Prof. emer. Marijan Šunjić ponovno izabran za predsjednika HKV-a

Vrijeme:5 min, 15 sec

 

Održana Izborna skupština HKV-a

U srijedu, 27. ožujka 2024. u dvorani Tribine Grada Zagreba (Kaptol 27, Zagreb) održana je Izborna skupština Hrvatskoga kulturnoga vijeća. Skupštinom je predsjedao prof. emer. Marijan Šunjić, dosadašnji predsjednik HKV-a, a u radno predsjedništvo izabrani su još dopredsjednik HKV-a dr. sc. Osor Barišić te član Upravnoga odbora HKV-a Hrvoje Hitrec.

naslovna 27.3.2024

Radno predsjedništvo

Nakon hrvatske himne i minute šutnje za preminule članove HKV-a, branitelje iz Domovinskoga rata i prvoga hrvatskoga predsjednika dr. Franju Tuđmana, prof. emer. Šunjić pročitao je predložene točke dnevnoga reda i najavio niz izvješća o kojima skupština treba glasovati. Član HKV-a Mile Pešorda predložio je da se prije glasovanja povede rasprava o izvješćima, što je skupština prihvatila.

skupstina2 27.3.2024

Skupština HKV-a, u prvom redu članica Nadzornoga odbora HKV-a Nada Prkačin i članovi Upravnoga odbora HKV-a Đuro Vidmarović i Ante Beljo

Budući da je redovita godišnja skupština za 2022. održana tek krajem 2023. i da se u njoj velikim dijelom govorilo i o radu u 2023., predsjednik je djelomično ponovio ono što je rečeno na prethodnoj skupštini. Naveo je, među ostalim, koji su to negativni čimbenici koji su djelovali na rad HKV-a, no usredotočio se na one pozitivne, a to je u prvom redu uspješan rad Portala HKV-a, najvažnijega projekta udruge, oko kojega se okuplja brojna i kvalitetna intelektualna elita. Među pozitivnim čimbenicima spomenuo je i povezivanje s dijelom udruga i pojedincima te uključivanje u javne rasprave i doprinos dijalogu preko javnih savjetovanja i tekstova na Portalu HKV-a, posebice u svezi s pitanjima iz kulture i kulturne politike.

skupstina 27.3.2024

Dopredsjednik Barišić u svojem je izvješću o radu Portala HKV-a skupštinu izvijestio da je u međuvremenu dovršen projekt „Otvoreni dijalog i novi globalni izazovi: događaji, argumenti i stavovi“ za 2023. (uz sufinanciranje Agencije za elektroničke medije). HKV je u veljači 2024. podnio programska i financijska pravdanja za projekt iz 2023. i prijavio novi projekt za 2024. za koji se čekaju rezultati. Spomenuo je i da će Portal HKV-a i u 2024. omogućiti autorima prijavu u projektu poticanja novinarske izvrsnosti Kvalitetno novinarstvo Agencije za elektroničke medije, u kojem HKV sudjeluje već četiri godine, od početka provođenja projekta. Osim kolumnističkih i drugih autorskih tekstova na Portalu HKV-a, dopredsjednik je ponovno istaknuo izvrsno prihvaćene uredničke rubrike – npr. Poezija – anonimna urednica, Proza – nekoliko sjajnih nizova N. Nekić i drugi autori, Drama – dr. sc. Sanja Nikčević, Iseljeništvo – dr. sc. Ante Čuvalo; a povećan je i broj razgovora i osvrta na nove knjige. Zahvalio je svim autorima koji svojim prilozima pridonose raznovrsnosti tema na Portalu i nastojanju da se čitateljima ponudi ono što drugdje nemaju priliku pročitati. Rekao je da je nezahvalno izdvajati bilo koga među autorima, no svi se mogu složiti oko toga da su kolumne Hrvoja Hitreca već odavno prerasle sam Portal.

Budući da se povela rasprava oko čitateljskih komentara na Portalu HKV-a, dopredsjednik je istaknuo da svaki autor samostalno odlučuje želi li svoje tekstove otvoriti za komentare ili ne želi.

D. Dijanovic 27.3

Član HKV-a Davor Dijanović, urednik na Portalu HKV-a

Nakon izvješća o radu Portala HKV-a, dopredsjednik Barišić predstavio je i sažetak financijskoga izvješća za 2023. te nazočne članove izvijestio o imovini, prihodima, rashodima i stanju računa udruge, osvrnuvši se i na članarine i donacije.

