Vladimir Trkmić: Ivan Pavao II – najsnažnija duhovna vertikala 20. stoljeća

Vrijeme:6 min, 52 sec

 

 

 

Moralno-duhovna vertikala

Često smo čuli kako se koristi riječ, pojam, moralna vertikala. To bi, dakako, trebala biti neka uzorna osoba, uzvišena, moralna veličina, osoba s najboljim ljudskim osobinama, čovjek koji djeluje na opće dobro. Neki bi mogli ironično reći kako je pojam moralna vertikala više medijska „izmišljotina” nego psihološka, sociološka ili filozofska kategorija. Prema Rječniku stranih riječi Vladimira Anića, vertikala je općenito okomica. U Hrvatskoj općoj enciklopediji stoji da je vertikala okomica na vodoravnu ravninu. Pojam dolazi od latinske riječi „verticalis“, a znači vrh, sljeme. U fizici vertikala je pravac niti viska obješen u položaju ravnoteže. Biti duhovno-moralna vertikala znači biti dosljedan u svojim pogledima, stajalištima, razmišljanjima, biti neporočan u smislu časnog držanja u iskušenjima karaktera, zamkama glede političkih i drugih životnih opredjeljenja. Biti čovjek od formata, biti svoj. Biti „ljudina“, kako je znao reći moj profesor sociologije i psihologije. Ako postoje moralne vertikale, trebale bi postojati i moralne horizontale. Jedni kažu kako je jadno društvo bez moralnih vertikala, a pojedini će analitičari reći  da je jadno društvo kojemu su potrebne moralne vertikale. 

Sveti papa Ivan Pavao II. – snažna duhovno-moralna vertikala

Prema mojim sjećanjima, medijski i na druge načine upoznao sam pape Pavla VI., Ivana Pavla I., Ivana Pavla II., Benedikt XVI. i sada papu Franju. Svaki od spomenutih papa bio je blagoslov Božji za Katoličku crkvu i sve ljude dobre volje. Papa Ivan Pavao II. imao je snažnu intelektualnu, emocionalnu i moralno-duhovnu širinu. Znao je čitati znakove vremena. Znao se približiti porukama sasvim običnim ljudima, mladima, bolesnima, znao je svoju osobnu pozitivnu energiju prenijeti na mnoštva ljudi s kojima je slavio Euharistiju. Njegova je pojava odavala autoritet, tu duhovnu vertikalu koju treba pažljivo saslušati. Bio je svestran u svemu. Poznavao je dobro medije, probleme i teškoće u kulturi, posljedice bipolarne politike, uzroke i posljedice Drugoga svjetskog rata. Razumijevao je sržne probleme čovjeka, vjernika, kako na Zapadu, tako i na Istoku. Bio je okružen vrlo sposobnim i Bogu odanim kardinalima. Pravi, sveti pastir. Zato se njegovom pontifikatu mogu pripisati samo superlativi. Bio je doista svet i sav se istrošio za opće dobro Katoličke crkve i svih građana svijeta.

Papa Ivan Pavao II. – molitelj i hodočasnik

Čitav pontifikat sv. pape Ivana Pavla II. protekao je u molitvi i hodočašćenju. Mnogo je putovao i slavio s mnoštvima vjernika Euharistiju. Na njegovu se licu jasno vidjelo da je duboko uronjen u molitvu, u otajstva Euharistije. Bio je ispunjen snažnom duhovnom i fizičkom  energijom.

Molitva Duhu Svetomu koju je sveti papa Ivan Pavao II. zapisao drhtavom rukom, a molio ju je svaki dan neprekidno, od djetinjstva

Duše Sveti, molim te za dar Mudrosti kako bih bolje upoznavao tebe i tvoje Božje savršenstvo;

za dar razuma, za bolje razumijevanje duha tajne vjere svete;

za dar jakosti, da živim po načelima vjere;

za dar savjeta, kako bih mogao tražiti savjet za sve u tebi i uvijek ga mogao nalaziti u tebi;

za dar hrabrosti, da me nikakav strah ni zemaljska razmatranja ne mogu odvojiti od tebe;

za dar pobožnosti, da uvijek služim tvome veličanstvu ljubavlju djece;

za dar Božjeg straha, da se bojim grijeha, koji tebe, Bože, vrijeđa.

 

LITANIJE PO ZAGOVORU SVETOG IVANA PAVLA II., PAPE

 

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo jedan Bože, smiluj nam se!

 

Sveta Marijo, moli za nas!

 Sveti Ivane Pavle II., moli za nas!

