SVETAC DANA “Sveti Ivan apostol i evanđelist”

Vrijeme:1 min, 52 sec

 

srijeda, 27.prosinca 2023.

Ljubljeni Isusov učenik i najmlađi od dvanaestorice apostola.

Danas je i sv. Ivan apostol, ljubljeni Isusov učenik, najmlađi od dvanestorice apostola, pisac četvrtog Evanđelja, proročke knjige Otkrivenja i triju poslanica. Rođen je u prvom stoljeću u ribarskom mjestu Betsaidi, na Genezaretskom jezeru. Otac mu je bio ribar Zebedej, a majka Saloma, pobožna žena koja je pratila Isusa na njegovom križnom putu, te kao jedna od svjedokinja njegova uskrsnuća. S bratom Jakovom bio je najprije učenik Ivana Krstitelja, a nakon predstavljanja Isusa kao “Jaganjca Božjega” od strane Ivana Krstitelja, pođe za Isusom te postade njegovim “ljubljenim učenikom.” Bio je prisutan mnogim važnim događajima u Isusovom životu, među njima i uskrsnuću Jairove kćeri, ozdravljenju Petrove punice, prilikom Kristova preobraženja na brdu Tabor, kao i onda kada se smrtno znojio na Maslinskoj gori i gdje je uputio Ocu molitvu prije svoje muke i smrti. On je jedini od apostola stajao pod Isusovim križem i jedini u uskrsno jutro s Petrom trčao na grob. Njemu je Isus povjerio brigu o Majci Mariji.

Nakon Kristova uskrsnuća i uzašašća na nebo našao se u više navrata u povlaštenoj situaciji uz Petra, kao kod izlječenja čovjeka hroma od rođenja pred hramskim vratima ili kod dijeljenja sakramenta potvrde u Samariji. Jedan od stupova Crkve, nakon Marijine smrti putovao je Judejom i propovijedao, a potom je otputovao u Malu Aziju i tamo osnovao sedam crkava. Poslije se nastanio u Efezu, odakle je vodio sve Crkve koje je već prije utemeljio. U 95. godini života bio je uhićen i podvrgnut teškom mučenju. Prema predaji, bačen je u kotao s vrelim uljem, ali to se ulje pretvorilo u osvježavajuću kupelj, prognan je na otok Patmos. Tu je napisao Otkrivenje. Kada je car umro, Ivan se vratio u Efez i napisao Evanđelje. Ivan ističe sjaj Isusova božanstva, nazivajući ga Logosom – Riječju. Umro je u dubokoj starosti, u 101. godini. Zaštitnik je teologa, slikara, pisaca i tiskara. Kao evanđelista ga slikaju s orlom i knjigom.

Molitva svetom Ivanu apostolu i evanđelistu

Bože ti si nam po svetom Ivanu apostolu i evanđelisti otkrio tajnovite dubine svoje Riječi. Daj da umom proniknemo i srcem prihvatimo što nam je u Evanđelju objavljeno. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen!

Sretan imendan slavljenicima!

 

hkm.hr / Hrvatsko nebo

Odgovori