Nedovoljna zastupljenost nacionalnih manjina u političkom životu i dalje krupan problem u BiH

Vrijeme:2 min, 33 sec

 

Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, u suradnji s Misijom OESS-a u BiH i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH upriličilo je u Sarajevu Prvu konferenciju nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine.

Prva konferencija nacionalnih manjina BiH okarakterizirana je kao prilika da se, kroz konstruktivan dijalog razmijene mišljenja, stavovi i iskustva o pravima, položaju i interesima nacionalnih manjina u BiH, kao i o funkcioniranju i radu udruga nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.

Kako su organizatori istaknuli, cilj je unapređenje suradnje Vijeća nacionalnih manjina BiH s udrugama nacionalnih manjina koje djeluju u Bosni i Hercegovini, kao i podrška nadležnih institucija kulturnoj suradnji nacionalnih manjina u BiH.

Predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina BiH Mujo Fafulić kazao je u izjavi za medije prije konferencije da tim skupom žele ukazati na prisustvo nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, kao članova društvene zajednice.

– U vremenu teške ekonomske i političke situacije, nacionalne manjine se bore za ravnopravnost i jednakost u Bosni i Hercegovini. Iako mi, kao građani BiH imamo priliku zvati se građanima, nemamo jednaka građanska prava u jednoj demokratskoj državi – kazao je.

Današnji skup vidi kao priliku da nacionalne manjine koje žive u BiH, kažu šta to žele u Bosni i Hercegovini. Žele izgraditi svoj ambijent jednakih prava i jednakih mogućnosti, istu startnu poziciju i iste mogućnosti kao i svi drugi građani koji žive na području Bosne i Hercegovine.

– Iako se ne zovemo konstitutivnim, želimo biti ravnopravni – naglasio je Fafulić.

Šef Misije OESS-a u BiH Brian Aggeler kaže da je Bosna i Hercegovina napravila krupne korake u donošenju sveobuhvatnih zakona o zaštiti ljudskih prava, u cilju zaštite nacionalnih manjina, ali je potrebno pratiti efikasnu primjenu tih zakona.

– Uz to moramo spomenuti, još ne provedenu, Odluku Europskog suda za ljudska prave iz 2009. u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da je Ustav BiH doveo do diskriminacije nacionalnih manjina jer osobama koje nisu iz rede Bošnjaka, Hrvata i Srba nije dozvoljeno vršenje određenih funkcija u vlasti. Misija OESS-a u BiH i dalje se snažno zalaže za provedbu te odluke – naglasio je.

Dodaje da je to i podsjetnik da je, unatoč ostvarenom napretku, nedovoljna zastupljenost nacionalnih manjina u političkom i kulturnom životu i dalje krupan problem.

– Zbog toga je potrebno trajno i kontinuirano zalaganje za veći stupanj učešća nacionalnih manjina u donošenju politika rada, kao i veći stupanj njihovog političkog učešća i njihovu bolju zastupljenost i vidljivost u kulturnom životu – kazao je.

OESS ostaje opredijeljen da radi na unaprjeđenju prava nacionalnih manjima. Poštivanje prava svih pojedinaca, uključujući i pripadnike nacionalnih manjina, nije samo moralni imperativ, već i presudan faktor u izgradnji mira, pravde, stabilnosti i demokracije, za dobro svih.

– Ispunjavajući obveze prema OESS-u, države članice dužne su osigurati da pripadnici nacionalnih manjina mogu ostvarivati ljudska prava i temeljne slobode u potpunosti, efikasno i bez diskriminacije – istakao je veleposlanik Aggeler.

Značaj Prve konferencije je i u poštivanju, čuvanju i razvijanju kulture, jezika i tradicije svih nacionalnih manjina koje žive u Bosni i Hercegovini, a Vijeće nacionalnih manjina BiH planira da to bude redovit godišnji događaj.

 

hms.ba / Hrvatsko nebo