Izvješće Nadzornoga odbora HKV-a (Dubravka Bihar, Srećko Ilić, Nada Prkačin)  pročitao je član NO-a Srećko Ilić. Članovi NO-a HKV-a pratili su rad udruge u 2023. Dobili su uvid u financijsko izvješće i analitičku bruto bilancu, tj. prihode, rashode i stanje računa HKV-a u 2023. Utvrđeno je da u prošloj godini nije bilo nepravilnosti u djelovanju udruge.

Hitrec Ilic 27.3.2024

Član Upravnoga odbora HKV-a Hrvoje Hitrec i član Nadzornoga odbora HKV-a Srećko Ilić

Izvješće Časnoga suda HKV-a (Damir Borovčak, Marito Mihovil Letica, Nevenka Nekić) pročitao je član Časnoga suda Marito Mihovil Letica. Članovi Časnoga suda izjavili su da im u 2023. nije upućen nikakav prigovor ni pitanje koje bi trebali razmatrati pa se stoga nisu sastajali.

Skupština je nakon rasprave usvojila sva podnesena izvješća, a zatim se pristupilo glasovanju u kojem su birani novi članovi Upravnoga odbora, Nadzornoga odbora i Časnoga suda.

Tajnim glasovanjem za sljedeće trogodišnje razdoblje u Upravnom odboru izabrani su dr. sc. Osor BarišićAnte Beljo, dr. sc. Ante ČuvaloHrvoje Hitrec, akademik Kuzma Kovačić, prof. dr. sc. Stipe Kutleša, dr. sc. Anđelko Mijatović, prof. emer. Marijan Šunjić i Đuro Vidmarović, u Nadzornom odboru Dubravka BiharSrećko Ilić i Nada Prkačin, a u Časnom sudu Damir BorovčakMarito Mihovil Letica i Nevenka Nekić.

Mijatovic Cuvalo Pesorda

Član Upravnoga odbora HKV-a dr. sc. Anđelko Mijatović i član HKV-a Ljubomir Čuvalo 

Skupština je potom održala desetominutnu stanku kako bi se sastao novoizabrani Upravni odbor koji je, u skladu sa Statutom HKV-a, među svojim članovima izabrao predsjednika i dopredsjednike HKV-a.

Za novoga predsjednika u idućem trogodišnjem razdoblju izabran je ponovno prof. emer. Marijan Šunjić. Za dopredsjednike u idućem trogodišnjem mandatu izabrani su dr. sc. Osor Barišić i prof. dr. sc. Stipe Kutleša.

U planu rada za iduće razdoblje predsjednik je, između ostaloga, predložio da se među članovima potakne uža suradnja i komunikacija u okviru HKV-a.

Na predsjednikov poziv, izvješće o svojem radu skupštini je podnio i povjerenik HKV-a za Hrvatski sjever – Varaždin Ivan Jaklin spominjući programe koje je realizirao u prethodnoj godini i objašnjavajući svoje mogućnosti za buduću suradnju među članovima HKV-a.

Član HKV-a Mile Pešorda predložio je da HKV, s obzirom na nedavna događanja oko izbora za Hrvatski sabor, istupi sa svojom izjavom u kojoj poziva na zaštitu ustavnih vrijednosti Republike Hrvatske, što je skupština prihvatila.

M. Pesorda 27.3.2024

Član HKV-a Mile Pešorda

Tijekom skupštine uključili su se i drugi članovi HKV-a sa svojim prijedlozima, a u raspravu o pojedinim temama uz radno predsjedništvo uključili su se A. Beljo, D. Borovčak, Lj. Čuvalo, D. Dijanović, S. Ilić, I. Jaklin, S. Kutleša, M. M. Letica, M. Pešorda, N. Prkačin i Đ. Vidmarović.

I ova HKV-ova skupština pokazala je da se u vodstvu i među članovima Hrvatskoga kulturnoga vijeća nalaze vrijedni pojedinci koji ozbiljno promišljaju o budućnosti naše Domovine i njezinu napretku, o zaštiti nacionalnih vrijednosti i dobrobiti cijeloga hrvatskoga društva. Zajedničkim djelovanjem, a posebice u suradnji s drugim ustanovama, udrugama i nacionalno osviještenim pojedincima moguće je, premda nije lako, ovu našu stvarnost promijeniti nabolje

 

hkv.hr / Hrvatsko nebo

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)