34.
ČETIRI DOKUMENTA ZA BOLJE
RAZUMIJEVANJE

KOMENTAR General Pukovnika Slobodana Praljka :

Mile Akmadžić je predsjednik vlade Republike Bosne i Hercegovine. On nije, eto čuda, nikakav „nelegalni“ Hrvat iz HZ-HB ili HVO-a, bilo vojnog, bilo političkog dijela. Što piše Akmadžić, komu piše, kad piše i zašto piše. Molim, pročitati!

………………………..

Pismo Predsjednika vlade Republike BiH Mile Akmadžića Senatoru Josephu Bidenu

Republika Bosna i Hercegovina
Vlada
Predsjednik
24.veljače 1993.

Časni Senator
G. Joseph Biden
Predsjednik Pododbora Europskih Poslova
Odbora Vanjskih Poslova Senata
Kongres Sjedinjenih Američkih Država
205 Russell Office Building
Washington. DC 20010

Poštovani Senatore Biden:

Ovo pismo se odnosi na svjedočenje G. Harisa Silajdžića, Ministra Vanjskih Poslova Republike Bosne i Hercegovine, pred Pododborom Europskih Poslova Odbora Vanjskih Poslova Senata dana 18. veljače 1993.Kao Premijer Republike Bosne i Hercegovine želio bih Vam priopćiti da cijelo svjedočenje G. Silajdžića nije u potpunosti predstavljalo stav Vlade Republike Bosne i Hercegovine.

Taj stav je utemeljen na temelju programa iz studenog mišljenjem većine u Vladi i Predsjedništvu koje djeluje kao Parlament. Kao što je istaknuto u tom programu, Vlada u potpunosti podržava Međunarodnu Konferenciju o bivšoj Jugoslaviji, supredsjednika Glavnog Odbora, G. Cyrus R. Vancea i Lorda Davida Owena, i njihovo nastojanje da riješe krizu u Bosni i Hercegovini putem pregovora. Putem ovog procesa nastojimo postići pravedni mir. Prema našem mišljenju, pravedni mir uključuje: (1.) povratak svih izbjeglica i prognanika koji se žele vratiti svojim domovima, (2.) uspostavljanje međunarodnog kaznenog suda u kojem bi se sudilo onima koji su optuženi za ratne zločine, (3.) nepriznanje promjena postignutih agresijom,
uključujući etničko čišćenje: i (4.) plaćanje odštete onima koji su kao posljedice rata pretrpjeli štete.

Vlada je također odredila da Bosna i Hercegovina može biti politički ustrojena kao decentarlizirana država. Prijedlozi koji se tiču osnivanja pokrajina su prihvatljivo rješenje ako se ne zasnivaju na etničkim načelima, nego radije na kombinaciji etničkih, geografskih, povijesnih, ekonomskih, i drugih načela nastalih putem pregovora. Naš program uključuje potpunu jednakost triju naroda Bosne i Hercegovine: Hrvata, Muslimana i Srba, priznatih Ustavom Republike Bosne i Hercegovine.

Vlada se također složila što se tiče delegacije iz Bosne i Hercegovine koja je ovlaštena da pregovara sa ostalim državama o svim pitanjima koja se odnose na naše vanjske poslove. Delegacija koja predstavlja Republiku u raspravama sa ostalim državama je delegacija koju čine dva Hrvata, dva Muslimana i dva Srba. O pitanjima koja se odnose na unutarnje probleme, uključujući unutarnji politički sporazum pod pokroviteljstvom ili sa potrebnom nagodbom međunarodne zajednice uz pomoć Ujedinjenih Naroda ili Europske Zajednice, trebaju pregovarati njezina tri naroda. To se odnosi na Vance/Owen mirovne pregovore, na kojima pregovaraju tri strane i niti jedna od njih nije Vlada.

Zato Vas molim imajte na umu da svjedočenje G. Silajdžića o trenutnoj fazi Vance/Owen pregovora i o nacionalnoj povijesti Bosne i Hercegovine predstavlja mišljenje nekih muslimanskih članova Vlade, ali ne i Vlade u cjelini.

Nadalje, budite obaviješteni da je mandat G. Alije Izetbegovića kao Predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine istekao 20. prosinca 1992. On trenutno nema zakonsku vlast da djeluje na tom položaju. Predsjedništvo, a ne sam predsjednik, je tijelo koje predstavlja Bosnu i Hercegovinu. Samo se Predsjedništvo može pozvati na ustavne krizne snage, a ne sam predsjednik. Predsjednik je tek primus inter pares. Poput
G. Silajdžića, G Izetbegović ne govori u ime Predsjedništva kao cjeline što se tiče trenutne faze Vance/Owen pregovora, već tek kao jedan muslimanski član Predsjedništva.

Žalim što moram biti tako bezobziran u kontekstu neizmjerne patnje Muslimana u Bosni i Hercegovini. Usprkos tome ja sam prisiljen kao Premijer skrenuti Vam pažnju na prije spomenute činjenice.

