Reformski programi vođeni paralelno sa Sinodom?

Vrijeme:1 min, 29 sec
 

Na početku Sinode, naglasak na povjerljivosti – koju su zahtjevali papa Franjo, kardinal Mario Grech i kardinal Hollerich – ukazuje na zabrinutost zbog medijski vođene ‘agende’. Međutim, ovaj tjedan postoje očiti pokušaji određenih interesnih skupina da pokrenu svoju ‘agendu’, nadajući se da će promijeniti samu bit Katoličke Crkve.

Samoproglašeni reformatori predvode konferenciju pod nazivom “Spirit Unbounded”, koja je zakazana od 8. do 14. listopada i dostupna je online. Dva dokumenta koja uokviruju ovaj događaj su “Bristolski tekst” i prijedlog ustava za Katoličku Crkvu.

Istraživanje Bristolskog teksta razotkriva jasnu agendu: dokument prikazuje Crkvu kao “sekularni” entitet, vapi za “demokratskim strukturama na svim razinama”, zagovara usklađivanje kanonskog prava s Općom deklaracijom o ljudskim pravima i poziva na reviziju liturgijske službe.

Slično tome, prijedlog ustava za Katoličku Crkvu odjekuje sekularnim prizvukom, budući da ocrtava ustav koji je napisao čovjek. Međutim, ponovno potvrđuje Evanđelje kao glavnu referencu za svakog kršćanina.

Zalaganje za demokratiziranu Crkvu poznato je promatračima Njemačkog sinodalnog puta i drugih inicijativa.

U programu se navodi i teolog Rafael Luciani, koji je među stručnjacima/voditeljima sinode. Luciani je često istaknuo svoje mišljenje da je crkvenim strukturama potrebna sinodalna revizija.

U programu gostuju kontroverzni teolog oslobođenja Leonardo Boff i bivša irska predsjednica Mary McAleese. Koristila je oštar jezik kojim je kritizirala Katoličku Crkvu, koristeći izraze poput “kanali homofobije” i tvrdnje da krštenje beba krši ljudska prava.

Druga govornica je Cherie Blair, supruga bivšeg britanskog premijera Tonyja Blaira. Njezina tema su katolički nauk i učenja o ženama.

I unutar i izvan sinodske dvorane, pitanje koje će se postavljati na više mjesta ovog tjedna bit će: Označava li ova konferencija, koja se održava paralelno sa Sinodom, mobilizaciju skupina koje potiču promjene ili je to nastojanje da se pokoleba javni diskurs bez nade da će promijeni putanju sinode?

 

quovadisecclesia.com/Hrvatsko nebo

Odgovori