Ivane Pavle II., Veliki Papa…

Ivane Pavle II., namjesniče Kristov na zemlji…

Ivane Pavle II., nasljedniče svetoga Petra…

Ivane Pavle II., poglavaru Crkve dvadesetog stoljeća…

Ivane Pavle II., koji si uveo kršćanstvo u treće tisućljeće…

Ivane Pavle II., koji si bio potpuno predan Gospi u znaku «Totus Tuus»…

Ivane Pavle II., ljubitelju svete krunice…

Ivane Pavle II., zagovorniče ekumenizma…

Ivane Pavle II., hodočasniče u Marijanska svetišta…

Ivane Pavle II., marljivi apostole…

Ivane Pavle II., navjestitelju Evanđelja…

Ivane Pavle II., poslušan poticajima Duha Svetoga…

Ivane Pavle II., navjestitelju Božjega milosrđa…

Ivane Pavle II., čuvaru crkvenog nauka…

Ivane Pavle II., apostole Drugog vatikanskog koncila…

Ivane Pavle II., apostole Euharistije…

Ivane Pavle II., apostole bolesnika…

Ivane Pavle II., apostole suvremenih medija…

Ivane Pavle II., učitelju istine…

Ivane Pavle II., prijatelju malenih…

Ivane Pavle II., prijatelju mladih…

Ivane Pavle II., osnivaču Dana mladih…

Ivane Pavle II., hrabri propovjedniče…

Ivane Pavle II., neustrašivi proroče…

Ivane Pavle II., neumorni putniče…

Ivane Pavle II., koji si praštao neprijateljima…

Ivane Pavle II., uzore kršćanima…

Ivane Pavle II., zagovorniče sretne smrti…

Ivane Pavle II., uzore umiranja…

Ivane Pavle II., primjeru svetosti…

Ivane Pavle II., ljubitelju siromaštva…

Ivane Pavle II., proglasitelju svetaca i blaženika…

Ivane Pavle II., glasniče ugnjetenih…

Ivane Pavle II., zagovorniče svih naroda kod Boga…

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

 

– Moli za nas, sveti Ivane Pavle II.

– Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

Pomolimo se! Bože, koji si sv. papu Ivana Pavla Drugog postavio za Pastira svoje Crkve, daruj nam da po njegovu zagovoru hrabro ispovijedamo svoju vjeru, ljubimo Crkvu katoličku, njegujemo posebnu pobožnost prema Majci Crkve te da jednom dospijemo u Kraljevstvo nebesko. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Molitva Svetom Ivanu Pavlu II.

Sveti Ivane Pavle, s prozora tvoga nebeskog doma udijeli nam blagoslov! Blagoslovi Crkvu, koju si volio, kojoj si služio i koju si vodio, hrabreći je na putovima ovoga svijeta, donoseći Isusa svima i sve k Isusu. Blagoslovi mladež, koju si toliko volio. Pomozi im sanjati, pogled im upravi gore, prema svjetlu, koje će rasvijetliti staze njihova života ovdje na zemlji. Blagoslovi obitelj, sve obitelji blagoslovi!

Ti si uočio sotonski napad na ovu nebesku iskru, koju je Bog upalio na zemlji. Ivane Pavle, svojom molitvom štiti naše obitelji i svaki začeti život u njima. Moli za cijeli svijet, koji se nalazi u teškoćama, koji pritišću ratovi i nepravde. Ti si se borio protiv rata pozivajući na dijalog i širio si ljubav: moli za nas, da i mi postanemo neumorni donositelji mira.

Sveti Ivane Pavle, s prozora tvoga nebeskog doma, gdje te gledamo s Blaženom Djevicom Marijom Bogorodicom, pošalji nam Božji blagoslov. Amen

 

Molitva za obitelj pape Ivana Pavla II.

Bože, od kojega nam dolazi svako očinstvo na nebu i na zemlji,

Oče, koji si ljubav i život,

daj da svaka ljudska obitelj na zemlji,

po tvome Sinu rođenom od žene

i po Duhu Svetom,

postane izvor božanske ljubavi

za uvijek nove naraštaje.

 

Daj da tvoja milost vodi misli i djela roditelja,

za dobro njihove obitelji

i svih obitelji na svijetu.

 

Neka mladi naraštaji u obitelji nađu

snažnu potporu za čovječnost

i rast u istini i ljubavi!

 

Neka ljubav, osnažena milošću sakramenta ženidbe,

bude jača od svake nemoći i beznađa

koji zahvaćaju naše obitelji.

 

Na kraju te molimo za zagovor

svete Nazaretske Obitelji,

da Crkva u svim narodima na zemlji

može plodonosno ispuniti svoje poslanje u obitelji i po obitelji,

po Kristu našemu Gospodinu,

koji je put, istina i život,

u vijeke vjekova.

Amen.

Molitva sv. Ivana Pavla II. za oslobođenje od zla 

Bezgrješno Srce! Pomozi nam nadvladati zamke zla koje se tako lako može ukorijeniti u srcu današnjih ljudi i čiji nemjerljivi učinci već uvelike utječu na suvremeni svijet i priječe naše puteve u budućnost. Od gladi i rata, oslobodi nas! Od nuklearnog rata, od neočekivana samouništenja, od svake vrste rata, oslobodi nas! Od grijeha protiv ljudskog života u njegovu začetku, oslobodi nas! Od mržnje i od narušavanja dostojanstva djece, slobodi nas! Od svake vrste društvene nepravde, na nacionalnoj i svjetskoj razini, oslobodi nas! Od želje da prestupimo Božje zapovijedi, oslobodi nas! Od pokušaja da se uguši Božja istina, oslobodi nas! Od gubitka svijesti o dobru i zlu, oslobodi nas! Od grijeha protiv Duha Svetoga, oslobodi nas! Primi, Majko Kristova, ovaj vapaj prožet patnjama svih ljudskih bića, prožet patnjama cijeloga društva. Pomozi nam snagom Duha Svetoga da pobijedimo svaki grijeh – grijeh pojedinca i „grijeh svijeta“ u svim njegovim pojavnostima. Neka još jednom bude otkrivena u povijesti svijeta konačna spasiteljska moć otkupljenja – moć milosrdne ljubavi! Neka ona zaustavi zlo! Neka preobrazi savjest! Neka tvoje Bezgrješno Srce svima pokaže svjetlo nade! Amen.

 

Vladimir Trkmić/Hrvatsko nebo