Moja Vlada srdačno dočekuje potporu Sjedinjenih Američkih Država i vrlo smo zahvalni za tu pomoć. Na raspolaganju sam Vam da raspravljamo o tim pitanjima i ostalim pitanjima koja su Vama od značaja.

Htio bih Vas ljubazno zamoliti da mi pomognete prosljediti ovo pismo Vašim časnim kolegama u Američkom Senatu i da ovo pismo unesete kao zapis Vašeg poštovanog Odbora.

Iskreno,

Mile Akmadžić
Premijer

Kopija:
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država
Predsjednik Vijeća Sigurnosti Ujedinjenih Naroda

…………………………

Pismo Predsjednika vlade Republike BiH Mile Akmadžića tajniku UN-a Boutros
Boutros Ghaliju

Republika Bosna i Hercegovina
Vlada
Predsjednik
1. ožujak 1993.

Njegova ekscelencija Dr. Boutros Boutros-Ghali
Glavni tajnik
Ujedinjeni Narodi
New York

Ekscelencijo:

Imam Vam čast dostaviti priloženo pismo, napisano dana 24. veljače 1993., naslovljeno na Senatora Josepha Bidena, predsjednika Pododbora Europskih Poslova Odbora Vanjskih Poslova Senata Sjedinjenih Američkih Država.

Svrha mog pisma je obavijestiti Odbor o položaju Vlade Republike Bosne i Hercegovine vezano uz Vance/Owen mirovne pregovore, koji se obično zamjenjuje sa položajem muslimanske strane Vlade. Pitanja koja se odnose na unutarnje probleme Bosne i Hercegovine, uključujući unutrašnji politički sporazum pod pokroviteljstvom ili sa potrebnom nagodbom međunarodne zajednice, trebaju se pregovarati između njezina tri naroda: Hrvata, Muslimana i Srba. Dok Vlada kao cjelina podržava Vance/Owen mirovni proces, ne postoji jedinstveni položaj Vlade u vezi s trenutnom fazom Vance/Owen pregovora. Svaka od tri pregovarajuće strane ima svoj položaj u vezi sa tim prijedlogom takvim kakav je on trenutno.

Također sam obavijestio Odbor da je mandat G. Alije Izetbegovića kao Predsjednika Predsjedništva istekao. Time bih izrazio neposrednu potrebu da međunarodna zajednica prisustvuje, ne samo u zaštiti suverenosti i teritorijalnog integriteta, Bosne i Hercegovine nego također da se osigura da će se zemljom vladati u skladu sa njezinim demokratskim i ustavnim principima.

Bio bih Vam zahvalan da tekst ovog pisma i njegov dodatak pustite u opticaj kao dokument Glavne Skupštme, pod brojem dnevnog reda 143. i Vijeća Sigurnosti.

Molim Vas Ekscelencijo prihvatite jamstvo mojeg najvećeg štovanja.

Iskreno,

Mile Akmadžić
Premijer

……………………………

KOMENTAR General Pukovnika Slobodana Praljka :

Kako u praksi izgleda razgradnja svakog dogovora i potpisanog prijedloga međunarodne zajednice o unutarnjem uređenju BiH, pokazuje ovaj dokument.

Armija BiH bavi s politikom, točnije, Ministarstvo obrane BiH stavlja u funkciju neke okruge, a taman je potpisan Vance-Owenov plan i treba ga realizirati.

Kakvi okruzi, otkud sad okruzi, gdje se i kad razgovaralo o okruzima, kakva republička povjerenstva za te okruge i kakve veze s tim okruzima ima Ministarstvo obrane ?!?

Čovjek mora biti pristojan i zbog te pristojnosti ne smije pitati: „Tko tu koga zajebava i s kojom svrhom?“

A trebalo bi tako pitati tog Muniba Bisića i njemu slične individue.

……………………..

KOMENTAR General Pukovnika Slobodana Praljka :

A tko će „hitno provesti radnje radi stavljanja u funkciju okruga Mostar i Livno“ ?
Arif Pašalić, zapovjednik 4. Korpusa A BiH, u suradnji s još nekim.
Toliko od Lagumdžije.

Gdje je predsjednik Vlade BiH ?
On piše pisma po svijetu, bratija ga ne šljivi, igra svoju igru, prave od nas Hrvata budale.
Treba se ispričati.

Priručnik general-pukovnik Slobodan Praljak : 33. POMOĆ REPUBLIKE HRVATSKE U ODRŽAVANJU I OMOGUĆAVANJU TELEKOMUNIKACIJSKIH VEZA BIH SA SVIJETOM

 

Izvor:

Prof. SLOBODAN PRALJAK, dipl.ing.
Kazališni i filmski redatelj – Akademija
dramske umjetnosti Sveučilišta u
Zagrebu
General-pukovnik Hrvatske vojske u
mirovini

Izdavač:

„Oktavijan“ d.o.o.
Radnička cesta 39
HR-10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Urednik:
Nikola Babić Praljak
Grafička obrada: GENS94, Zagreb
ISBN 978-953-7597-14-6
CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem
000956547

  

Za portal priredio Daran Bašić /HercegBosna-Hrvatsko nebo

Komentari

komentara