NS RS USVOJILA 10 ZAKLJUČAKA / Srpski predstavnici neka napuste institucije BiH ukoliko se ne usvoji zakon o Ustavnom sudu BiH

Vrijeme:2 min, 27 sec

 

 

Zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas Zaključke u vezi s, kako je navedeno, neustavnim djelovanjem Ustavnog suda BiH. Donosimo 10 usvojenih zaključaka:

1. Republika Srpska je opredijeljena za potpuno poštovanje i dosljedno primjenjivanje Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, kojim se nedvosmisleno prihvaća, potvrđuje i jamči njezin ustavnopravni položaj, kao jednog od dva entiteta u sastavu BiH.

2. Osuđujemo neustavno djelovanje Ustavnog suda BiH, kojim se erodira ustavnopravna pozicija Republike Srpske, a posljedično i ustavna pozicija BiH i svih njenih građana.

3. Ukoliko Ustavni sud BiH nastavi svoje neustavno djelovanje Narodna skupština Republike Srpske će biti primorana donijeti odgovarajuće zakone kojim se takvo postupanje neutralizira.

4. Tražimo od svih predstavnika Republike Srpske u institucijama BiH da iniciraju postupak donošenja Zakona o Ustavnom sudu BiH kojim će se regulirati pitanja organizacije Ustavnog suda, postupka pred tim sudom i pravno djelovanje njegovih odluka i da iniciraju postupak donošenja Zakona o izboru troje sudaca koje bira predsjednik Europskog suda za ljudska prava, kojim će se propisati da najmanje jednog sudca bira Narodna skupština Republike Srpske.

5. Ukoliko se Parlamentarna skupština BiH ogluši o zahtjeve predstavnika Republike Srpske da se pristupi usvajanju Zakona o Ustavnom sudu BiH i Zakona o izboru sudaca koje bira predsjednik Europskog suda za ljudska prava, pozivamo sve predstavnike Republike Srpske da se povuku iz njihovog rada dok se ovi zakoni ne usvoje.

6. Zadužuje se Vlada Republike Srpske i Ministarstvo pravde Republike Srpske da pripreme Nacrt zakona o Ustavnom sudu BiH, s posebnim osvrtom na izbor sudaca koje bira predsjednik Europskog suda za ljudska prava, koji će poslužiti predstavnicima Republike Srpske u institucijama BiH kao osnove za pokretanje postupka njihovog usvajanja.

7. Pozivamo Ustavni sud BiH da ukine svoju odluku o brisanju člana 39. Pravila Ustavnog suda BiH (Službeni glasnik BiH, broj 94/14).

Zadužuje se Vlada Republike Srpske i Ministarstvo pravde Republike Srpske da pripreme Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji Republike Srpske i da ga upute u skupštinsku proceduru ukoliko se nastavi neustavno djelovanje Ustavnog suda BiH. Ovim zakonom se treba riješiti i pitanje pravne zaštite osoba koje bi bila izložena eventualnom krivičnom gonjenju zbog neprimjenjivanja odluka Ustavnog suda BiH.

8. Pozivamo Ustavni sud Republike Srpske da obavijesti najviše ustavne organe Republike Srpske o problemu neustavnog djelovanja Ustavnog suda BiH i da pripremi mišljenja i prijedloge za donošenje potrebnih zakona i za poduzimanje drugih mjera radi osiguranja ustavnosti i zakonitosti i zaštite sloboda i prava građana.

9. Ovi zaključci će biti upućeni Predsjedniku, Vladi i Ustavnom sudu Republike Srpske, Parlamentarnoj skupštini, Predsjedništvu, Vijeću ministara i Ustavnom sudu BiH i predstavnicima Republike Srpske u institucijama BiH.

10. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja.

Od ukupno 60 prisutnih zastupnika, 52 su glasovala za zaključke, a nitko nije bio protiv ni uzdržan.

Nakon glasanja o apsolviranim točkama dnevnog reda, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić zaključio je rad sedme posebne sjednice parlamenta RS.

 

hms.ba / Hrvatsko nebo