SVETAC DANA “Sveti Petar Fourier”

Vrijeme:1 min, 44 sec

Redovnik, osnivač Kongregacije Naše Gospe.

09.12.2021.

Danas Crkva slavi svetog Petra Fouriera, francuskog redovnika i osnivača Kongregacije za odgoj siromašnih djevojaka. Petar je rođen 1565. godine kao najstariji od trojice sinova trgovca tkaninama. Roditelji su mu bili pobožni katolici, pa ga je otac sa samo petnaest godina upisao u isusovački kolegij. Mladić je kasnije postao članom reda kanonika augustinaca, a sa samo dvadeset i tri godine zaređen je za svećenika. Potom je nastavio studije, veoma se istakavši svojim učenošću. Kažu da je naizust znao cijelu Tominu Teološku Sumu.

Po završetku studija Petar se, iako su mu nudili visoke crkvene dužnosti, vratio u svoj samostan. Ondje je naišao na neprijateljstvo subraće, koji su ga na različite načine mučili pune dvije godine, pokušavši ga čak i otrovati. Sve je ove teškoće strpljivo podnosio, ne požalivši se ni jednom poglavaru. Njegov je samostan pastoralno brinuo za mnoge okolne župe, pa se Petar o sljedećih dvadeset godina borio protiv vjerske ravnodušnosti tamošnjih stanovnika i sve većeg širenja kalvinizma. Podizao je i kvalitetu života svojih župljana, osnovavši neku vrstu pučke štedionice u kojoj su mogli posuđivati novac bez kamata.

U propovijedima je upotrebljavao metodu dijaloga kako bi vjernicima lakše objasnio katolički nauk. Svo je vrijeme živio veoma asketski, provodeći noći u molitvi, dijeleći milostinju i sam se brinući za bolesnike. Okolni su ga biskupi ovlastili propovijedati po njihovim župama, i to je činio rado, često i s velikim uspjehom. Videći neznanje i praznovjerje kojemu je robovao puk onoga kraja, konačno je s blaženom Alix Le Clerc 1597. osnovao Kongregaciju redovnica augustinki Naše Gospe za odgoj siromašne djece, uzevši to kao svoj četvrti zavjet.

Petru se pripisuju mnoge inovacije u školstvu, tako i izum školske ploče i podjelu djece na razrede po predznanju koje su imali. Reformirao je i zajednice svoga reda, kanonika augustinaca. U tome je imao velikog uspjeha, pa je izabran za generalnog opata tako reformiranih kanonika. Umro je na današnji dan 1640., beatificiran 1730., a kanoniziran 1897. godine. U bazilici svetoga Petra u Vatikanu njegov kip stoji zajedno s kipovima osnivača drugih redova.

 

https://hkm.hr/Hrvatsko nebo