SVETAC DANA”Sveti Andrija”

Vrijeme:1 min, 48 sec

 

30.studenoga

Prvopozvani apostol Gospodinov, brat Petrov.

Danas slavimo blagdan apostola Andrije, kojega je Gospodin prvoga pozvao među svoje apostole. Prema Novom zavjetu, Andrija, čije ime na grčkom znači “muž, muževan, hrabar”, rođen je u prvom stoljeću u mjestu Betsaida na obalama Genezaretskog jezera. Otac mu je bio Jona ili Ivan, a mlađi brat apostol Šimun Petar. Obojica su, poput oca im, bili ribari. Evanđelja se slažu da je upravo Andriju Gospodin prvoga pozvao za svoga učenika. Prema Mateju, prolazeći pored jezera, Isus je ugledao Andriju i Šimuna kako ribare i pozvao ih da s njim budu “ribari ljudi”.

Prema Ivanovu evanđelju, Andrija je najprije bio učenik Ivana Krstitelja. Kad je Ivan pokazao Isusa kao Jaganjca Božjeg, Andrija i drugi počeli su slijediti Isusa. Evanđelja o Andriji ne govore puno, ali se čini da je bio među najbližim Isusovim učenicima. On je Isusu rekao za dječaka s kruhom i ribama kod čuda s umnažanjem kruha te je bio prisutan kod Posljednje večere s ostalim apostolima. Po kršćanskoj predaji, Andrija je poslije Isusova uskrsnuća propovijedao Evanđelje na obalama Crnoga mora te po današnjoj Grčkoj i Turskoj.

Mučeništvo je podnio u Patrasu u Grčkoj, tako što je privezan za križ. Razapet je na križ koji ima oblik slova X, te se takav križ danas naziva Andrijinim križem. Andrija je, navodno, baš poput brata mu Petra, smatrao sebe nedostojnim umrijeti na isti način kao Gospodin, te je tražio da ga razapnu na ovaj oblik križa. Ostatci su mu izvorno počivali u Patrasu, ali su kasnije prenesene u Carigrad, čija ga biskupija smatra svojim osnivačem. Kasnije je dio njegovih relikvija završio u Vatikanu.

Papa Pavao VI. vratio ih je Grčkoj pravoslavnoj Crkvi te one danas opet počivaju u mjestu njegova mučeništva, Patrasu u Grčkoj. Posebno ga štuju u Gruziji, smatrajući ga prvim propovjednikom Evanđelja u svojoj zemlji te na Cipru gdje je, prema predaji, učinio da iz kamena provre ljekoviti izvor. U ikonografiji ga prikazuju kao starca koji drži Andrijin križ, a ovaj se simbol nalazi i na zastavi Škotske, kojoj je Andrija glavni zaštitnik. Osim Škotske, Andrija je zaštitnik i Rumunjske, Ukrajine, Rusije te ribara i pjevača.

 

hkm.hr / Hrvatsko nebo

Odgovori