STRUČNJAK ZA USTAVNO PRAVO Pobrić oborio sve “argumente” bošnjačke oporbe i Denisa Bećirovića protiv Vukoje

Vrijeme:1 min, 30 sec

 

Povodom izbora Marina Vukoje za sudca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojeg je sinoć izabrao Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH, oglasio se stručnjak za ustavno pravo Nurko Pobrić.

“Sudac Ustavnog suda BiH ne mora imati sudačko iskustvo. Time se otvara mogućnost da i drugi pravnici, koji imaju značajno iskustvo i pravničko znanje mogu biti sudci Ustavnog suda. Prema tome, činjenica da neki kandidat za sudca Ustavnog suda ima pravosudno iskustvo, sama za sebe, ne daje mu prednost u odnosu na kandidata koji to iskustvo ne posjeduje”, navodi Pobrić.

Ako je kandidat za sudca Ustavnog suda član neke političke stranke ne znači da zbog te činjenice ne posjeduje “visoki moralni ugled”, dodaje on.

“Predlaganje od strane nadležne komisije, za sudca samo jednog, prvorangiranog kandidata, smatraju neki je suprotno članu VI Ustava BiH, u kome se govori o biranju, a ne potvrđivanju.

U vezi s navedenim, hipotetički, jedan primjer. Ako bi se na natječaj za sudca javio samo jedan kandidat koji ispunjava uvjete natječaja, bi li se natječaj ponovio jer ne postoji mogućnost “biranja”, nego samo mogućnost “potvrđivanja”, ali i “nepotvrđivanja”?

Kakva je razlika, ako je ima, između “biranja” i “potvrđivanja” (“nepotvrđivanja”), neka protumači Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH, pita se Pobrić.

“Predsjedavajući Predsjedništva BiH jučer je javno pozvao zastupnike u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH da ne glasaju za Marina Vukoju, jer isti ne ispunjava uvjete da bi bio izabran za sudca Ustavnog suda, što znači da Marin Vukoja nije istaknuti pravnik visokog moralnog ugleda.

U kome svojstvu je D. Bećirović dao navedeno javno priopćenje?

Mogao je jedino u svojstvu građanina D. Bećirovića, a ne u svojstvu člana Predsjedništva BiH, jer Predsjedništvo na bilo koji način ne sudjeluje u izboru sudaca Ustavnog suda BiH (osim sudaca stranaca, gdje Predsjedništvo ima konsultativnu ulogu)”, podsjetio je Pobrić.

 

hms.ba / Hrvatsko nebo