

NAPOMENA:

Svaki je pripadnik HV-a i HVO-a bio upoznat s Humanitarnim ratnim pravom i znao je da ima i pravo i obvezu odbiti svaku zapovijed (usmenu ili pismenu) koja bi zahtijevala počinjenje nekog zločina. Imao je i obvezu prijaviti onoga tko bi mu dao takvu zapovijed višem u zapovjednom lancu.

Priručnik general -pukovnik Slobodan Praljak : 42. SRUŠENE I OŠTEĆENE KATOLIČKE CRKVE I VJERSKI OBJEKTI U BiH U RATU 1991. – 1995. SRUŠENO I DEVASTIRANO OD NEKIH POSTROJBI A BiH

 

 

Prof. SLOBODAN PRALJAK, dipl.ing.
Kazališni i filmski redatelj – Akademija
dramske umjetnosti Sveučilišta u
Zagrebu
General-pukovnik Hrvatske vojske u
mirovini

Izdavač:

„Oktavijan“ d.o.o.
Radnička cesta 39
HR-10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Urednik:
Nikola Babić Praljak
Grafička obrada: GENS94, Zagreb
ISBN 978-953-7597-14-6
CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem
000956547

 

Za portal priredio Daran Bašić / HercegBosna – Hrvatsko nebo 

Komentari

komentara